Yleinen työehtosopimus 2018

Yleinen työehtosopimus 2018

Yleiskorotukset ja paikallinen järjestelyerä

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2020–2021 on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdella yleiskorotuksella. Lisäksi sopimuskauteen kuuluu myös paikallinen järjestelyerä, joka laitetaan maksuun 1.4.2021 lukien.

KVTES 2018–2019, voimassa 1.2.2018 lukien

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) on kunta-alan suurin sopimusala. Sen piirissä on 310 000 palkansaajaa. Suurimpia ammattiryhmiä ovat sairaanhoitajat, lähihoitajat, lastenhoitajat, lastentarhaopettajat, sosiaalialan ohjaajat, koulunkäyntiavustajat ja -ohjaajat sekä perhepäivähoitajat.

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus

Ammattiliittona JHL neuvottelee ja sopii yli neljäkymmentä yksityisten alojen työehtosopimusta. Rakenteeltaan yksityisten alojen työehtosopimukset vaihtelevat huomattavasti sopimusaloittain. Osa on hyvin pelkistettyjä, kun taas joillakin sopimusaloilla on sovittu työehtosopimuksilla palvelussuhteen ehdoista hyvinkin yksityiskohtaisesti.

Järjestäytynyt ja järjestäytymätön työnantaja

Järjestäytynyt ja järjestäytymätön työnantaja

Suomessa on noin 160 yleissitovaa työehtosopimusta. Määrä vaihtelee hieman. Kun työnantaja haluaa tietää, mitä yleissitovaa työehtosopimusta hänen tulee noudattaa, vastaus riippuu yleensä toimialasta, jolla työnantajayritys toimii. Työnantajayrityksen toimialaa verrataan yleissitovan työehtosopimuksen soveltamisalamääräykseen. Työsuojeluviranomaiset ja työmarkkinajärjestöt voivat auttaa selvittämään oikean työehtosopimuksen.

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Ammattiliittojen, kuten ERTOn neuvottelema työehtosopimus määrittää kyseisen alan vähimmäistyöehdot. Jäsenen ei siis tarvitse neuvotella työehdoistaan yksin työnantajan kanssa, vaan ammattiliitto sopii ne hänen puolestaan. Näin myös varmistetaan kaikille reilut työsuhteen vähimmäisehdot. 

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Teollisuuden sopimusaloja ovat muun muassa teknologiateollisuus, suunnitteluala, tieto-alat, energia-ala, kemianteollisuus, metsäteollisuus ja elintarviketeollisuus. Palvelualoja ovat esimerkiksi rahoitusala, vakuutusala, kaupan ala ja tietoala.

Talonrakennusalan työehtosopimus 1.5.2018-30.4.2020

Talonrakennusalan työehtosopimus 1.5.2018-30.4.2020

Olemme neuvotelleet KT:n kanssa Lääkärisopimuksen, jossa on sovittu kuntasektorilla työskentelevien terveyskeskus- ja sairaalalääkärien palkkauksesta, työajoista ja muista palvelussuhteen ehdoista. 

Kokkolan yliopistokeskus vähentää väkeä – JUKO ja Pro järjestävät koko henkilöstölle verkkoinfon ylihuomenna torstaina

Vähennykset kohdistuisivat yliopiston ilmoituksen mukaan hallinto- ja tukipalveluihin sekä terveystieteen tiimin tutkimusryhmään. Jyväskylän yliopiston alaisuuteen kuuluvan Kokkolan aikuiskoulutusyksikön hakijamäärät ovat olleet ennätystasolla tänä keväänä.

Tutustu monipuolisiin palveluihimme ja toimintaamme

Työehtosopimuksen solmivat työntekijöitä edustavat Ammattiliitto Unio, Ammattiliitto Pro, Ylemmät Toimihenkilöt YTN sekä työnantajia edusta Palvelualojen työnantajat Palta. Sopimus säätelee pankkien, rahoitus- ja korttiyhtiöiden ja eräiden rahoitusalaan liittyvien yritysten työehdot.