Yhdistyslaki puheenjohtaja

Yhdistyslaki puheenjohtaja

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Sen lisäksi, mitä 1 momentista seuraa, kaikkien yhdistysten säännöissä voidaan määrätä, että yhdistyksellä on suomenkielinen, ruotsinkielinen ja saamenkielinen nimi taikka nimi kahdella mainituista kielistä, jolloin mitä tahansa asianomaisista nimistä voidaan käyttää yhdistyksen nimenä.

Talous osana toiminnan suunnittelua ja toteutusta

Talous osana toiminnan suunnittelua ja toteutusta

Haluatko toimia sinulle tärkeän tai sinua kiinnostavan asian puolesta? Niin voit tehdä yhdistyksessä. Yhdistys on joukko ihmisiä, jotka haluavat tehdä jotakin yhdessä. Heitä kiinnostavat samat asiat.

Tässä hyödyllisiä linkkejä muilta sivustoilta

Tässä hyödyllisiä linkkejä muilta sivustoilta

Hyvä hallinto ja asianmukaisesti hoidettu kirjanpito ovat toimivan yhdistyksen kivijalka. Yhdistyksen päätöksenteosta vastaa vuosikokous, jossa valitaan sääntöjen mukaisesti hallitus ja puheenjohtaja sekä muut säännöissä määrätyt toimihenkilöt.

Yhdistyksen säännöt sisältäen muutokset, jotka hyväksyttiin vuoden 2018 syyskokouksessa.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat henkilöt. Hallituksen valinnassa pyritään vähintään kolmen ammattiryhmän edustajan saamiseen Suomen eri osista. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Patentti- ja rekisterihallituksen ohje kevään 2020 koronatilanteen aikana

Patentti- ja rekisterihallituksen ohje kevään 2020 koronatilanteen aikana

Vastuu kirjanpidon järjestämisestä lain mukaisesti kuuluu yhdistyksen hallitukselle – vaikka se (kuten tavallisesti tehdään) delegoitaisiinkin taloudenhoitajalle tai ostettaisiin tilitoimistolta. Hallitus ei siis pääse vastuusta, vaikka kirjanpito ulkoistetaan tai vastuutetaan tietylle henkilölle. 

Voiko puheenjohtaja ehdottaa toiminnantarkastajaa?

Voiko puheenjohtaja ehdottaa toiminnantarkastajaa?

Puheenjohtajan tulee antaa kokouksen keskustella rauhassa tärkeistä asioista, jotta kaikkien mielipiteet tulevat esiin ja jotta kokouksen päätökseksi muodostuu osallistujien yhteinen tahto. Toisaalta rutiiniasioiden kohdalla hyvä puheenjohtaja vie kokousta reippaalla vauhdilla eteenpäin.

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

Jos puheenjohtaja on valittu jo vuotta aiemmin, hänen kauttaan pidennetään syyskokouksen päätöksellä vielä alkuperäistä kautta seuraavan kevään verran riippumatta siitä, vaikka hänellä tulisivat jo puheenjohtajakaudet täyteen.

Osallistumismaksujen ja alennettujen harjoittelumaksujen ilmoittaminen

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna myyjäisiä ja arpajaisia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa, kioskikauppaa sekä periä materiaali- ja jäsenmaksuja jäseniltä.

§1 Yhdistyksen nimi on Hacklab Turku ry ja sen kotipaikka on Turku.

Hakkerilla tarkoitetaan näissä säännöissä henkilöä, jolle itse tekeminen ja vapaa tieto ovat itseisarvoja. Hakkerille on lisäksi ominaista, että hän pyrkii jatkuvasti ymmärtämään tekniikkaa syvemmin, käyttämään sitä myös taiteellisilla tai muilla tavanomaisesta poikkeavilla tavoilla sekä jakamaan osaamistaan. Hakkereita on siis monenlaisissa ihmisissä tiedemiehistä taiteilijoihin ja insinööreistä käsityöläisiin.