Yleinen tes

Yleinen tes

Työehtosopimus takaa työntekijälle lainsäädäntöä paremmat edut

Työehtosopimus eli tes syntyy yleensä työntekijäliiton, esimerkiksi ERTOn aloitteesta. Sopimus tehdään työnantajaliiton tai yksittäisen työnantajan kanssa tiettyä työalaa (esimerkiksi kuljetus, optikot, terveyspalveluala, taloushallinto, sosiaalialan järjestöt) tai ammattiryhmää varten. Työehtosopimus voidaan tehdä myös yksittäistä työpaikkaa varten yrityskohtaisesti. 

Yleiskorotukset ja paikallinen järjestelyerä

Yleiskorotukset ja paikallinen järjestelyerä

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta voi vahvistaa työehtosopimuksen yleissitovaksi. Yleissitovat työehtosopimukset velvoittavat myös järjestäytymättömiä eli työnantajaliittoon kuulumattomia työnantajia. Työsopimuksen ehto, joka on ristiriidassa yleissitovan työehtosopimuksen vastaavan määräyksen kanssa, on mitätön.

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus

Ammattiliittona JHL neuvottelee ja sopii yli neljäkymmentä yksityisten alojen työehtosopimusta. Rakenteeltaan yksityisten alojen työehtosopimukset vaihtelevat huomattavasti sopimusaloittain. Osa on hyvin pelkistettyjä, kun taas joillakin sopimusaloilla on sovittu työehtosopimuksilla palvelussuhteen ehdoista hyvinkin yksityiskohtaisesti.

Tehyn asiantuntija: Lastenhoitajien edunvalvonta Tehyssä vahvistuu kunta-alan sopimuksen myötä

Tehyn asiantuntija: Lastenhoitajien edunvalvonta Tehyssä vahvistuu kunta-alan sopimuksen myötä

Lisäksi valtion virkamiesten osalta neuvottelumenettelystä on sovittu virkaehtosopimuslainsäädäntöä täydentävällä valtion pääsopimuksella. Valtion neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän mukaisesti sovitaan keskustason virka- ja työehtosopimuksin ja virastotason tarkentavin virkaehtosopimuksin ja työehtosopimuksin virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhteen ehdoista.

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Kunnallista virka- ja työehtosopimusta (KVTES) noudatetaan kunnissa ja kuntayhtymissä. KVTES määrittelee sekä viranhaltijoiden että työntekijöiden palvelussuhteen ehdot (mm. työaika, vuosiloma, palkkaus, virkavapaat ja työlomat jne.).

Järjestäytynyt ja järjestäytymätön työnantaja

Järjestäytynyt ja järjestäytymätön työnantaja

Yksityisellä sektorilla työnantajia edustaa usein jokin Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenliitoista ja työntekijöitä taas jokin SAK:n, STTK:n tai Akavan liitoista. Julkisella sektorilla sopijaosapuolia ovat työntekijöiden ammattiliitot ja Kuntatyönantajat (KT), Valtion työmarkkinalaitos tai myös Kirkon työmarkkinalaitos.

Kokkolan yliopistokeskus vähentää väkeä – JUKO ja Pro järjestävät koko henkilöstölle verkkoinfon ylihuomenna torstaina

Kokkolan yliopistokeskus vähentää väkeä – JUKO ja Pro järjestävät koko henkilöstölle verkkoinfon ylihuomenna torstaina

Vähennykset kohdistuisivat yliopiston ilmoituksen mukaan hallinto- ja tukipalveluihin sekä terveystieteen tiimin tutkimusryhmään. Jyväskylän yliopiston alaisuuteen kuuluvan Kokkolan aikuiskoulutusyksikön hakijamäärät ovat olleet ennätystasolla tänä keväänä.

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdella yleiskorotuksella. Lisäksi sopimuskaudella on käytössä paikallinen järjestelyerä ja tammikuussa 2019 maksetaan paikallinen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä. Sopimukseen sisältyy myös laaja työaikamääräyksiä koskeva uudistus.

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissa sovittiin, että eräiden asiantuntijoiden työaika 37,5h/vk poistuu ja tilalle tulee 38h15 min /vk -työaika. Päivittäinen työaika lisääntyy 9 minuuttia. Tämä  koskettaa mm ylihoitajia ja TK:n johtavia hoitajia.  Työajan pidennystä kompensoidaan 2,4%:n palkankorotuksella.