Varatyösuojeluvaltuutettu irtisanominen

Varatyösuojeluvaltuutettu irtisanominen

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Työntekijöiden on valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua, jos työpaikalla säännöllisesti työskentelee vähintään kymmenen työntekijää. Jos työntekijöiden määrä on pienempi on valtuutettujen valitseminen vapaaehtoista.

30.1 Työsopimuksen irtisanominen ja työsuojeluvaltuutetun lomauttaminen taloudellisista ja tuotannon syistä

30.1 Työsopimuksen irtisanominen ja työsuojeluvaltuutetun lomauttaminen taloudellisista ja tuotannon syistä

Jos yrityksen työvoimaa irtisanotaan tai lomautetaan taloudellisista tai tuotannollisista syistä, ei työsuojeluvaltuutetun työsopimusta saa irtisanoa tai häntä lomauttaa ellei tuotantolaitoksen toimintaa keskeytetä kokonaan. Mikäli työsuojeluvaltuutetun kanssa yhteisesti todetaan, ettei hänelle voida tarjota hänen ammattiaan vastaavaa tai hänelle muutoin sopivaa työtä, voidaan tästä säännöstä kuitenkin poiketa.

Luottamusmiehen tai -valtuutetun ja työsuojeluvaltuutetun irtisanominen

Luottamusmiehen tai -valtuutetun ja työsuojeluvaltuutetun irtisanominen

ERTOn työehtosopimuksissa on yleensä määräykset luottamusmiehen työsopimuksen päättämisperusteista ja -menettelystä sekä vahingonkorvauksista. Esimerkiksi korvaus luottamusmiehen perusteettomasta työsopimuksen päättämisestä on yleensä 6-36 kuukauden palkkaa vastaava summa.

Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valinta

Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valinta

Työsuojeluvaltuutettujen valintaan ja tehtäviin liittyvistä asioista säädetään niin kutsutussa valvontalaissa. Monen alan työehtosopimuksessa on sovittu tarkentavia linjauksia työsuojeluvaltuutetuista.

3.3 Työsuojeluvaltuutettu, varavaltuutetut. Valinta, tehtävät, korvaukset, työsuhde

3.3 Työsuojeluvaltuutettu, varavaltuutetut. Valinta, tehtävät, korvaukset, työsuhde

Työpaikalla, jossa säännöllisesti työskentelee vähintään kymmenen työntekijää, työntekijöiden on valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua edustajikseen tässä luvussa tarkoitettuun yhteistoimintaan sekä yhteydenpitoon työsuojeluviranomaisiin. Muussakin työpaikassa työntekijät voivat valita keskuudestaan edellä tarkoitetut valtuutetut. Työpaikan toimihenkilöasemassa olevilla työntekijöillä on oikeus valita keskuudestaan heitä edustava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua.

Lomautus ja irtisanominen koronatilanteessa

Lomautus ja irtisanominen koronatilanteessa

Työsuojelupäällikkö toimii työnantajan edustajana työpaikan työsuojeluyhteistoiminnassa. Työntekijöiden edustajana työsuojelutoiminnassa on työsuojeluvaltuutettu. Työsopimuslaissa on säädetty erityisestä irtisanomissuojasta luottamusmiehen ja –valtuutetun osalta.

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

HKScanin luottamushenkilöt eivät hyväksy irtisanomisia

Tässä sinulle tietoa liittyen työntekijän oikeuksiin: työnantaja pyrkii tarjoamaan toisen työtehtävän, mutta jos kuitenkin on niin, että työntekijä ei ota tarjottua tehtävää vastaan tai muusta syystä työnantajalla ei ole tarjota hänelle työtehtävää, voi tulla kyseeseen mahdollinen irtisanominen.

TYÖYMPÄRISTÖ: Vuokralaisuus ei vapauta vastuusta

Työnantaja on aina vastuussa työntekijöidensä työsuojelusta. Työnantaja vastaa siitä, että työpaikka on turvallinen eikä työntekijöille aiheudu hengen tai terveyden menettämisen vaaraa. Tätä vastuuta ei voi siirtää kiinteistön omistajalle.