Yhdistyksestä eroaminen kirjallisesti

Yhdistyksestä eroaminen kirjallisesti

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Sen lisäksi, mitä 1 momentista seuraa, kaikkien yhdistysten säännöissä voidaan määrätä, että yhdistyksellä on suomenkielinen, ruotsinkielinen ja saamenkielinen nimi taikka nimi kahdella mainituista kielistä, jolloin mitä tahansa asianomaisista nimistä voidaan käyttää yhdistyksen nimenä.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

3 § Nauhaa kannetaan nauhana oikean olkapään yli vasemmalle tai ruusukkeena vasemmassa miehustassa. Nauhaa kannetaan juhlapuvussa liivin alla ja arkipuvussa liivin ja solmion päällä. Nauha ei saa koskettaa paljasta ihoa.

Turun yliopiston saksan kielen opiskelijoiden ainejärjestö

Turun yliopiston saksan kielen opiskelijoiden ainejärjestö

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

1. luku: Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

1. luku: Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

Jäsen voi erota yhdistyksestä milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa sen tilikauden loppuun asti, jona eroaminen on tapahtunut.

Accessing http://elamajavalo.fi/yhdistyksen-saannot/ securely…

Accessing http://elamajavalo.fi/yhdistyksen-saannot/ securely…

Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuut­ta. Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia varoja keräyksillä.

Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry:n säännöt

Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry:n säännöt

3 § Tarkoituksensa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia, asianomaisella luvalla panna toimeen rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa.

IPR University Center Association r.f. -nimisen yhdistyksen säännöt

IPR University Center Association r.f. -nimisen yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

15. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Yhdistyksen hallitus katsoo eronneeksi jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta ja erottaa jäsenen, joka ei enää täytä jäsenyyden ehtoja.

Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry:n säännöt

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, puheenjohtajan ollessa esteellinen, varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen jäsenen ollessa läsnä.