Yhdistyksen hallituksen jäsenen eroaminen

Yhdistyksen hallituksen jäsenen eroaminen

Rekisteröidyn yhdistyksen hallituksen jäsenen erottaminen hallituskauden aikana

Tämä laki ei koske yhteisöä, jonka tarkoituksena on voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osalliselle taikka jonka tarkoitus tai toiminnan laatu muuten on pääasiassa taloudellinen.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Tampereen yliopiston julkista talousjohtamista opiskelevien etujärjestönä. Yhdistyksen toiminta pyrkii edistämään ja parantamaan julkisen talousjohtamisen opiskelijoiden asemaa yliopistolla sekä yhteiskunnassa.

Hallituksesta eroaminen ja hallituksen täydentäminen

Hallituksesta eroaminen ja hallituksen täydentäminen

AOYL:n mukaan taloyhtiöllä on oltava hallitus. Hallitukseen on lain mukaan valittava kolmesta viiteen varsinaista jäsentä, jos yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin. Mikäli hallituksessa on useita jäseniä, on sille lisäksi valittava puheenjohtaja. Mitä tapahtuu, mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden?

Jos avainhenkilö eroaa yhdistyksestä riitaisesti – mitä tehdä ja miten varautua ennakolta?

Jos avainhenkilö eroaa yhdistyksestä riitaisesti – mitä tehdä ja miten varautua ennakolta?

Yleisimmin puheenjohtaja päättää kautensa yhteistyössä ja toimittaa tarvittavat asiakirjat kuten kokouspöytäkirjat ja taloudelliset dokumentit hallitukselle. Jos näin ei tapahdu, riippuu luvassa olevan vaivan määrä osaltaan järjestössä ennen puheenjohtajan lähtöä vallinneista käytännöistä.

Voiko yhdistyksen hallitus täydentää ja vähentää omaa kokoonpanoa?

Voiko yhdistyksen hallitus täydentää ja vähentää omaa kokoonpanoa?

Käsitykseni mukaan hallitus voi päätöksiä muuttaa ainoastaan uudella kokouksella. Yleensä virallisista päätöksistä täytyy löytyä pöytäkirjat tarkastajineen, toten omavaltainen toiminta ei pitäisi olla mahdollista.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen jäsenelle on pyydettäessä varattava tilaisuus tutustua 1 momentissa tarkoitettuihin tietoihin. Jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamisesta muutoin säädetään henkilötietolaissa.

Tietojenkäsittelytieteen Seura ry:n säännöt

Tietojenkäsittelytieteen Seura ry:n säännöt

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää tietojenkäsittelyn tutkijoiden ja alan tutkimustuloksista kiinnostuneiden henkilöiden keskinäistä yhteydenpitoa sekä tukea ja edistää tietojenkäsittelyn tutkimusta, tutkimustulosten soveltamista ja tutkimuksesta tiedottamista.

Yhdistyksen säännöt sisältäen muutokset, jotka hyväksyttiin vuoden 2018 syyskokouksessa.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, rekisteröity yhdistys, säätiö, kunta tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.  Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet, hallituksen on yhteisöjäsentä hyväksyttäessä varmistettava tämän asianmukaisesta päätöksestä yhdistykseen liittymisestä.  Hallituksen jäsenen on oltava yhdistyksen jäsen.

Accessing http://elamajavalo.fi/yhdistyksen-saannot/ securely…

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.