Yhdistyksen puheenjohtajan erottaminen

Yhdistyksen puheenjohtajan erottaminen

Jos avainhenkilö eroaa yhdistyksestä riitaisesti – mitä tehdä ja miten varautua ennakolta?

Yleisimmin puheenjohtaja päättää kautensa yhteistyössä ja toimittaa tarvittavat asiakirjat kuten kokouspöytäkirjat ja taloudelliset dokumentit hallitukselle. Jos näin ei tapahdu, riippuu luvassa olevan vaivan määrä osaltaan järjestössä ennen puheenjohtajan lähtöä vallinneista käytännöistä.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Yhdistys saa harjoittaa vain sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, josta on määrätty sen säännöissä tai joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

Osallistu keskusteluihin kirjautumalla palveluun.

Osallistu keskusteluihin kirjautumalla palveluun.

Yhdistyksen tarkoituksena on eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja aineellisten etujen ja oikeuksien valvominen sekä heidän sosiaalisen turvallisuutensa ja hyvinvointinsa edistäminen.

Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry:n säännöt

Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry:n säännöt

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseneksi voidaan hyväksyä asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö, muu kiinteistön tai rakennuksen omistaja tai niitä hallitseva oikeuskelpoinen yhteisö sekä asuinhuoneistojen vuokranantajana toimiva yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö ja muu kiinteistöalalla toimiva oikeuskelpoinen yhteisö.

15/2017 Agility Yhdistyksestä erottaminen - Erottamismenettely - Kuuleminen - Erottamisperusteet

15/2017 Agility Yhdistyksestä erottaminen – Erottamismenettely – Kuuleminen – Erottamisperusteet

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä kuka tahansa yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei täytä varsinaisen jäsenyyden ehtoja. Ulkojäsenet hyväksyy sille osoitetusta hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

§1 Yhdistyksen nimi on Hacklab Turku ry ja sen kotipaikka on Turku.

§1 Yhdistyksen nimi on Hacklab Turku ry ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) yleisvarajäsentä. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan vuodeksi kerrallaan.

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Yhdistys järjestää coachingiin liittyviä konferensseja, koulutus- ja valmennustilaisuuksia sekä tuottaa julkaisuja ja viestintää. Yhdistys pyrkii toiminnallaan myös lisäämään suuren yleisön tietoisuutta coachingista ammattina mm lehtikirjoituksilla, esitelmillä ja yleisötilaisuuksilla.

15. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallitus nimittää vaalien valmisteluryhmän, jonka kaksi jäsentä kuuluvat jäsenryhmään A ja kaksi kuuluu jäsenryhmiin B, C ja D. Työryhmän puheenjohtaja nimetään jäsenryhmästä A. Vaalienvalmistelutyöryhmän tulee hyvissä ajoin ennen syyskokousta esittää ehdotuksensa hallituksen uudesta kokoonpanosta toimivalle hallitukselle.

SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Jäsenyyttä hakevan tulee asua seuran alueella tai olla vuokrannut seuralle metsästysmaata. Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran johtokunnan on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.