Yksityisen sosiaalipalvelualan tes neuvottelut

Yksityisen sosiaalipalvelualan tes neuvottelut

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvottelut 2020

Neuvottelut jatkuivat tiiviissä tunnelmassa. Työnantajapuolella ei ollut valmiutta tulla vastaan SuPerin ja Sote ry:n tavoitteissa, jotka pohjautuvat jo aiemmin sovittuun. Vaikealta näyttää. Neuvottelut jatkuvat tiistaina 23.6.

Lue oman sopimusalasi neuvottelutilanteesta:

Lue oman sopimusalasi neuvottelutilanteesta:

Superilaisia koskevat työehtosopimukset päättyivät maaliskuun lopussa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Neuvottelujen tulos vaikuttaa kaikkien jäsenten arkeen, koska neuvotteluissa sovitaan työsuhteen ehdoista.

Tällainen on yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus – Palkankorotuksia maksetaan jo elokuussa

Tällainen on yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus – Palkankorotuksia maksetaan jo elokuussa

JHL:n edustajisto hyväksyi äänin 73-2 yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen tänään lauantaina 27. kesäkuuta. Edustajisto on JHL:n ylin päättävä elin, ja nyt kaikkien neuvotteluosapuolten hallinnot ovat hyväksyneet työehtosopimuksen.

Ajankohtainen neuvottelutilanne ja koronatilanteen takia tehdyt sopimukset

Ajankohtainen neuvottelutilanne ja koronatilanteen takia tehdyt sopimukset

JHL:n jäsenet tekevät joka päivä tärkeää työtä, jonka avulla Suomi pysyy pyörimässä. Meillä on jäseninä muun muassa lähihoitajia, lastenhoitajia, perhepäivähoitajia, kiinteistönhoitajia, välinehuoltajia, metronkuljettajia, puistotyöntekijöitä ja kirjastonhoitajia.

Yksityisen sosiaalipalvelualaan työehtosopimuksen neuvottelutulos

Sopimus on yleissitova, mikä tarkoittaa sitä, että myös järjestäytymätön (eli mihinkään työnantajaliittoon kuulumaton) alan työnantaja on velvollinen noudattamaan sitä vähimmäisehtoina työntekijöidensä työsuhteissa. Sopimuskausi on 1.4.2020 – 30.4.2022.

Lue lisää julkaisijalta Hyvinvointiala HALI ry

Lue lisää julkaisijalta Hyvinvointiala HALI ry

Hyvinvointiala HALI on tuonut TES-pöytään vastaantuloesityksiä työntekijöiden tärkeinä pitämiin tekstikysymyksiin. Työntekijäpuoli on luopunut osasta omia vaatimuksiaan, mutta monin osin näkemyserot ovat vielä suuria.

Yksityisen sosiaalipalvelualan TES-neuvottelut vaikeutuneet -HALI valmis jatkamaan neuvotteluja

Yksityisen sosiaalipalvelualan TES-neuvottelut vaikeutuneet -HALI valmis jatkamaan neuvotteluja

Työnantajapuoli ei ole tavoittelemassa työehtojen heikennyksiä. Esimerkiksi sairausajan palkan osalta tavoitteena on saada samankaltainen kirjaus kuin muillakin TES-aloilla. Niissä kaikkia epämukavan työajan lisiä ei sairasajalta makseta. Tästä muodostuva kustannussäästö voitaisiin käyttää työntekijäpuolen tavoittelemiin asioihin.

Ylityökielto yksityiselle sosiaalipalvelualalle – HALI: ”Toisinto kunta-alan TES-pöydän vaiheista”

Koronakevät on kuormittanut yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöä. Suunterveydenhuollossa ja kuntoutuksessa on ollut runsaasti lomautuksia. Myös lääkärikeskukset ja yksityiset sairaalat ovat lomauttaneet henkilöstöään. Tilanne on nyt helpottanut, ja työnantajat ovat kutsuneet lomautettuja työhön.

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimus hyväksyttiin – kiky-tunnit poistuvat ja palkkaero kuntasektoriin verrattuna pienenee

Yksityisen sosiaalipalvelualan työmarkkinaosapuolet ovat hyväksyneet alkuviikolla saavutetun neuvottelutuloksen. Työntekijäpuolta edustavat SuPer, Tehy ja Erto kertovat, että sosiaalipalvelualalla palkkaeroa pienennetään kuntasektoriin nähden ja kiky-tunnit poistuvat.