Yksityisen terveyspalvelualan tes lähihoitajan palkka

Yksityisen terveyspalvelualan tes lähihoitajan palkka

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Työehtosopimus eli TES on aina alakohtainen. Siksi on tärkeää, että kuulut juuri siihen järjestöön, joka ajaa sinunkin asiaasi. Yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelualalla ja sosiaalialan järjestöissä työskenteleville oikea järjestö on YSTEA.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta neuvottelevat työntekijäpuolella JHL, Terveys- ja Sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja Jyty-Pardia-STHL Neuvottelujärjestö sekä työnantajapuolella Hyvinvointialan liitto (aiemmin Sosiaalialan Työnantajat).

Viimeisimmät palkankorotukset ja voimassaolevat palkkataulukot

Viimeisimmät palkankorotukset ja voimassaolevat palkkataulukot

Työnantajan ja työntekijän tulee työsuhteen alussa työsopimusta tehtäessä käydä läpi työntekijän mahdollinen palveluslisään oikeuttava palvelusaika. Työntekijän on tällöin esitettävä tarvittavat palvelustiedot ennen lisän myöntämistä. Kun työsuhde jatkuu, työnantaja myöntää seuraavat palveluslisät. Oikeus palveluslisään alkaa oikeuden saavuttamista seuraavan kuukauden alusta.

paljon saa kuussa jos palkka on YKSITYISEN TERVEYSPALVELUALAN TES?

paljon saa kuussa jos palkka on YKSITYISEN TERVEYSPALVELUALAN TES?

te vitsikkäitä. mutta tietynlaiset kommentit paljastaa yllättävän paljon ihmisen älykkyysosamäärästä. jso noin paljon vi..ttaa toisten alotukset eihän niihin oo pakko vastata. mutta saatte kai huonolle itsetunnollenne nostetta kun mollaatte muita! onnea vaan…

Työehdot puntarissa: Kuinka käy, kun kuntates vaihtuu yksityiseen?

Työehdot puntarissa: Kuinka käy, kun kuntates vaihtuu yksityiseen?

Kunnat myyvät kilvan sote-kiinteistöjään hoiva-alan jäteille ja ulkoistavat niille hoito- ja hoivapalvelujaan. Samalla henkilöstön työnantaja vaihtuu julkisesta yksityiseen. Mitä tapahtuu palkoille ja muille palvelussuhteen ehdoille?

Yksityisen sosiaalipalvelualaan työehtosopimuksen neuvottelutulos

Sopimus on yleissitova, mikä tarkoittaa sitä, että myös järjestäytymätön (eli mihinkään työnantajaliittoon kuulumaton) alan työnantaja on velvollinen noudattamaan sitä vähimmäisehtoina työntekijöidensä työsuhteissa. Sopimuskausi on 1.4.2020 – 30.4.2022.

Vaatimus lähihoitajien palkkatason nostamiseksi

Vaatimus lähihoitajien palkkatason nostamiseksi

Me allekirjoittaneet vaadimme lainvalmisteluun ryhtymistä lähihoitajien palkkojen korottamiseksi. Tehtäväkohtainen palkankorotus tarvitaan lähihoitajille niin päihde -ja mielenterveys, hoiva-alan hoitajille kuin lastenhoitajille, joilla on sosiaali -ja terveysalan perustutkinto / lähihoitaja/ perushoitaja. Palkkatason on noustava vastaamaan työn vaativuutta, vastuuta, henkistä ja fyysistä kuormitusta sekä koulutusta.

Lähihoitajaopiskelija, suuntaatko kesäksi töihin? Huomioi nämä asiat työsopimusta tehdessäsi

Alle 18-vuotias työntekijä on niin sanottu nuori työntekijä, jota koskevat tietyt aikuisia työntekijöitä tiukemmat normit. Työhön voidaan ottaa 15 vuotta täyttänyt, oppivelvollisuutensa suorittanut henkilö.

Palkat yksityisissä hoivakodeissa julkista pienemmät – työnantajat eivät luovu edustaan

Työn vaativuuden arvioinnin järjestelmää työehtosopimuksessa ei ole. Sopimus edellyttää korkeamman palkan maksamista perustasoa vaativampaa työtä tekevälle, mutta palkkaluokkien väliset erot ovat pieniä.