Yleiskorotukset 2018

Yleiskorotukset 2018

Matkakustannusten korvaukset (KVTES liite 16)

Tässä yleiskirjeessä on selostettu palkantarkistukset sopimuskaudella ja sopimusmääräysten muutokset lukuun ottamatta luvun III työaikamääräyksiä ja niihin välittömästi liittyviä muita määräyksiä.

Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusala

Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusala

Opetusalalla tehtäväkohtaisen palkan tai siihen rinnastettavan kuukausipalkan sekä henkilökohtaisen lisän korotukset ovat 0,99 prosenttia ja lääkäreillä ne vaihtelevat siten, että liitteissä 1 ja 2 ne ovat 2,1 prosenttia ja liitteissä 3–5 ne ovat 1,0 prosenttia.

Valtion virka- ja työehtosopimuksen neuvottelutuloksen esittely

Valtion virka- ja työehtosopimuksen neuvottelutuloksen esittely

Paikallinen sopimus tehdään luottamusmiehen tai, mikäli sellaista ei ole valittu, koko henkilöstön kanssa. Vuoden 2018 osalta paikallinen sopimus tehdään maaliskuun 2018 loppuun mennessä ja vuoden 2019 osalta maaliskuun 2019 loppuun mennessä.

Elintarvikealan työntekijöiden palkat nousevat 1,4 %:n yleiskorotuksella 1.2.2018

Elintarvikealan työntekijöiden palkat nousevat 1,4 %:n yleiskorotuksella 1.2.2018

Seuraava palkankorotus on lähinnä 1.6.2019 alkavasta palkanmaksukaudesta. Kaikki taulukot nousevat 40 senttiä ja yleiskorotus on 30 senttiä. Korotus toteutetaan samalla tavalla kuin vuonna 2018.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virka- ja työehtosopimukset

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virka- ja työehtosopimukset

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja sen hallinnonalan (siltä osin kuin ministeriö toimii neuvotteluviranomaisena) voimassa olevat tarkentavat virka- ja työehtosopimusasiakirjat liitteineen ovat alla olevissa linkeissä pdf-tiedostoina.

Valtion virka- ja työehtosopimuksen 2018-2020 neuvottelutulos

Valtion virka- ja työehtosopimuksen 2018-2020 neuvottelutulos

Virkamiesten euromääräisinä vahvistettuja tai sovittu kuukausipalkkoja ja tuntipalkkaisten virkamiesten tuntipalkkoja tarkistetaan 1.4.2018 alkaen 1,00 prosentilla ja 1.4.2019 1,1 prosentilla, kuitenkin vähintään 30 eurolla.

Rahoitusalan työriita ratkesi – viikonlopputyöstä sovitaan ensisijaisesti paikallisesti

Rahoitusalan työriita ratkesi – viikonlopputyöstä sovitaan ensisijaisesti paikallisesti

Rahoitusalan sitkeissä työehtoneuvotteluissa haettiin ratkaisua työaikojen laajentamisesta ilta- ja viikonlopputöihin. Neuvotteluissa kiisteltiin erityisesti viikonlopputyön teettämisen tavoista ja ehdoista. Pöydällä olivat myös palkkaratkaisu ja useita tekstikysymyksiä.

Uusi työehtosopimus on nyt luettavissa kotisivuilla

Työehtosopimus tuo alalle 3,3 prosentin palkankorotuksen kahden vuoden aikana. Ensimmäisen kerran palkkoja korotettiin heti vuoden alussa 1,1 prosentin yleiskorotuksella. 1.10.2018 maksetaan korotus palkkakeskustelujen perusteella. Niihin varataan yrityksen palkkasummasta 1,4 prosenttia. Palkkakeskustelut koskevat konttoritoimihenkilöitä. 1.1.2019 maksetaan 0,8 prosentin yleiskorotus.

Kunta-alan neuvottelutuloksen sisältö lyhyesti

Palkkaratkaisu on yleisen linjan mukainen. Sopimuskausi on kaksi vuotta ja kaksi kuukautta ja siihen kuuluu yleiskorotuksia ja paikallisesti neuvoteltava erä. Lisäksi tulee paikalliseen tuloksellisuuteen liittyvä kertaerä, joka on keskimäärin kuntatyöntekijälle 260 euroa kahdessa vuodessa.