Yksityisen sosiaalipalvelualan tes palkka 2018

Yksityisen sosiaalipalvelualan tes palkka 2018

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta neuvottelevat työntekijäpuolella JHL, Terveys- ja Sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja Jyty-Pardia-STHL Neuvottelujärjestö sekä työnantajapuolella Hyvinvointialan liitto (aiemmin Sosiaalialan Työnantajat).

Yksityisen sosiaalipalvelualaan työehtosopimuksen neuvottelutulos

Yksityisen sosiaalipalvelualaan työehtosopimuksen neuvottelutulos

Sopimus on yleissitova, mikä tarkoittaa sitä, että myös järjestäytymätön (eli mihinkään työnantajaliittoon kuulumaton) alan työnantaja on velvollinen noudattamaan sitä vähimmäisehtoina työntekijöidensä työsuhteissa. Sopimuskausi on 1.4.2020 – 30.4.2022.

Työehdot puntarissa: Kuinka käy, kun kuntates vaihtuu yksityiseen?

Kunnat myyvät kilvan sote-kiinteistöjään hoiva-alan jäteille ja ulkoistavat niille hoito- ja hoivapalvelujaan. Samalla henkilöstön työnantaja vaihtuu julkisesta yksityiseen. Mitä tapahtuu palkoille ja muille palvelussuhteen ehdoille?

Tutustu monipuolisiin palveluihimme ja toimintaamme

Tutustu monipuolisiin palveluihimme ja toimintaamme

Työehtosopimus eli TES on aina alakohtainen. Siksi on tärkeää, että kuulut juuri siihen järjestöön, joka ajaa sinunkin asiaasi. Yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelualalla ja sosiaalialan järjestöissä työskenteleville oikea järjestö on YSTEA.

Tehy hakee parempaa palkkaa myös yksityissektorille

Tehy hakee parempaa palkkaa myös yksityissektorille

– Edellisten vuosien kaltaiselle maltilliselle palkkapolitiikalle ei ole enää mahdollisuutta. On aika panostaa työntekijöiden etuihin ja hyvinvointiin, sanoo Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi.

Terveyspalvelualalle uusi työehtosopimus – palkka nousee, ylityökielto päättyy

– Näissä olo­suh­teissa sopi­muk­seen voi olla koh­tuul­li­sen tyy­ty­väi­nen, sillä val­ta­kun­nan­so­vit­te­lija teki heti sel­väksi, ettei yleistä koro­tus­lin­jaa tulla ylit­tä­mään. Olen myös tyy­ty­väi­nen, että palk­ka­sel­vi­tys teh­dään ja vii­si­päi­väi­seen loma­viik­koon siir­ty­mistä vii­mein kar­toi­te­taan, sanoo Talen­tian neu­vot­te­lu­joh­taja Paula Kan­gas­maa.

Yleiskorotukset ja paikallinen järjestelyerä

Yleiskorotukset ja paikallinen järjestelyerä

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2020–2021 on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdella yleiskorotuksella. Lisäksi sopimuskauteen kuuluu myös paikallinen järjestelyerä, joka laitetaan maksuun 1.4.2021 lukien.

Kerro paljonko tienaat ja vertaa pärjäätkö kollegoillesi!

Alle 18-vuotias työntekijä on niin sanottu nuori työntekijä, jota koskevat tietyt aikuisia työntekijöitä tiukemmat normit. Työhön voidaan ottaa 15 vuotta täyttänyt, oppivelvollisuutensa suorittanut henkilö.

Lue lisää julkaisijalta Palkansaajajärjestö Pardia

Valtakunnansovittelijalle lakon uhasta on ilmoitettu tänään seuraavien yritysten osalta: Attendo oy, Esperi oy, Mehiläinen oy, Pihlajalinna oy, Vetrea terveys oy, Helsingin diakonnissalaitoksen säätiö, Helsingin diakonissalaitoksen hoiva oy ja Invalidiliiton asumispalvelut oy. Työnseisauksen piiriin kuuluu kaikki mainittujen konsernien/yritysten/yritysryhmien Suomen toimipisteissä tehtävä työ, joka kuuluu Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin. Työnseisauksen ulkopuolelle rajataan hengityshalvauspotilaiden hoito.