Ytk työllistymistä edistävä palvelu

Ytk työllistymistä edistävä palvelu

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Palvelujen ajalta saa työttömyysturvaa ja kulukorvausta. Huom! Työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta ei makseta kulukorvausta (pois lukien kotoutumislain mukainen omaehtoinen opiskelu).

Päivärahassa huomioidaan puolen vuoden palkka

Päivärahassa huomioidaan puolen vuoden palkka

Ansiopäivärahan laskemisessa huomioidaan muun muassa työstä maksettava peruspalkka, vuosiloma-ajan palkka ja irtisanomisajan palkka (huom. jos olet luopunut irtisanomisajasta ja saanut tästä korvauksen, korvausta ei huomioida) sekä erilaiset lisät esimerikiksi ilta- tai vuorotyöstä. Myös muun muassa verolliset luontaisetuudet ja kustannusten korvaukset huomioidaan.

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

TE-toimistolla on erilaisia palveluja, joihin voit osallistua parantaaksesi CV:täsi tai kehittääksesi muita taitoja tai valmiuksia. Voit myös suorittaa pienimuotoisia tai lyhyitä opintoja työttömyysturvalla. Laajempia kokonaisuuksia varten olisi periaatteessa siirryttävä opintotuelle. Toisaalta jos katsot, että tarvitset opintoja työllistyäksesi, kysy TE-toimistolta, voitko suorittaa ne ns. omaehtoisina opintoina. Tällöin voit saada työttömyysturvaa opintojen ajalle kahden vuoden ajaksi.

Korotettu ansio-osa työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Korotettu ansio-osa työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Ansiopäivärahaa haetaan omasta työttömyyskassasta. Jos olet jäänyt työttömäksi ja kuulut työttömyyskassaan, selvitä aina ensin, voitko saada ansiopäivärahaa. Kela ei voi maksaa sinulle työttömyysturvaa, jos kuulut työttömyyskassaan ja sinulla on oikeus työttömyyskassan maksamaan ansiopäivärahaan.

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Hei, kaikki työttömyyskassat noudattavat samoja lakeja, joten päivärahan määrä ja edellytykset päivärahan maksamiselle ovat samoja kaikissa työttömyyskassoissa. Meille voi liittyä myös silloin jos olet pätkätyössä. Voit hakea meiltä päivärahaa työttömille ajoille. Jos teet työtä osa-aikaisesti tai olet

Miten voin saada ansiosidonnaista päivärahaa?

Miten voin saada ansiosidonnaista päivärahaa?

Mikäli et täytä jäsenyys- ja työssäoloehtoa työttömyyskassassa, kuulut Kelan maksaman peruspäivärahan tai työmarkkinatuen piiriin.  Työttömyyskassan maksaman ansiopäivärahan saamisen edellytyksenä on aina jäsenyys- ja työssäoloehdon täyttäminen.

Työttömyysturvan väliaikaiset muutokset saavat jatkoa vuoden loppuun

Työttömyysturvan väliaikaiset muutokset saavat jatkoa vuoden loppuun

Voit tilata sähköpostiisi kätevän muistutuksen seuraavan jatkohakemuksen lähettämisestä. Saat muistutuksen, kun edellisestä hakemuksestasi on kulunut kalenterikuukausi tai 4 peräkkäistä kalenteriviikkoa (ma-su). 

YTK selvitti aktiivimallin vaikutuksia: Yli puolella ei vaikutuksia omaan ajankäyttöön

Kyselyn mukaan päivärahaa saavat kokevat, ettei aktiivimalli tue työllistymistä. Tätä mieltä oli jopa 71 prosenttia vastaajista. Yli puolet (54 prosenttia) oli myös sitä mieltä, ettei aktiivimalli ole vaikuttanut omaan ajankäyttöön.

Kevytyrittäjän työttömyysturva on entistä selkeämpi

Yrittäjäksi ryhtymisen kynnys on madaltunut vuosi vuodelta, ja yrityksiä syntyy aiempaa enemmän. Aloittavan yrittäjän työttömyysturva kehittyy koko ajan kevytyrittäjälle suosiollisemmaksi. Yrittäminen siis kannattaa!