Yhdistyksen puheenjohtajan eroaminen

Yhdistyksen puheenjohtajan eroaminen

Jos avainhenkilö eroaa yhdistyksestä riitaisesti – mitä tehdä ja miten varautua ennakolta?

Yhdistys, joka on katsottava jäseniltä vaadittavan kuuliaisuuden ja joukkomuodostelmiin tai ryhmityksiin jakautumisen perusteella taikka aseellisen varustautumisen vuoksi kokonaan tai osittain sotilaalliseen tapaan järjestetyksi, on kielletty.

Osallistu keskusteluihin kirjautumalla palveluun.

Osallistu keskusteluihin kirjautumalla palveluun.

Yhdistyksen nimi on Tampereen yliopiston julkisen talousjohtamisen opiskelijat – Fiskus ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä Fiskus. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Sean Bergenheim eroaa pelaajayhdistyksen pestistään – julkaisi tiedotteen

Sean Bergenheim eroaa pelaajayhdistyksen pestistään – julkaisi tiedotteen

Kun hallitus päättää toimia työryhmien kautta, työryhmien vetäjillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Työryhmät raportoivat toiminnastaan hallitukselle, joka valvoo työryhmien toimintaa saamansa raportoinnin perusteella. Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan aktiivisesti ehdottamalla tapahtumien sisältöä tai osallistumalla työryhmien toimintaan. Yhdistyksen nettisivuilta löytyy tiedot kunkin toimintakauden työryhmistä ja niiden vetäjistä. Työryhmien toimintaa ja suunnitelmia esitellään jäsenistölle kevät- ja syyskokouksissa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistys toimii foorumina, jossa jäsenet voivat keskustella ammattiin liittyvistä asioista. Se tarjoaa jäsenille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä tietotaidon hankinnassa ja palveluratkaisujen löytämisessä omille asiakkailleen.

11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

3 § Boomin Alumien jäseneksi, eli alumniksi, voi liittyä jokainen entinen Boomi ry:n jäsen, joka on liittynyt Boomi ry:n kannatusjäseneksi maksamalla siitä määrätyn kannatusjäsenmaksun ja joka hyväksyy jaoston tarkoituksen ja säännöt.

Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n säännöt

Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n säännöt

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä vuosikokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eron saanut jäsen on vapaa velvoitteistaan kalenterivuoden päättyessä.

Tietojenkäsittelytieteen Seura ry:n säännöt

Tietojenkäsittelytieteen Seura ry:n säännöt

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään Aalto-yliopiston tai TKK:n teknillisen fysiikan koulutusohjelmasta sekä teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelmasta (sekä niiden edeltäjistä ja seuraajista) valmistuneita henkilöitä. Jäsenet hyväksyy sille osoitetusta hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus

Hallituksen jäsenet tulee valita tasapuolisesti toiminta – alueen yhteisöjen, yhdistysten, yksityishenkilöiden ja julkisen tahon piiristä. Kustakin kunnasta tai kaupungista saa olla enintään kolme (3) jäsentä.

IPR University Center Association r.f. -nimisen yhdistyksen säännöt

Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä tai jonka käyttäytymisellään katsotaan huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muutoin toimineen yhdistyksen etuja vastaan tai joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen, voi hallitus erottaa yhdistyksestä.