Yhdistyksen tilinpäätöksen julkisuus

Yhdistyksen tilinpäätöksen julkisuus

Talous osana toiminnan suunnittelua ja toteutusta

Yhdistylaki on erittäin selvä laki. Esimerkiksi yhdistyksen jäsenet käyttävät valtaansa vain yhdistyksen kokouksessa. Yleensä tällainen asia selviää parhaiten, kun soittaa puheenjohtajalle ja kysyy asiaa suoraan. Miksi asiaa ei voisi kysyä suoraan, oli henkilösuhteet yhdistyksessä millaiset tahansa? Kirjanpitoa et siis saa nähtäväksi.

Yksinkertaisen tilinpäätöksen laatiminen 1.1.2016 jälkeen — Pienen yhdistyksen kirjanpito ja tilinpäätös, osa 6

Yksinkertaisen tilinpäätöksen laatiminen 1.1.2016 jälkeen — Pienen yhdistyksen kirjanpito ja tilinpäätös, osa 6

Perinteinen vuosikertomus sisältää useimmiten yhdistyksen varsinaisen toiminnan kuvauksen toimintakaudelta. Yleensä on aiheellista käydä toimintakertomuksessa läpi esimerkiksi toimintasuunnitelman toteutumista kullakin osa-alueella toimintasuunnitelman ulkopuolisen toiminnan lisäksi. Hallinnon ja talouden järjestelyt ym. toiminnan kannalta oleellinen taustatyö on myös syytä esitellä kuluneelta toimintakaudelta. Muista, että vuosikertomus saa ja sen pitää olla yhdistyksen toiminnan näköinen, eli liitteeksi on hyvä esimerkiksi laittaa tapahtumaluettelo ja kuvia toiminnasta.

Patentti- ja rekisterihallituksen ohje kevään 2020 koronatilanteen aikana

Patentti- ja rekisterihallituksen ohje kevään 2020 koronatilanteen aikana

Tuleeko tilintarkastajan lausua muu informaatio kohdassa kyseisestä toimintakertomuksesta? Tuleeko kertoa, että nyt on sellainen toimintakertomus, joka on laadittu yhdistyksen sääntöjen määräyksestä, mutta yhdistyksen ei tarvitse laatia kirjanpitolain mukaista toimintakertomusta?

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Vastuu kirjanpidon järjestämisestä lain mukaisesti kuuluu yhdistyksen hallitukselle – vaikka se (kuten tavallisesti tehdään) delegoitaisiinkin taloudenhoitajalle tai ostettaisiin tilitoimistolta. Hallitus ei siis pääse vastuusta, vaikka kirjanpito ulkoistetaan tai vastuutetaan tietylle henkilölle. 

TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU JA ARVIOINTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU JA ARVIOINTI

Vastuu kirjanpidon järjestämisestä lain mukaisesti kuuluu yhdistyksen hallitukselle – vaikka se (kuten tavallisesti tehdään) delegoitaisiinkin taloudenhoitajalle tai ostettaisiin tilitoimistolta. Hallitus ei siis pääse vastuusta, vaikka kirjanpito ulkoistetaan tai vastuutetaan tietylle henkilölle. 

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa:

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa:

Yhdistyksen yleiskokouksessa on läsnäolo-, puhe-, esitys- ja äänioikeus sekä vaalikelpoisuus jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä. Kannattaja- ja kunniajäsenillä on läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus, muttei äänioikeutta tai vaalikelpoisuutta. Yhdistyksen varsinainen- ja kannattajajäsen ovat velvollisia maksamaan jäsenmaksua. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Yhdistyksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista.

Yhtälö - Yhdistyksen talous- ja verotusopas  

Yhtälö – Yhdistyksen talous- ja verotusopas  

Kirjanpitoaineisto koostuu tositteista, niiden perusteella laadituista kirjauksista sekä tilinpäätöksestä. Kirjanpitoaineisto voidaan säilyttää paperilla, tiedostoina (esimerkiksi pdf- tai-htm-muodossa) tai kirjanpitojärjestelmän tietokannassa. Usein aineistoa säilytetään myös näiden tapojen yhdistelmänä.

Yhdistyksen kevätkokouksen päätökset: Nina Långstedt nimetty Vuoden 2020 Vesiensuojelijaksi – Yhdistyksen vuoden 2019 tilinpäätös positiivinen

Sähköinen allekirjoittaminen on kirjanpitolautakunnan (KILA 1899, 2012) mukaan juridisesti täysin pätevä tapa vahvistaa tilinpäätöksen asiakirjat. Joten voit allekirjoittaa tilinpäätöksen sähköisesti huoletta. Kaikki pysyy tallessa, voit valita missä järjestyksessä henkilöt allekirjittavat asiakirjan ja lisäksi hallinnoida palvelussa käyttö- ja lukuoikeuksia

eli mitä jokaisen pitäisi tietää kirjanpidosta

Kirjanpito on sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn menetelmän mukaan ja saadaan tulokseksi laskelmat yrityksen taloudesta. Kirjanpidon kokonaisuus muodostuu yrityksen tuotoista, kuluista, omaisuudesta, omista varoista ja veloista. Kirjanpito tuottaa tietoa yrityksen johtamista varten.