Yksityisen sosiaalialan tes sairasloma

Yksityisen sosiaalialan tes sairasloma

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa palkallisen sairasloma-ajan pituus riippuu työsuhteen kestosta. Palkallisen sairasloman pituus on porrastettu työsuhteen pituuden mukaan 28–56 päivään. Alle kuukauden kestäneessä työsuhteessa työntekijälle maksetaan yhdeksältä arkipäivältä puolet palkasta.

Kunnan sote- ja vaka-työntekijät yhä sairauslomien kärjessä

Kunnan sote- ja vaka-työntekijät yhä sairauslomien kärjessä

Mitä täydellä palkalla tarkoitetaan, vaihtelee hieman työehtosopimuksittain. Kunta-alalla, noudatettaessa Avainta ry:n työehtosopimusta tai ensihoitopalvelualan työehtosopimusta sairausajan palkkaa korotetaan sunnuntaityön suhteellisella osuudella.

Työehdot puntarissa: Kuinka käy, kun kuntates vaihtuu yksityiseen?

Työehdot puntarissa: Kuinka käy, kun kuntates vaihtuu yksityiseen?

1. lisien %-osuus maksetaan kultakin sairausjaksoon osuvalta kalenteripäivältä. (Kuukausipalkan jakaja on kuukauden kalenteripäivien lukumäärä, yleensä 30 tai 31, ja esim. 1 vk:n sairasloman palkka on 7/30 kk-palkasta x tuntilisien %-osuus)

Tutustu monipuolisiin palveluihimme ja toimintaamme

Tutustu monipuolisiin palveluihimme ja toimintaamme

Työehtosopimus eli TES on aina alakohtainen. Siksi on tärkeää, että kuulut juuri siihen järjestöön, joka ajaa sinunkin asiaasi. Yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelualalla ja sosiaalialan järjestöissä työskenteleville oikea järjestö on YSTEA.

Milloin keikkailijan työsopimus pitää tehdä?

Milloin keikkailijan työsopimus pitää tehdä?

Monet itsestään selviltä tuntuvat edut on sovittu työehtosopimuksessa, kuten esimerkiksi työaika, palkat, palkankorotukset, lomat ja sairausajan palkka. Tesseissä moni asia on sovittu paremmin kuin laki edellyttää eli niiden ansiosta työehdot ovat paremmat kuin ilman sopimusta. Työntekijöiden ei siis tarvitse neuvotella työehdoistaan yksin työnantajan kanssa, vaan ammattiliitto sopii ne hänen puolestaan. Näin myös varmistamme, että kaikki voivat työskennellä reiluilla ehdoilla. 

Ratkaisevaa on, mitä työehtosopimusta sovelletaan

Ratkaisevaa on, mitä työehtosopimusta sovelletaan

Työntekijä saa halutessaan sairastaa vuosilomalla, jolloin vuosilomaa kuluu aivan normaalisti ja sen ajalta maksetaan vuosilomapalkka siten, kuin sovellettava työehtosopimus sekä laki edellyttävät. Euroopan unionin oikeudesta johtuen työntekijällä, joka sairastuu ennen vuosilomansa alkua tai sen aikana, on kuitenkin pyynnöstään oikeus siirtää sairauslomansa kanssa päällekkäin menevä vuosiloma annettavaksi myöhemmin.

4 § Työnantajan oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan, äitiys- ja isyysrahaan sekä eräisiin muihin korvauksiin

4 § Työnantajan oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan, äitiys- ja isyysrahaan sekä eräisiin muihin korvauksiin

Viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada virka-/työvapaata (sai­rauslomaa), jos hän on sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi estynyt hoitamasta virkaansa/työtään.

Omavastuu lomalla sairastamisesta tulee takaisin, katso ohjeistus työnantajalle

Vuosilomalaista poistettiin pari vuotta sitten EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöön vedoten työntekijän omavastuu lomalla sairastumisesta. Se tarkoitti, että työntekijällä oli oikeus siirtää kaikki ne vuosilomapäivät, jolloin hän on lomalla työkyvytön.

Valtakunnallinen vähimmäispalkka ja palkkaryhmät

Löydä sinulle sopivat koulutukset ja tapahtumat Pron tapahtumakalenterista. Kalenterin selaileminen ei vaadi kirjautumista. Jos haluat ilmoittautua koulutukseen, kirjaudu sukunimellä, syntymäajalla ja jäsennumerollasi.