Yleissitovat työehtosopimukset 2017

Yleissitovat työehtosopimukset 2017

Työehtosopimukset ja työriitojen sovittelu

Jos työsopimus on joiltakin osiltaan ristiriidassa työsuhteessa sovellettavan alan työehtosopimuksen kanssa, on työsopimus näiltä osiltaan mitätön. Noudatettaviksi tulevat niiden sijaan työehtosopimuksen vastaavat määräykset.

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Kunnallista virka- ja työehtosopimusta (KVTES) noudatetaan kunnissa ja kuntayhtymissä. KVTES määrittelee sekä viranhaltijoiden että työntekijöiden palvelussuhteen ehdot (mm. työaika, vuosiloma, palkkaus, virkavapaat ja työlomat jne.).

Työehtosopimuksissa sovitaan tärkeistä työn ehdoista

Työehtosopimuksissa sovitaan tärkeistä työn ehdoista

Työehtosopimusten lisäksi työmarkkinoiden keskusjärjestöt voivat tehdä sopimuksia työelämää koskevista asioista. Sopimusten noudattaminen osana työehtosopimusta käy ilmi kustakin työehtosopimuksesta.

Tutustu monipuolisiin palveluihimme ja toimintaamme

Tutustu monipuolisiin palveluihimme ja toimintaamme

ERTO ja Taloushallinnon ammattilaiset ry neuvottelivat keväällä 2005 työnantajaliiton kanssa taloushallintoalalle ensimmäisen valtakunnallisen työehtosopimuksen. Sopimus oli merkittävä avaus, koska ennen sitä alalta puuttuivat työn tekemisen vähimmäisehdot. Sopimus nostaa alan arvostusta ja vaikuttaa työehtoihin myös tulevaisuudessa. Työehtosopimus ei kuitenkaan vielä ole yleissitova. Meidän yksi keskeinen tavoitteemme on saada alalle yleissitova työehtosopimus.

Yleissitovuus ei ole ristiriidassa perustuslain kanssa

Yleissitovuus ei ole ristiriidassa perustuslain kanssa

Totuus on, että yleissitovuus on erinomainen väline estää työntekijöiden hyväksikäyttö ja tasata palkkaeroja. Yleissitova työehtosopimus turvaa minimiehdot ja suojaa heikompaa. Sen avulla minimityöehdot voidaan ulottaa kaikille alan työpaikoille. Se tuo myös alalle ennustettavuutta, viitekehyksen, jossa toimitaan kestävällä ja järkevällä tavalla eli se estää parhaimmillaan epäterveillä työehdoilla kilpailun, jossa heikkoja työehtoja tarjoava saisi kilpailuedun muihin alan työnantajiin verrattuna.

Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus

Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus

työnantajien palveluksessa olevien työntekijöiden työehdot, jos he toimivat tämän sopimuksen palkkaryhmittelyn mukaisissa tai niihin rinnastettavissa töissä. Työehtosopimus on yleissitova ja sen piirissä työskentelee suurin osa IAU:n jäsenistä.

Valtaosa suomalaisista kuuluu yhä yleissitovan työsopimuksen piiriin

Valtaosa suomalaisista kuuluu yhä yleissitovan työsopimuksen piiriin

Löydä sinulle sopivat koulutukset ja tapahtumat Pron tapahtumakalenterista. Kalenterin selaileminen ei vaadi kirjautumista. Jos haluat ilmoittautua koulutukseen, kirjaudu sukunimellä, syntymäajalla ja jäsennumerollasi.

Tehyn asiantuntija: Lastenhoitajien edunvalvonta Tehyssä vahvistuu kunta-alan sopimuksen myötä

Hyvinvointiala HALI ry edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. Liitto valvoo jäsentensä yhteisiä etuja. Se myös neuvoo jäseniään työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä.

Yleissitovuuden poistaminen työsopimuslaista

Palkansaajapuolelta sopimusosapuolina ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Ammattiliitto Pro ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL (yliopistot ja harjoittelukoulut) sekä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL (oppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset).