Yhdistyksen hallituksesta eroaminen

Yhdistyksen hallituksesta eroaminen

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Tämä laki ei koske yhteisöä, jonka tarkoituksena on voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osalliselle taikka jonka tarkoitus tai toiminnan laatu muuten on pääasiassa taloudellinen.

Jos avainhenkilö eroaa yhdistyksestä riitaisesti – mitä tehdä ja miten varautua ennakolta?

Jos avainhenkilö eroaa yhdistyksestä riitaisesti – mitä tehdä ja miten varautua ennakolta?

Yleisimmin puheenjohtaja päättää kautensa yhteistyössä ja toimittaa tarvittavat asiakirjat kuten kokouspöytäkirjat ja taloudelliset dokumentit hallitukselle. Jos näin ei tapahdu, riippuu luvassa olevan vaivan määrä osaltaan järjestössä ennen puheenjohtajan lähtöä vallinneista käytännöistä.

Hallituksesta eroaminen ja hallituksen täydentäminen

Hallituksesta eroaminen ja hallituksen täydentäminen

Kun sättivät siitä, etten vuosikokoukseen päässytkään ja siirsivät minut sihteerin paikalta pois (vaikkei vuosikokouksessa hallituksen sihteereistä edes päätetä). Sain aikamoista *askaa tekstareilla kuulla eikä oikein enää kiinnostaisi olla yhdistyksen toiminnassa mukana ja läksiäiskahveja tarjota.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistys ry ja kotipaikka Hyvinkää. Yhdistyksen pääasiallinen toiminta-alue on Hyvinkää, Riihimäki ja Mäntsälä. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Kiinteistöliitto ry -nimiseen keskusjärjestöön ja se voi kuulua jäsenenä muihinkin järjestöihin.

Tietojenkäsittelytieteen Seura ry:n säännöt

Tietojenkäsittelytieteen Seura ry:n säännöt

Hallitus nimittää vaalien valmisteluryhmän, jonka kaksi jäsentä kuuluvat jäsenryhmään A ja kaksi kuuluu jäsenryhmiin B, C ja D. Työryhmän puheenjohtaja nimetään jäsenryhmästä A. Vaalienvalmistelutyöryhmän tulee hyvissä ajoin ennen syyskokousta esittää ehdotuksensa hallituksen uudesta kokoonpanosta toimivalle hallitukselle.

4 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

4 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Yhdistyksen ensisijaisena tarkoituksena on edistää tiedon saantia hereditäärisestä angioödeemasta (HAE/HANE) HAE- potilaille, potilaiden läheisille, lääkäreille ja sairaaloille ja siten kehittää ja parantaa HAE-potilaiden yhtenäistä hoitoa sekä poistaa mahdollisia ennakkoluuloja ja kielteisiä asenteita.

IPR University Center Association r.f. -nimisen yhdistyksen säännöt

IPR University Center Association r.f. -nimisen yhdistyksen säännöt

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Tällöin kokous on kutsuttava koolle kolmen viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Me autamme sinua vanhempainyhdistysasioissa

Yhdistyksen lähtökohtina ovat luonnon kestokyvyn tiedostava ekologinen ajattelu sekä radikaalit näkemykset ihmisen vapautumisesta, yhteiskunnallisten valtarakenteiden sekä riisto- ja alistussuhteiden purkamisesta.