Ytk ansiosidonnainen

Ytk ansiosidonnainen

Näin saat ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa

Jos jäät työttömäksi, sinulle voidaan maksaa työttömyysetuutta peruspäivärahana (32,40 e/pv), työmarkkinatukena tai ansiosidonnaisena työttömyyspäivärahana. Kahdessa ensimmäisessä maksajana on Kela, jälkimmäisessä työttömyyskassa, joita on Suomessa 26.

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Palvelujen ajalta saa työttömyysturvaa ja kulukorvausta. Huom! Työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta ei makseta kulukorvausta (pois lukien kotoutumislain mukainen omaehtoinen opiskelu).

Ilona KangasAsiakkuus- ja viestintäjohtaja

Ilona KangasAsiakkuus- ja viestintäjohtaja

Huhtikuussa saapuneiden hakemusten määrän perusteella YTK arvioi, että jäsenistön työttömyysaste voi nousta ennätyksellisesti yli 15 prosenttiin. Etuuksia on YTK:ssa maksettu huhtikuussa yli 56 miljoonaa euroa, kun viime vuonna samaan aikaan niitä maksettiin noin 44 miljoonaa euroa.

Ansiosidonnaisten päivärahojen hakemusruuhka räjähti käsiin – 5 työttömyyskassaa kertoo, kuinka pahassa liemessä ne ovat

Ansiosidonnaisten päivärahojen hakemusruuhka räjähti käsiin – 5 työttömyyskassaa kertoo, kuinka pahassa liemessä ne ovat

– Kun tilanne on ruuhkautunut, jono pitkittää hakemuksen käsittelyynottoa. Lisäksi käsittelyä voi pitkittää se, ettei hakija ole toimittanut tarvittavia tietoja tai ei ole tarvittavaa TE-toimiston lausuntoa, kertoo Korkeasti koulutettujen työttömyyskassan eli KOKO-kassan johtaja Outi Mäki.

Näin hakemusvyöry iskee työttömyyskassoihin – maksut voivat myöhästyä

Näin hakemusvyöry iskee työttömyyskassoihin – maksut voivat myöhästyä

Jos alalla on epätavallinen työaikajärjestely (opettajat, työsuhteiset kotityöntekijät, urheilijat tai taiteilijat) työssäoloehto voi täyttyä myös vähemmällä työllä. Työssäoloehdon täyttyminen voidaan myös laskea ansioista (kotityöntekijät, urheilijat tai taitelijat).

Päivärahan perusteena oleva kuukausipalkka

Päivärahan perusteena oleva kuukausipalkka

Hei, korotettua ansio-osaa voidaan maksaa, mikäli osallistut työllistymistä edistävään palveluun, josta olet sopinut TE- toimiston kanssa työllistymissuunnitelmassasi. Korotusosan maksamisen edellytyksenä on, että TE- toimisto toimittaa meille lausunnon palveluun osallistumisestasi.

Hallitus aikoo helpottaa työttömyysetuudelle pääsyä

Hallitus aikoo helpottaa työttömyysetuudelle pääsyä

Yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluaikoja lyhennetään lomautustilanteessa nykyisestä 14 päivästä ja nykyisestä kuudesta viikosta molemmista viiteen päivään. Lisäksi lomautusoikeus laajennetaan koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia samassa laajuudessa kuin se koskee toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia.

Kastetut, kuulutetut ja kuolleet viikolla 36

Ja jos verrataan ammattiliiton jäsenyyden tuomaa turvaa YTK-yhdistyksen oikeusturvavakuutukseen, niin asioista ei voi puhua samana päivänäkään. Vakuutus ei tarjoa minkäänlaista työsuhteisiin liittyvää juridista neuvontaa eikä ota kantaa työehtosopimusten tulkintaan. Näistähän ne työpaikkojen riitatapaukset usein johtuvat ja näissä tilanteissa ammattiyhdistysjäsenyyden tuoma turva on ylivoimainen.

Ammattiliiton ja työllisyyskassan eroista

Viime lokakuussa yli 400 000 jäsenen YTK, eli Yleinen työttömyyskassa, irtisanoi kahdeksan työttömyyskassan työntekijää. Yksityinen kassa ei noudata mitään tiettyä työehtosopimusta. Minne sen työntekijät siis ovat järjestäytyneet? Minkä kassan kautta kävelivät kadulle?