Yhdyssana sääntö

Yhdyssana sääntö

Mikä on helppo tapa testata, onko sana yhdyssana vai ei?

Yleisimmin tarjottu testauskeino on kokeilla, sopiiko sanojen väliin -kin-liitepartikkeli tai jokin adjektiivi. Jos ei sovi, kyseessä on yhdyssana. Otetaan esimerkiksi sanat kivi ja talo ja testiadjektiiviksi vanha. Kivikin talo ja kivi vanha talo kuulostavat väärältä ja vastaavasti kivitalokin ja vanha kivitalo oikealta, joten kivitalo on selvästi yhdyssana.

Venäjän kuunteluharjoituksia: Tutustu Nikolai Gogolin pietarilaisnovelleihin

Venäjän kuunteluharjoituksia: Tutustu Nikolai Gogolin pietarilaisnovelleihin

Yhdyssanoissa on useimmiten kaksi osaa, joista tavallisesti ensimmäinen määrittää toista, esimerkiksi kahvikuppi, kivitalo, kansallisvaltio, nuorimies. Edellistä, määrittävää osaa, sanotaan määriteosaksi ja jälkimmäistä perusosaksi. Perusosa ilmaisee sanan tarkoitteen lajin. Myös useampiosaiset yhdyssanat voidaan useimmiten jakaa samaan tapaan kahtia määriteosaksi ja perusosaksi, esimerkiksi yli + oppilas, ylioppilas + tutkinto, ylioppilastutkinto + lautakunta tai ylioppilas + tutkintolautakunta.

Kolumni: Kaunis kuin Aallon korva neuvolassa

Kolumni: Kaunis kuin Aallon korva neuvolassa

Vuoden ensimmäinen päivä on vakiintunut käsite, ja sen nimitys on yhdyssana: uusivuosi. Vakiintuneita ovat myös aattopäivien ja muiden vuodenvaihteen hetkien nimitykset, jotka sisältävät sanan uusivuosi ja niidenkin nimitykset kirjoitetaan yhteen. Näin siis uusivuosi, uudenvuodenpäivä, uudenvuodenyö, uudenvuodenaatto, ja myös aattoa edeltävä päivän nimitys aatonaatto on yhdyssana.

Totuuden jälkeinen vai totuudenjälkeinen eli -inen-päätteiset adjektiivit

Totuuden jälkeinen vai totuudenjälkeinen eli -inen-päätteiset adjektiivit

Aina yhteen kirjoitetaan tapaukset, joissa alkuosa on taipumaton adjektiivi (kuten vaikka erikokoinen, ensisijainen) tai alkuosa on taivuttamattomassa muodossa (kuten kaksiosainen, lapsimyönteinen, hyvälaatuinen).

Julkinen kritiikki voi viedä työpaikan tai tuhota uran. Se saattaa kivistää vielä vuosikymmenien päästä.

Julkinen kritiikki voi viedä työpaikan tai tuhota uran. Se saattaa kivistää vielä vuosikymmenien päästä.

Toiseksi väärinymmärryksen mahdollisuus voi lisääntyä, jos kirjoittaja, joka ei ole lukijalle henkilökohtaisesti tuttu, käyttää välimerkkejä oman mielensä mukaan. Välimerkkien tarkoitus kun on auttaa lukijaa tekstin hahmottamisessa ja tulkinnassa. Jos esimerkiksi joku kirjoittaa olevansa ammattikääntäjä ja tulkki, ei henkilön tulkkaustaidoista saa yhtä pätevää kuvaa kuin jos hän kuvailisi itseään ammattikääntäjäksi ja -tulkiksi. Yhdellä pienellä viivalla voi olla suuri merkitys.

Osakesäästäjät: Pääministeri Marin ei olisi saanut levittää tietoa Kaipolan tehtaan kannattavuudesta – tiedonsaanti yrityksiltä voi vaikeutua

Osakesäästäjät: Pääministeri Marin ei olisi saanut levittää tietoa Kaipolan tehtaan kannattavuudesta – tiedonsaanti yrityksiltä voi vaikeutua

Suomen kielen säännöistä on viime aikoina taitettu peistä muun muassa Helsingin Sanomien kulttuurisivuilla. Äänessä ovat olleet ainakin kirjailija Raittila, suomen kielen ja kirjallisuuden lehtori Ritva Hartzell ja kielentutkijat.

C:1.3.3 Yhdyssana ja nimi merkkisyntagmana

C:1.3.3 Yhdyssana ja nimi merkkisyntagmana

Yhdyssana on siis ikään kuin muotti, johon sijoitetaan jotakin merkitseviä aineksia, ja syntyvällä uudella ilmauksella on jokin näistä jollain tapaa juontuva merkitys. Sijoitettavat ainekset taas voivat olla ”tavallisia”, metaforis-metonyymisiä tai kontaminaatiomaisia itsessään. Erittäin kompleksiseen ilmaukseen saadaan siis mahtumaan hyvin paljon ”merkitystä”: erilaisia viittauksia eri suuntiin ja eri kognitiivisiin alueisiin.

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Lakien nimikkeet ovat kahdentyyppisiä: laki-loppuisia yhdyssanoja (esimerkiksi kauppalaki, lannoitevalmistelaki) taikka tyyppiä ”laki siitä ja siitä” (esimerkiksi laki osamaksukaupasta, laki alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta). Jälkimmäistä tyyppiä olevista nimikkeistä käytetään tekstinsisäisissä viittauksissa muotoa ”siitä ja siitä annettu laki”, varsinkin jos nimike on taivutetussa muodossa. Näin ollen ei kirjoiteta ”lain majoitus- ja ravitsemistoiminnasta mukaan” vaan majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain mukaan.

Yhdyssanavirheet eivät paljasta sivistymättömyyttä – tämän kuitenkin

EDIT: Ai niin, se adjektiivi, sitähän monet eivät varmaan ymmärrä mitä se tarkoittaa, eli siinä tapauksessa jos et ymmärrä, laita sana ”lämmin” siihen väliin. ”Lämmin” niinku esimerkiksi ”lämmin sauna”.