Yhdistyksen puheenjohtajan vaihtaminen

Yhdistyksen puheenjohtajan vaihtaminen

Jos avainhenkilö eroaa yhdistyksestä riitaisesti – mitä tehdä ja miten varautua ennakolta?

Tämä laki ei koske yhteisöä, jonka tarkoituksena on voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osalliselle taikka jonka tarkoitus tai toiminnan laatu muuten on pääasiassa taloudellinen.

Osallistu keskusteluihin kirjautumalla palveluun.

Osallistu keskusteluihin kirjautumalla palveluun.

Yhdistyksen nimi on Tampereen yliopiston julkisen talousjohtamisen opiskelijat – Fiskus ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä Fiskus. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n säännöt

Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n säännöt

3 § Nauhaa kannetaan nauhana oikean olkapään yli vasemmalle tai ruusukkeena vasemmassa miehustassa. Nauhaa kannetaan juhlapuvussa liivin alla ja arkipuvussa liivin ja solmion päällä. Nauha ei saa koskettaa paljasta ihoa.

Me autamme sinua vanhempainyhdistysasioissa

Me autamme sinua vanhempainyhdistysasioissa

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 Yhdistyksen säännöt ja rekisteriseloste

Yhdistyksen säännöt ja rekisteriseloste

Yhdistyksen nimi on Suomen Tilintarkastajat ry, ruotsiksi Finlands Revisorer rf. Yhdistyksestä voidaan käyttää kansainvälisissä yhteyksissä epävirallista nimeä Finnish Association of Authorised Public Accountants.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus / tilintarkastus

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus / tilintarkastus

Päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, paitsi vaaleissa arpa.

11 § YHDISTYKSEN NIMEN ALLEKIRJOITTAMINEN

11 § YHDISTYKSEN NIMEN ALLEKIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimi on Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osasto ry, ruotsiksi Nordiska administrativa förbundets finska avdelning rf, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on kaksikielinen, rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi.

Talous osana toiminnan suunnittelua ja toteutusta

Viimeisin sääntömuutos tehtiin vuonna 2010. Tuolloin Tiedotusalan ammattijärjestö TAJ ry:n nimi muutettiin muotoon Viesti ry, Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö. Uusi nimi otettiin käyttöön syyskuun alussa 2010. Yhdistysrekisteriin se merkittiin 12.7.2010.

Kuopion Invalidit ry ja kotipaikka Kuopio. Yhdistyksen toiminta-alueena on Kuopion seutu.

Yhdistys on oikeutettu toimintansa tukemiseksi kantamaan liittymis-, jäsen-, satama- ja käyttömaksuja, anomaan ja vastaanottamaan avustuksia ja lahjoituksia sekä hankkimaan ja omistamaan toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita. Kiinteistöjen luovutuksesta päättää yhdistyksen kokous.