Vastuuton käytös työpaikalla

Vastuuton käytös työpaikalla

Seuraavat tilanteet eivät pääsääntöisesti ole kiusaamista:

Yksikään työyhteisö ei ole ristiriidaton. Jokaisessa yhteisössä on mielipide- ja näkemyseroja. Jokaisessa yhteisössä syntyy myös ajoittain ihmisten tai ryhmien välisiä ristiriitoja tai koko työyhteisöä koskevia konflikteja ja yhteistyöongelmia. Kaikki ristiriidat ja ikävät tilanteet työpaikalla eivät ole kiusaamista.

Kiusaamista vai äksyilyä? Näin kitketään vastuuton työkäytös

Kiusaamista vai äksyilyä? Näin kitketään vastuuton työkäytös

Äksyily kohdistuu koko työporukkaan ja siihen puuttuminen eroaa kiusaamistapauksen ratkomisesta. Kiusaamisessa on haastateltava sekä mahdollista uhria että kiusaajaa. Vastuuttomasta työkäytöksestä pitää puhua siihen syyllistyneen kanssa. Tehtävä kuuluu esimiehelle.

Vastuuton työkäyttäytyminen on kiusaamista yleisempää

Vastuuton työkäyttäytyminen on kiusaamista yleisempää

Työterveyslaitoksen Sopuisa työyhteisö -hanke paljasti, että vastuuton työkäyttäytyminen on jopa yleisempää kuin työpaikkakiusaaminen. Lähes kaksi viidestä hankkeen seurantakyselyyn osallistuneesta kertoi, että omassa työyksikössä on vastuuttomasti käyttäytyvä työntekijä.

Älä alistu kiusaajallesi ─ työpaikkakiusaajan ura katkeaa kuudella keinolla

Älä alistu kiusaajallesi ─ työpaikkakiusaajan ura katkeaa kuudella keinolla

Epäasiallinen kohtelu ja työpaikkakiusaaminen piinaavat yhä suomalaisia työpaikkoja. Tiedämme paljon kiusaamisen syistä ja seurauksista, mutta liian vähän tehokkaista keinoista lopettaa kiusaaminen.

Tunnista, ennaltaehkäise ja puutu vastuuttomaan työkäytökseen!

Tunnista, ennaltaehkäise ja puutu vastuuttomaan työkäytökseen!

Vastuuton työkäyttäytyminen -koulutuksen myötä käytöksen havaitseminen on helpompaa ja siihen voidaan puuttua ennen vakavampia seurauksia. Saat koulutuksessa yleiskäsityksen vastuuttomasta työkäyttäytymisestä ilmiönä, sen vaikutuksista, yleisistä häirikkötyypeistä. Valmennus tarjoaa käytännön tietoa vastuuttoman työkäyttäytymisen ennaltaehkäisystä ja hankalan käyttäytymisen puheeksi ottamisesta.

Älä hyväksy kiusaamista - kiusaamisen kierre työpaikalla on mahdollista katkaista

Älä hyväksy kiusaamista – kiusaamisen kierre työpaikalla on mahdollista katkaista

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Vastuuton työkäyttäytyminen kiusaamista yleisempää

Vastuuton työkäyttäytyminen kiusaamista yleisempää

Työpaikoilla esiintyy päivittäin erilaisia ristiriita- tai ongelmatilanteita, joista suurin osa on arkisia, yksittäisiä asioita. Kun ongelmat alkavat haitata työn tekemistä ja sujumista, tilanteeseen tulee puuttua.

Vastuuton työkäyttäytyminen ja työpaikkakiusaaminen

Organisaatiossa voi esiintyä erilaisia sisäisiä haasteita, joihin on hyvä reagoida nopeasti. Näitä voivat olla esimerkiksi uhkaavan käytöksen tai työpaikkahäirinnän havaitseminen, haastavien vuorovaikutus- ja viestintätilanteiden syntyminen tai selkeiden konfliktien puhkeaminen.

Ongelma työntekijän kannalta: Asiaton kohtelu sairastuttaa

Asiattomasti töissä käyttäytyvä voi olla työtoveri, alainen tai esimies. Pomon epäasiallinen käytös voi näkyä toimivallan ylityksinä, perusteettomana puuttumisena yksityiskohtiin, nöyryyttämisenä tai toisten suosimisena. Kiusaamista voi olla sekin, ettei työntekijälle anneta enää tehtäviä tai hänet jätetään tahallisesti tiedon ulkopuolelle.