Vt virkaa

Vt virkaa

Vs. = viransijainen, vt. = virkaa tekevä/toimittava. Milloin näitä lyhenteitä käytetään? Esim. kunnanjohtaja on esteellinen esittelemään asiaa kokouksessa ja paikalle tulee toinen viranhaltija, joka hoitaa kunnanjohtajan tehtäviä kj:n ollessa poissa, onko vt. kj vai vs. kj?

Nämä siis ovat eri käsitteitä. Virkaa toimittava (yleiskielessä usein ”virkaa tekevä”, mutta tätä pidetään vierasvoittoisuutena) hoitaa siis virkaa silloin, kun viralla ei ole varsinaista, vakinaista haltijaa, vaan kyseessä on uusi virka, jota ei vielä ole täytetty, tai eläkkeelle jää­mi­sen takia avoimeksi tullut virka tms.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Lyhenne va. eli väliaikainen sopii monenlaisiin tilanteisiin. Sen etu on, että selvitään yhdellä lyhenteellä erottelematta väliaikaisen tehtävän laatua. Se ei lainkaan ota kantaa siihen, onko kyseessä virka- vai työsopimussuhde. Liiton toiminnanjohtajan sijaisen titteli voisi siis olla va. toiminnanjohtaja.

Lukijoilta: Urheilu- vai vedonlyöntimedia?

Lukijoilta: Urheilu- vai vedonlyöntimedia?

Salon kaupunginhallitus käsittelee maanantaina Salossa vt. sosiaali- ja terveysjohtana toimineen Jari Niemelän oikaisuvaatimusta siitä, ettei häntä valittu kyseiseen virkaan.

Heikki Luoma-ahosta Keuruun vesihuoltopäällikkö vuoden loppuun

Heikki Luoma-ahosta Keuruun vesihuoltopäällikkö vuoden loppuun

Heikki Luoma-aho on saanut hoitaakseen Keuruun vesihuoltopäällikön tehtävät. Kaupunginhallitus nimesi Keuruun Vesi -liikelaitoksessa suunnitteluinsinöörinä työskentelevän Luoma-ahon vt. vesihuoltopäälliköksi toukokuun alusta tämän vuoden loppuun. Virkaa tekevän vesihuoltopäällikön nimeäminen tuli ajankohtaiseksi, kun vesihuoltopäällikkö Seppo Väliaho jäi eläkkeelle vappuna, eikä hänelle ole vielä valittu seuraajaa. Uusi päällikkö valitaan syksyllä. Heikki Luoma-aho on jo suunnitteluinsinöörin tehtävässään toiminut vesihuoltopäällikön sijaisena.

Laitilan uusi perusturvajohtaja valitaan ensi viikolla – vt. sotejohtaja Sari Koski eteni soveltuvuusarviointivaiheeseen

Laitilan uusi perusturvajohtaja valitaan ensi viikolla – vt. sotejohtaja Sari Koski eteni soveltuvuusarviointivaiheeseen

Valtion palkkausjärjestelmissä (vpj) kuukausipalkkaus määräytyy pääasiassa tehtävien vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen mukaisesti. Tämä ja palkkausten reagointi muutoksiin muodostavat kannustavan, kilpailukykyisen ja oikeudenmukaisen palkinnan perustan.

Jenni Jokelaa esitetään Janakkalan vt. kunnanjohtajaksi - Kunnanjohtajahakua varten valittiin haastatteluryhmä –

Jenni Jokelaa esitetään Janakkalan vt. kunnanjohtajaksi – Kunnanjohtajahakua varten valittiin haastatteluryhmä –

Ryhmään valittiin kunnanhallituksesta Pirjo Alijärvi (sd.), Samuli Vesioja (ps.), Rita Kannisto (kok.) ja Ari-Pekka Jaatinen (vas.). Valtuuston puheenjohtajistosta ryhmään valittiin Merja Taponen, joka nimettiin myös ryhmän koollekutsujaksi ja puheenjohtajaksi, sekä Anssi Lepistö (vihr.)

Tuija Kruus jatkaa Lavian vt. kirkkoherrana

Tuija Kruus jatkaa Lavian vt. kirkkoherrana

Tuomiokapituli edellyttää virkaan valittavalta henkilöltä monipuolista kokemusta seurakuntatyöstä. Kokemus työyhteisön johtamisesta ja suoritettu seurakuntatyön johtamisen tutkinto lasketaan hakijalle eduksi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Saamen kielen osaaminen katsotaan eduksi. Ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön ovat tehtävässä välttämättömiä.

Siikalatva sai 14 hakemusta kunnanjohtajaksi – vt. kunnanjohtaja Seija Mäenpää antoi suostumuksensa

Rakennustöistä ja aikatauluista kerrotaan alkukokouksessa. Haltuunottoalue on työalue, jonka yli ei rakentamisen aikana tulla. Omaisuudelle aiheutuvista työnaikaisista vahingoista on ilmoitettava heti urakoitsijan edustajalle. Työnaikaisten vahinkojen korvaaminen ja toteennäyttäminen on varsin hankalaa, ellei niitä ole heti vahingon tapahduttua kirjattu tai sovittu tienpitäjän kanssa.

Turun piispat – Itsenäisyyden alkuaika ja sotavuodet

Saks. ja sveitsil. yliopistoihin suuntautuneella opintomatkalla 1868 1870, mm. yliopp. Tiibingenissä18.12.1868 29.7.1870. Ulkomailla tieteell. tutk. työn vuoksi kesinä 1876, 1879 ja 1884. Useita matkoja Lähi ltään vuosina 1907 14.