Yhdistyksen sihteerin valinta

Yhdistyksen sihteerin valinta

Talous osana toiminnan suunnittelua ja toteutusta

Jos yhdistyksen jäseniä edustava luottamusmies ei ole hallituksen jäsen, hänelle on ilmoitettava kaikista hallituksen kokouksista ja hänellä on niissä läsnäolo- ja puheoikeus, ellei hallitus yksimielisesti toisin päätä.

Tässä hyödyllisiä linkkejä muilta sivustoilta

Tässä hyödyllisiä linkkejä muilta sivustoilta

Hyvä hallinto ja asianmukaisesti hoidettu kirjanpito ovat toimivan yhdistyksen kivijalka. Yhdistyksen päätöksenteosta vastaa vuosikokous, jossa valitaan sääntöjen mukaisesti hallitus ja puheenjohtaja sekä muut säännöissä määrätyt toimihenkilöt.

Tietojenkäsittelytieteen Seura ry:n säännöt

Tietojenkäsittelytieteen Seura ry:n säännöt

Yhdistyksen yleiskokouksessa on läsnäolo-, puhe-, esitys- ja äänioikeus sekä vaalikelpoisuus jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä. Kannattaja- ja kunniajäsenillä on läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus, muttei äänioikeutta tai vaalikelpoisuutta. Yhdistyksen varsinainen- ja kannattajajäsen ovat velvollisia maksamaan jäsenmaksua. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Yhdistyksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista.

Kokouskutsu: Pickala Golf Club Ry:n sääntömääräinen kevätkokous 17.9.2020

Kokouskutsu: Pickala Golf Club Ry:n sääntömääräinen kevätkokous 17.9.2020

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi valita keskuudestaan erityisen työvaliokunnan valmistelemaan hallituksessa käsiteltäviä asioita.

11. § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

11. § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen hallituksen jäsenille voidaan valita henkilökohtaiset varajäsenet mikäli yhdistyksen kokous niin päättää. Varajäseniä ja heidän valintaa koskevat samat säännöt kuin hallituksen jäseniä.

1. luku: Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

1. luku: Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

4 Jäsenmaksu on suoritettava kunkin vuoden tammikuun aikana yhdistyksen pankkitilille tai rahastonhoitajalle. Syyskuun alusta alkaen liittyvät jäsenet suorittavat puoli (½) jäsenmaksua ellei yhdistyksen hallitus toisin päätä.

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen jäsenet suorittavat yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää yhdistyksen kevätkokous. Ainejärjestö ITU ry:n jäsenyys edellyttää, että jäsenmaksu on maksettava kunkin lukuvuoden ajalta.

Get Ready… Something Really Cool Is Coming Soon

Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia tarkoituksensa toteuttamiseksi. Yhdistys voi lahjoitusvaroin tukea taloudellisesti tieteellisiä hankkeita, jotka edistävät yhdistyksen tarkoitusperiä. Lahjoitusvaroja voidaan käyttää mm. myöntämällä apurahoja ja maksamalla tutkijoille ja avustaville henkilöille palkkaa. Lahjoitusvarojen käytöstä päättää hallitus tiedevaliokuntaa kuultuaan.

Yhdistyksen säännöt (hyväksytty 11.09.2014)

Kokouskutsu ja muut tiedonannot toimitetaan jäsenille joko jaettavassa tiedotuslehdessä, kirjeitse, ilmoittamalla paikallisessa sanomalehdessä, sähköpostitse tai tekstiviestillä. Kevät- ja syyskokouksesta on ilmoitettava vähintään neljätoista (14) vuorokautta ja muista kokouksista vähintään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta.