Virkaa tekevä lyhenne

Virkaa tekevä lyhenne

Vs. = viransijainen, vt. = virkaa tekevä/toimittava. Milloin näitä lyhenteitä käytetään? Esim. kunnanjohtaja on esteellinen esittelemään asiaa kokouksessa ja paikalle tulee toinen viranhaltija, joka hoitaa kunnanjohtajan tehtäviä kj:n ollessa poissa, onko vt. kj vai vs. kj?

Nämä siis ovat eri käsitteitä. Virkaa toimittava (yleiskielessä usein ”virkaa tekevä”, mutta tätä pidetään vierasvoittoisuutena) hoitaa siis virkaa silloin, kun viralla ei ole varsinaista, vakinaista haltijaa, vaan kyseessä on uusi virka, jota ei vielä ole täytetty, tai eläkkeelle jää­mi­sen takia avoimeksi tullut virka tms.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Sanan toimensijainen looginen lyhenne olisi ts. Tällä lyhenteellä on kuitenkin toinenkin, harmillisen läheinen merkitys: ’työsopimussuhteinen’. Väärinkäsitysten välttämiseksi Kielitoimisto ei suosita toimensijaiselle lyhennettä ts.

Lukijoilta: ”Uskossaan väkeville” opastusta lähihistoriasta II

Lukijoilta: ”Uskossaan väkeville” opastusta lähihistoriasta II

Riippuen missä yhteydessä sitä käytetään. Jos kyse on opettajan viransijaisesta, sillä on oma terminsä: substitute. Deputy-sanaa yleensä käytetään kun ko. virassa on päätösvaltaluonteista toimintaa. Sana tulee ennen viran nimikettä esim. deputy clerk, deputy sheriff, deputy commander, jne. Sana joskus lyhennetään dep tai kaikkien nimikkeiden alkukirjaimella esim. dcs = deputy chief of staff.

Lukijoilta: Sivistykseni rajat ovat maailmani rajat

Lukijoilta: Sivistykseni rajat ovat maailmani rajat

Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta on erikseen säädetty taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii.

Yhdysvalloissa kotimaan turvallisuudesta vastaava ministeri erosi – ehti toimia pestissään puoli vuotta

Yhdysvalloissa kotimaan turvallisuudesta vastaava ministeri erosi – ehti toimia pestissään puoli vuotta

Ovi käy jälleen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnossa. Virkaa tekevä kotimaan turvallisuudesta vastaava ministeri Kevin McAleenan on jättänyt tehtävänsä.

Senaatin oikeusosaston päätös uskontorikoksesta (SOO 1916 I 153)

Senaatin oikeusosaston päätös uskontorikoksesta (SOO 1916 I 153)

Työnhakuvaihe kesti onneksi vain 10 päivää, kun pääsin VR:n Kuopion päävaraston konttoriin, jossa ensimmäinen virkanimikkeeni oli VR:n sisäisiä lyhenteitä käyttäen vt.ylim.tilap.tapl. eli ei paljon mitään. Se kuitenkin avasi minulle lähemmäs 44 vuotta kestäneen virkamiesuran, josta toistakymmnetä vuotta työskentelin Valtion Rautateillä niin, että ura vei minut aina Helsinkiin saakka Rautatiehallituksen palvelukseen. Tuo työjakso jätti sydämeeni pysyvän jäljen ja olen ollut siitä lähtien sisimmässäni rautatieläinen vaikka virkauraani jatkoinkin vuodesta 1974 eteenpäin kuntasektorilla.

PTR-yhteistoimintastrategia toimintakaudelle 2020–2023

PTR-yhteistoimintastrategia toimintakaudelle 2020–2023

PTR-viranomaisten yhteisenä päämääränä on edistää turvallisuutta joustavasti, nopeasti ja tehokkaasti ja vaikuttaa osaltaan siihen, että Suomi on maailman turvallisin maa. PTR-viranomaisten yhteen sovitetuilla toiminnoilla tuotetaan merkittävää lisäarvoa ja tehokkuutta viranomaisille säädettyjen sisäisen turvallisuuden tehtävien hoitamiseen erityisesti valvonnassa, rikostorjunnassa, kansainvälisessä yhteistyössä ja varautumisessa.

Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä

Verkkosivuilla on tärkeää käyttää selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Teknisesti saavutettavasta sisällöstä ei ole hyötyä, jos sisältöä on vaikea käsittää. Ymmärrettävä kieli helpottaa ja nopeuttaa kaikkien käyttäjien tiedonsaantia ja asioiden hoitamista verkkopalveluissa.

Demarijohtajien aikakausi Satakunnan sairaanhoitopiirissä on päättymässä

KTN:n paikallisyhdistykset (Pyryt) neuvottelevat paikallisista virka- ja työehtosopimuksista palvelussuhteen ehdoista, tulkinnoista ja yhteistoiminnasta pääsopimuksen mukaisin rajoituksin sekä virka- ja työehtosopimusmääräysten paikallisesta soveltamisesta ja tulkinnasta ottaen huomioon JUKO:n linjaukset mm. säästösopimuksista yms.