Yhtiökokouksen pöytäkirja englanniksi

Yhtiökokouksen pöytäkirja englanniksi

Varsinainen yhtiökokous, pöytäkirja (englanniksi)

Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä osakeyhtiössä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on päätettävä muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta ja vastuuvapaudesta yhtiön johdolle.

Ylimääräinen yhtiökokous, pöytäkirja (englanniksi)

Ylimääräinen yhtiökokous, pöytäkirja (englanniksi)

Osakkeenomistajat käyttävät osakeyhtiössä päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Vuosittain pidettävästä varsinaisesta yhtiökokouksesta poiketen ylimääräinen yhtiökokous pidetään vain erityisestä syystä. Kokous on kutsuttava koolle esimerkiksi tilanteessa, jossa hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai tilintarkastaja sitä vaatii. Ylimääräisen yhtiökokouksen menettelysäännöt ovat samat kuin varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Hallituksen puheenjohtajan avauspuheenvuoro

Hallituksen puheenjohtajan avauspuheenvuoro

Tässä varsinaisia yhtiökokouksia koskevassa pöytäkirjamallissa on otettu huomioon osakeyhtiölain ja muun sovellettavan sääntelyn lisäksi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin vaatimukset sekä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien osalta tavanomaisesti saadut ohjeet.

Asiakirjat Kemiran yhtiökokoukseen 21.3.2018

Asiakirjat Kemiran yhtiökokoukseen 21.3.2018

Stora Enson hallitus päätti muuttaa osinkoehdotuksensa 0,15 euroon osakkeelta johtuen Covid-19 -pandemiasta ja sen vaikutuksesta liiketoiminnan edellytyksiin. Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksella olisi valtuudet päättää harkintansa mukaan enintään 0,35 euron osingonjaosta, joka jaetaan yhdessä tai useammassa erässä myöhemmässä vaiheessa, kun on mahdollista tehdä luotettavampi arvio Covid-19 -pandemian vaikutuksista Stora Enson liiketoimintaan ja maksuvalmiuteen.

Esimerkinomainen yhtiökokouksen kulku lyhyesti

Esimerkinomainen yhtiökokouksen kulku lyhyesti

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan pörssitiedotteena ja Pankin kotisivulla Internetissä, sekä seuraavissa lehdissä: Tidningen Åland, Nya Åland ja Hufvudstadsbladet viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Varman vuosi- ja yritysvastuuraportti 2019

Varman vuosi- ja yritysvastuuraportti 2019

Sampo-konserniin kuuluvat emoyhtiö Sampo Oyj ja sen tytäryhtiöt If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Topdanmark. Pohjoismaiden suurin pankki Nordea ja Nordax, yksi Pohjois-Euroopan johtavista kulutusluottoihin erikoistuneista pankeista, ovat Sampo Oyj:n osakkuusyhtiöitä.

Toimielinten palkitsemispolitiikka 2020–2023

Toimielinten palkitsemispolitiikka 2020–2023

Lomakkeen saat auki klikkaamalla kuvaketta. Paina yläreunasta (Word): Ota muokkaus käyttöön, näin pääset täyttämään lomaketta. Tallenna lomake itsellesi. Asiakkaalle lähetettäviin lomakkeisiin esim. lasku, tilausvahvistus jne. voit lisätä oman logosi ja lähettää lomakkeen ikkunakirjekuoressa.

Muutosten ilmoittaminen paperilomakkeella

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Clarisse Berggårdh, Kim Ignatius, Seija Turunen, Anssi Vanjoki ja Antti Vasara. Toimikunta ehdottaa edelleen, että hallitukseen valitaan uusina jäseninä Topi Manner ja Eva-Lotta Sjöstedt.

Yleiset riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Savosolar organisoi hallintonsa Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Osakeyhtiölain mukaan hallinto jakaantuu osakkeenomistajien yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Osakkeenomistajat käyttävät oikeuksiaan ensisijaisesti osakkeenomistajien yhtiökokouksessa, joka kokoontuu yleensä yhtiön hallituksen koolle kutsumana. Yhtiökokous on myös kutsuttava koolle, jos sitä vaatii kirjallisesti yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 1/10 yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.