Ylläpitokorvaus 2018

Ylläpitokorvaus 2018

Etuuden kuvaus: Tilasto Kelan kuntoutuksesta

Kelan järjestämää ja korvaamaa kuntoutusta voivat saada sairausvakuutuslain mukaisesti vakuutetut henkilöt. Kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat on vakuutettu sairausvakuutuslain mukaan. Myös ulkomailla annetusta kuntoutuksesta voi tietyin edellytyksin saada korvausta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen

Kansaneläkelaitos järjestää vakuutetun työ- ja ansiokyvyn tukemiseksi tai parantamiseksi taikka työkyvyttömyyden estämiseksi tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta, jos asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina vakuutetun työ- tai opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen.

2 Etuuden saaja maksaa itse suorituksen takaisin

2 Etuuden saaja maksaa itse suorituksen takaisin

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 357 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Kunta vahvistaa säännöllisen kotihoidon kuukausimaksutaulukon maksusäännösten sallimissa rajoissa.

Infopaketti maahanmuuttajille / Information for immigrants

Infopaketti maahanmuuttajille / Information for immigrants

Studentum.fi on koulutussivusto. Me emme itse järjestä koulutuksia tai opintoja, mutta sivustomme kautta voit etsiä itsellesi sopivan koulutuksen. Sivustomme kautta voit ottaa yhteyttä oppilaitoksiin ja kysyä heiltä sinua kiinnostavasta koulutuksesta täyttämällä koulutuksen esittelyssä olevan yhteydenottolomakkeen. Yhteydenottopyyntö menee oppilaitokselle, ei meille Studentum.fi:hin.

Virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Kesäajan poissaolo pitää lapsen kunnallisen varhaiskasvatuspaikan voimassa eikä Kelan maksamia lastenhoidon tukia voi saada samalta ajalta. Tukien saanti edellyttää varhaiskasvatuspaikan irtisanomista.

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätöksestä

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätöksestä

Käynneistä vähennetään kotisairaanhoidossa sotainvalidien käynnit sekä vakuutusyhtiöiltä laskutettavat täyskustannuskorvauskäynnit. Laboratorio- ja röntgenkäynneistä vähennetään työterveyshuollon, yksityisen työterveyshuollon, vakuutusyhtiöiden täyskustannuskäynnit sekä vuodeosastojen tutkimuskäynnit.

Maksun määräämisen perusteena olevat tulot

Maksun määräämisen perusteena olevat tulot

Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa peritään hoitomaksu perheen koon ja bruttotulojen mukaan prosentuaalisesti. Päivähoitopalvelujen tarpeesta tehdään kirjallinen hoitoaikasopimus, jossa määritellään hoitopäivien pituus ja sovittujen hoitopäivien lukumäärä kuukaudessa.

Tietoa kuntoutusetuuksista, verotuksesta ja kulukorvauksista

Kiuruvedellä vuorohoitoryhmiä on kaksi ja ne molemmat sijaitsevat Satumetsän päiväkodilla. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta, vaan sen käyttö vaatii todellisen syyn, kuten vuorotyö tai iltaan ajoittuva opiskelu.

Voit hakea ansiosidonnaista päivärahaa, jos olet työtön tai lomautettu, olet osa-aikatyössä tai keikkailet.

Työttömien työnhakijoiden aktiivisuutta alettiin seurata 1.1.2018 alkaen. Mikäli työnhakija ei täytä aktiivisuusedellytystä, hänen työttömyysetuutensa tasoa leikataan 4,65 prosenttia seuraavan 65 etuuden maksupäivän eli noin kolmen kuukauden ajan. Leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa.