Yhdistyksen puheenjohtajan valinta

Yhdistyksen puheenjohtajan valinta

Puheenjohtaja – yhdistystoiminnan moniottelija

Sen lisäksi, mitä 1 momentista seuraa, kaikkien yhdistysten säännöissä voidaan määrätä, että yhdistyksellä on suomenkielinen, ruotsinkielinen ja saamenkielinen nimi taikka nimi kahdella mainituista kielistä, jolloin mitä tahansa asianomaisista nimistä voidaan käyttää yhdistyksen nimenä.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan vastuu toimivallan ylittämisestä – KKO:2001:111

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan vastuu toimivallan ylittämisestä – KKO:2001:111

Korkein oikeus oli vastuuvapauden osalta samaa mieltä alempien tuomioistuinten kanssa ja käsitteli myös tapauksen pääasian. Korkein oikeus kumosi hovioikeuden ratkaisun ja jätti asian käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen varaan.

Talous osana toiminnan suunnittelua ja toteutusta

Talous osana toiminnan suunnittelua ja toteutusta

Perustamisen yhteydessä yhdistyksen tavoitteet ja tehtävät kirjataan sääntöihin, jotka siitä lähtien ohjaavat yhdistyksen toimintaa. Rekisteröitymisen yhteydessä yhdistys tulee virallisesti olemassa olevaksi ja se voi esimerkiksi avata pankkitilin nimiinsä, hankkia oikeuksia ja omaisuutta sekä olla asianosaisena viranomaisten luona.

Jos avainhenkilö eroaa yhdistyksestä riitaisesti – mitä tehdä ja miten varautua ennakolta?

Jos avainhenkilö eroaa yhdistyksestä riitaisesti – mitä tehdä ja miten varautua ennakolta?

Yhdistyksen jäsenrekisterivastaava päivttää muuttuneet tiedot sähköiseen jäsenrekisteriin. Jos yhdistyksellä ei ole käytössä sähköistä rekisteriä, muuttuneet tiedot ilmoitetaan Marttaliittoon [email protected]

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Jos avainhenkilö eroaa yhdistyksestä riitaisesti – mitä tehdä ja miten varautua ennakolta?

Jos avainhenkilö eroaa yhdistyksestä riitaisesti – mitä tehdä ja miten varautua ennakolta?

Yhdistyksen asioita hoitaa jäsenistön syyskokouksessa valitsema hallituksen puheenjohtaja ja hallitus joka johtaa yhdistyksen toimintaa, huolehtii ja vastaa yhdistyksen taloudenhoidosta ja omaisuudesta sekä huolehtii yhdistyksen edusta.

Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n säännöt

Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi on Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry. Ruotsiksi Finsk förening för tal- och språkforskning rf ja englanniksi käytetään epävirallista nimeä Finnish Association of Speech and Language Research. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko Suomi.

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa hallituksen päätöksellä yhdistyksestä, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksua edellisen toimintavuoden loppuun mennessä tai mikäli hänen toimintansa on yhdistyksen tarkoitusperien vastaista.