Yleissitova työehtosopimus rakennusala

Yleissitova työehtosopimus rakennusala

Yleissitovat työehtosopimukset (STM:lle jo toimitetut): R – Ö

Lailla säädettävän minimipalkan suuruus on poliittinen päätös. Minimipalkka on aina työehtosopimusten palkkoja pienempi. EU:n itälaajenemisen jälkeen Saksaan vyöryi miljoonia itä-eurooppalaisia työntekijöitä, joita työehtosopimukset eivät koskeneet. Kovan väännön jälkeen maahan säädettiin minimipalkka (8,50 euroa tunti), jolla työskentelee nyt kolmannes rakentajista. Poliittinen oikeisto katsoo tämänkin vähimmäispalkan heikentävän pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä.

Rakennusalalla noudatettavat työehtosopimukset

Rakennusalalla noudatettavat työehtosopimukset

Linkit työehtosopimuksiin löydät artikkelin lopusta. Sopimuksissa on määrätty mm. työn hinnoitteluun ja palkanmaksuun liittyviä asioita. Niihin kannattaa tutustua. Palkkaus.fi on vain väline yksinkertaistaa työsuhteisen työntekijän palkanmaksua. Palkkaus.fi ei puutu muihin työsuhteeseen liittyviin säännöksiin eikä työn laatuun liittyviin kysymyksiin.

Järjestäytynyt ja järjestäytymätön työnantaja

Järjestäytynyt ja järjestäytymätön työnantaja

Yksityisellä sektorilla työnantajia edustaa usein jokin Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenliitoista ja työntekijöitä taas jokin SAK:n, STTK:n tai Akavan liitoista. Julkisella sektorilla sopijaosapuolia ovat työntekijöiden ammattiliitot ja Kuntatyönantajat (KT), Valtion työmarkkinalaitos tai myös Kirkon työmarkkinalaitos.

2. Kysy työpaikan käytäntö muuttovapaan suhteen

2. Kysy työpaikan käytäntö muuttovapaan suhteen

Paikallisella sopimisella tarkoitetaan työpaikkatasolla tapahtuvaa sopimista työsuhteen ehdoista tai niiden muuttamisesta. Seuraavassa käydään lyhyesti läpi paikallisen sopimisen periaatteita erityisesti järjestösektorin näkökulmasta.

Rakennusalalla sopu uusista työehtosopimuksista

Rakennusalalla sopu uusista työehtosopimuksista

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL hyväksyi 10.6. neuvottelutulokseen kirkon alan työehdoista. Alan työehdoista neuvoteltiin tammikuun loppupuolelta lähtien ja niissä käytettiin myös valtakunnansovittelijan apua.

Rakennusalan työehtosopimusneuvottelut alkoivat

Rakennusalan työehtosopimusneuvottelut alkoivat

Neuvottelut rakennusalojen työehtosopimuksista alkoivat Rakennusliiton ja Rakennusteollisuus RT:n sekä sen toimialaliittojen kesken. Alkuviikosta tapasivat muun muassa talotekniikan, talonrakennusalan ja maalausalojen sopimusneuvottelijat. Kaikki rakennusalan työehtosopimukset päättyvät helmikuun lopussa.

Maa- ja vesirakennusalan työehtosopimukset pääpiirteittäin

Maa- ja vesirakennusalan työehtosopimukset pääpiirteittäin

Palkkalastu tukee tällä hetkellä Koneyrittäjien liiton jäsenyrityksissä sovellettavan työehtosopimuksen mukaisia laskentaperusteita. Voimassa olevan TES:n sopimuskausi alkoi 1.3.2014 ja se päättyy 28.2.2016. Palkkalastussa on huomioitu työehtosopimuksen erikoispiirteet, kuten jaksotyön palkanlaskenta. Palkkalastusta löytyvät myös ylityön korotusmäärät, arkipyhäkorvaukset, itsenäisyyspäivän korvaus, muut korvattavat päivät, kuten häät ja hautajaiset, pekkaspäivät, vuosilomat sekä lisät, kuten vuoro- ja iltatyölisät, yötyölisät ja hälytysraha.

SAK:n perälauta repesi vasemmalta – Rakennusliitto näytti mallia miten palkkojen yleissitovuus alitetaan

Kommunistien vanha ay-linnake Rakennusliitto ei ole suuremmin elämöinyt saavutuksilla kylmän sodan jälkeen, mutta nyt se näytti kilpailukykysopimuksen loppurykäyksen viimeisenä mallia koko SAK:n ay-väelle, miten palkkojen yleissitovuudelta revitään perälauta auki.

Lehti: Rakennusarkkitehtien palkat nousseet lähes 8 prosenttia, myös insinöörien palkat nousussa – Alan töillä suuri kysyntä

Kesä taittuu syksyyn ja Kotimaailmallakin sesonki vaihtuu. Yritysasiakkaamme heräävät näihin aikoihin joukolla syksyn projekteihin kesälomakauden jälkeen. Tärppäsikö teilläkin tarjouskilpailuista projekteja ympäri Suomea? Tiedätkö mitä majoitusta järjestettäessä on otettava huomioon? Tässä on muutamia esimerkkejä tärppikohdista, jotka on hyvä pitää mielessä.