Yleinen työehtosopimus palkka

Yleinen työehtosopimus palkka

Järjestäytynyt ja järjestäytymätön työnantaja

Yksityisellä sektorilla työnantajia edustaa usein jokin Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenliitoista ja työntekijöitä taas jokin SAK:n, STTK:n tai Akavan liitoista. Julkisella sektorilla sopijaosapuolia ovat työntekijöiden ammattiliitot ja Kuntatyönantajat (KT), Valtion työmarkkinalaitos tai myös Kirkon työmarkkinalaitos.

Yleiskorotukset ja paikallinen järjestelyerä

Yleiskorotukset ja paikallinen järjestelyerä

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2020–2021 on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdella yleiskorotuksella. Lisäksi sopimuskauteen kuuluu myös paikallinen järjestelyerä, joka laitetaan maksuun 1.4.2021 lukien.

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus

Työlainsäädäntö luo perustan työehtojen sääntelylle työmarkkinoilla. Työntekijä- ja työnantajaliitot tekevät työ- ja virkaehtosopimuksia, joissa sovitaan työsuhteen ehdoista sovellettavaa lakia yksityiskohtaisemmin.

Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Yksityisten alojen työehtosopimukset määrittävät työehdot kunnallisissa ja valtion yhtiöissä sekä liikelaitoksissa, yhdistyksissä ja säätiöissä sekä muun muassa useissa sosiaalipalvelualan yrityksissä. Työnantajana voi olla myös yksityinen henkilö, kuten henkilökohtaisen avustajan työnantaja.

Palkanmaksu työsuhteen päättyessä ja lomakorvaus

Palkanmaksu työsuhteen päättyessä ja lomakorvaus

Palkkakuitti kertoo, kuinka paljon saat palkkaa. Työnantajan täytyy antaa palkkakuitti aina, kun se maksaa palkkaa sinulle. Palkkakuittia kutsutaan myös nimellä palkkalaskelma, palkkatodistus ja tilinauha.

Yliopistojen uusi työehtosopimus on hyväksytty – palkankorotukset yleisen linjan mukaisia

Yliopistojen uusi työehtosopimus on hyväksytty – palkankorotukset yleisen linjan mukaisia

Kaupan automiesten työehtosopimus on Kaupan liiton ja Palvelualojen työnantajat PALTAn sekä Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n välinen sopimus, jota noudatetaan Kaupan liiton ja Palvelualojen työnantajat PALTAn jäsenyrityksissä.

Tavoitteena yleinen teollisuuden palkkataso

Tavoitteena yleinen teollisuuden palkkataso

Ylempi toimihenkilö sopii palkasta henkilökohtaisesti työsopimuksella, ja palkkauksessa otetaan huomioon tehtävän vaativuus, koulutus ja ammattipätevyys. Ylempien toimihenkilöiden työehtosopimukseen perustuvat sopimuskorotukset toteutetaan allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti.

Avainta-työehtosopimuksen palkkausjärjestelmä perustuu työntekijän tehtävien vaativuuteen, ammattitaitoon ja työsuoritukseen. Peruspalkan määrittämistä varten työpaikalla arvioidaan nämä tekijät työntekijän työssä.

Palkkausjärjestelmän keskeisenä tavoitteena on, että työntekijä voi vaikuttaa palkkaansa osaamisellaan ja työsuorituksellaan. Siksi työntekijän on etukäteen tunnettava ne perusteet, joilla hänen työtään arvioidaan. Arvioitavien ja peruspalkkaan vaikuttavien tekijöiden on oltava työssä keskeisiä ja yhteisön tavoitteiden saavuttamiseen olennaisesti vaikuttavia asioita, jotta ne ohjaavat työntekijää toimimaan tavoitteiden suuntaisesti.

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Työehtosopimuksessa sovitut palkat ja muut edut ovat vähimmäisehtoja, joita ei saa alittaa. Työpaikoilla voidaan sopia aina myös työehtosopimusta paremmista eduista sekä työ- ja virkaehtosopimuksissa sallituista poikkeuksista.