Yrityksen hallitus englanniksi

Yrityksen hallitus englanniksi

Hallituksen kokous, pöytäkirja (englanniksi)

Hallitus muodostaa osakeyhtiön ylimmän johdon. Hallituksella on niin sanottu yleistoimivalta – toimivalta tietyn päätöksen tekemiseen kuuluu hallitukselle, jollei se lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu yhtiökokoukselle.

Hallituksen päätös kokousta pitämättä (englanniksi)

Hallituksen päätös kokousta pitämättä (englanniksi)

Osakeyhtiön hallitus voi tehdä päätöksiä myös varsinaista kokousta pitämättä. Jokaiselle hallituksen jäsenelle on mahdollisuuksien mukaan varattava tilaisuus osallistua päätöksentekoon – muutoin päätöksiä ei saa tehdä.

Suomi ja muut kielet monikielisessä työyhteisössä - Kielikello

Suomi ja muut kielet monikielisessä työyhteisössä – Kielikello

Yhtiön toimialana on mallas- ja virvoitusjuomien, kivennäisvesien, siidereiden ja muiden alkoholijuomien sekä muiden elintarvikealaan liittyvien tuotteiden valmistus ja myynti, samoin kuin niihin liittyvät palvelut ja kuljetustoiminta. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa. Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa itse tai välillisesti tytär- ja yhteistoimintayritystensä kautta.

5. Tulevaisuudennäkymät ja tulosvaroitukset

5. Tulevaisuudennäkymät ja tulosvaroitukset

Kokkeel on vapautettu toimitusjohtajan tehtävästään yhteisen sopimuksen perusteella, joka on allekirjoitettu 2.11.2018. Ajanjaksolla 1.1.-1.5.2019 Kokkeel toimii neuvonantajana yhtiön hallitukselle ja muulle yhtiön ylemmälle johdolle.

Cramon osittaisjakautuminen toteutettiin 30.6.2019

Cramon osittaisjakautuminen toteutettiin 30.6.2019

Tarjoamme alumneillemme globaalin liike-elämän verkoston, jossa tavata muita kokeneita ammattilaisia, vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia, sekä luoda uusia suhteita. Toimintamme ytimessä on uuden tiedon jakaminen ja kehittämismahdollisuuksien tarjoaminen.

8 Asunto-osakeyhtiö ja muut kiinteistöosakeyhtiöt

8 Asunto-osakeyhtiö ja muut kiinteistöosakeyhtiöt

Tässä ohjeessa käsitellään osakeyhtiön ja muun yhteisön hallituksen ja muun hallintoelimen jäsenyydestä sekä toimitusjohtajan tehtävästä maksetun palkkion verokohtelua. Ohjeessa käsitellään lisäksi yhtiökokouksen puheenjohtajan, selvitysmiehen ja isännöitsijän palkkion verokohtelua.

 Hallitus esittää parannusta matkailijan kuluttajansuojaan, kun matkapaketti peruuntuu koronavirusepidemian vuoksi

Hallitus esittää parannusta matkailijan kuluttajansuojaan, kun matkapaketti peruuntuu koronavirusepidemian vuoksi

Jollei yhtiöjärjestyksessä edellytetä määräenemmistöä, hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Hallituksen keskeisiin velvollisuuksiin kuuluu hallinnon ja toiminnan asianmukainen järjestäminen, toimitusjohtajan ja toimivan johdon ohjaaminen ja valvonta sekä toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen.

Muutosten ilmoittaminen paperilomakkeella

Hallituksen tehtävänä on toimeenpanna yhdistyksen kokouksen päätökset, edustaa yhdistystä sekä hoitaa yhdistyksen juoksevien asioiden hallinto. Näiden lisäksi kukin hallituksen jäsen hoitaa omaa erikoisaluettaan. Hallituksen alaisuudessa toimivat valiokunnat, jotka mm. hoitavat oman vastuualueensa tapahtumien suunnittelua ja järjestelyä

Wärtsilä lopettaa raportoinnin ruotsin kielellä -jatkossa vain suomeksi ja englanniksi

Kyllä, Stora Enson kuluttajakartonkitehdas Beihaissa, Kiinan Guangxin alueella, vihittiin käyttöön vuonna 2016. Tehdas toimii täydellä kapasiteetilla, joka on noin 500 000 tonnia kuluttajakartonkia vuodessa.