Yhdistyslaki vuosikokous

Yhdistyslaki vuosikokous

Patentti- ja rekisterihallituksen ohje kevään 2020 koronatilanteen aikana

Yhdistyksen perustamisesta on tehtävä perustamiskirja, johon on liitettävä yhdistykselle laaditut säännöt. Perustamiskirja on päivättävä ja vähintään kolmen yhdistyksen jäseneksi liittyvän allekirjoitettava. Perustajana olevan luonnollisen henkilön tulee olla 15 vuotta täyttänyt.

Ohjeita yhdistysten kevätkokousten pitämiseen

Ohjeita yhdistysten kevätkokousten pitämiseen

Eduskunta on 30.4. hyväksynyt hallituksen esityksen laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi (HE 45/2020 vp). Eduskunnan tiedotuksen mukaan lakimuutos on voimassa 1.5.2020 alkaen.

Sääntömääräinen kokous pitää järjestää, mutta sen ajankohdan siirtäminen on suositeltavaa!

Sääntömääräinen kokous pitää järjestää, mutta sen ajankohdan siirtäminen on suositeltavaa!

Lähtökohtana ovat yhdistyksen säännöt. Yhdistyslain 17 §:n mukaan ”säännöissä voidaan määrätä, että kokoukseen voidaan säännöissä mainituilla edellytyksillä osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.” Joka tapauksessa yhdistyksen kokoukselle on aina oltava aika ja paikka. Lisäksi etäkokous edellyttäisi mainintaa asiasta yhdistyksen säännöissä.

Päätösvaltaisuus, kokouskutsu ja kokouskäytännöt

Päätösvaltaisuus, kokouskutsu ja kokouskäytännöt

Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu sen jäsenille. Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa (YhdL 16§ ja 17§). Yhdistyksen hallitus on toimeenpaneva elin. Se saa toimivaltuutensa yhdistyksen kokoukselta, ja sen toimintaa sitoo yhdistyksen kokouksessa tehdyt päätökset sekä hyväksytty toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Eduskunta päätti: Yhdistyksen sääntömääräinen kokous voidaan pitää 30.9. mennessä, myös etäkokouksena

Eduskunta päätti: Yhdistyksen sääntömääräinen kokous voidaan pitää 30.9. mennessä, myös etäkokouksena

Haluatko toimia sinulle tärkeän tai sinua kiinnostavan asian puolesta? Niin voit tehdä yhdistyksessä. Yhdistys on joukko ihmisiä, jotka haluavat tehdä jotakin yhdessä. Heitä kiinnostavat samat asiat.

Mitä COVID-19 tarkoittaa yhdistysten tilinpäätöksille ja kokouksille?

Mitä COVID-19 tarkoittaa yhdistysten tilinpäätöksille ja kokouksille?

Monessa aatteellisessa yhdistyksessä ja liitossa tulee keväällä kirjanpitolain mukaan laatia tilinpäätös ja sääntöjen mukaan myös järjestää yhdistyslaissa tarkoitettu yhdistyksen kokous (liitoissa ”liittokokous”). Koronavirustilanne saattaa asettaa normaalille menettelylle esteitä. Jos kokouksen kutsumiselle tai kokouksen pitämiselle on este, yhdistyksen hallitus saa odottaa esteen poistumista ja toimia vasta sitten.

Yhdistysten vuosikokoukset poikkeustilan aikana

Yhdistysten vuosikokoukset poikkeustilan aikana

Opintokeskus Siviksen asiantuntija Annika Tahvanainen-Jaatinen ja Suomen sosiaali ja terveys ry eli SOSTEn lakimies Patrik Metsätähti pitivät verkkoluennon tästä aiheesta. Verkkoluento on tekstitetty suomeksi ja nähtävissä SOSTEn sivulla:

Kiireeseen ei enää voi vedota – yhdistyksen kokoukseen voi osallistua etänä

Päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, paitsi vaaleissa arpa.

Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja päätäntävalta

Hallituksen toiminnalla on suuri merkitys siihen, miten hyvin yhdistys onnistuu toiminnassaan ja miten tyytyväisiä jäsenet ovat yhdistykseen. Yhdistyslain 16§:ssä kerrotaan, että päätösvalta yhdistyksessä kuuluu jäsenistölle ja seuraavassa pykälässä sanotaan jäsenten käyttävän päätösvaltaanasa yhdistyksen kokouksessa. Miksi sitten tarvitaan halllitus jos päätäntävalta on jäsenillä?