Varapuheenjohtajan tehtävät

Varapuheenjohtajan tehtävät

Hallituksen jäsenen ja varajäsenen tehtävästä

Varapuheenjohtaja voi myös olla puheenjohtajan tukena ainejärjestötoiminnan luotsaamisessa ja osallistua esimerkiksi Treyn järjestämiin puheenjohtajatapaamisiin. Varapuheenjohtajan tulee olla aktiviinen ja hyvin perillä ainejärjestön tapahtumista voidakseen suorittaa tuuraustehtävänsä mallikkaasti tilanteen niin vaatiessa.

Osallistu keskusteluihin kirjautumalla palveluun.

Osallistu keskusteluihin kirjautumalla palveluun.

Yhdistyksen hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan sijaisena tämän ollessa estynyt. Hän voi sovitusti hoitaa joitakin puheenjohtajalle kuuluvia tehtäviä itsenäisesti. 

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan perussääntö

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan perussääntö

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kerää sekä varsinaisilta jäseniltään että kannattajajäseniltään jäsenmaksua. Yhdistyksellä on oikeus järjestää sellaisia taloudellisesti vähäarvoisia tapahtumia, joita voimassa oleva yhdistyslaki tarkoittaa ja jotka ovat yhdistyksen tarkoituksen mukaisia tai sitä tukevia. Tämän lisäksi yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja avustuksia.

Suomi uhkaa jäädä seinäruusuksi uudessa EU:n komissiossa. Jyrki Kataiselle ollaan tarjoamassa koordinoivan varapuheenjohtajan tehtävää oman salkun sijaan.

Suomi uhkaa jäädä seinäruusuksi uudessa EU:n komissiossa. Jyrki Kataiselle ollaan tarjoamassa koordinoivan varapuheenjohtajan tehtävää oman salkun sijaan.

Instituutin hallitus päättää mm. instituutin taloudesta ja tutkimusohjelmasta, jota sen tutkijat toteuttavat tieteellisen autonomian periaatteiden mukaisesti. Hallitus myös nimittää instituutin johtajan.

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 32 ja enintään 36 keskusyhteisön osuuskunnan kokouksen valitsemaa jäsentä. Hallintoneuvostolla on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, jotka yhdessä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä pääjohtajan kanssa muodostavat OP Ryhmän puheenjohtajiston. Puheenjohtajisto on valmisteluelin, jonka tehtävänä on koordinoida hallintoneuvoston ja hallituksen työskentelyä ja valmistella hallintoneuvoston kokouksia.

VALIOKUNTAAN? KYLLÄ KIITOS. VALIOKUNTAVAALIT 20.11. klo 18

VALIOKUNTAAN? KYLLÄ KIITOS. VALIOKUNTAVAALIT 20.11. klo 18

Pörssin varapuheenjohtajan toimikenttä on yksi hallituksen laajimmista. Varapuheenjohtajan eli tuttavallisemmin VPJ:n tärkein tehtävä on tukea ja auttaa puheenjohtajaa sekä muuta hallitusta heidän tehtävissään. Myös yleismieheksi kutsutun VPJ:n vastuulle kuuluu taloudenhoito yhdessä talousvastaavan kanssa, varallisuuden sijoittaminen, liiketoiminnan koordinointi ja kehittäminen sekä tiloista, tavaroista ja hankinnoista vastaaminen. Monipuolisen ja laajan tehtäväkentän ansiosta VPJ pääsee usein myös toteuttamaan omia ideoitaan usealla eri sektorilla.

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Valtuuskunnan kokous voi kuitenkin ennen vaalia päättää, että valituksi tulee se, joka saa enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla.

Reserviläisliitolle kolme varapuheenjohtajaa

Melan valtuuskunta valitsee hallitukseen neljä Melan vakuutettujen taloudellisia etuja valvovien edustavimpien järjestöjen edustajaa. Lisäksi hallituksessa on jäsen maa- ja metsätalousministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä valtiovarainministeriöstä. Puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta kullakin hallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kokoomuksen Mikkelin kunnallisjärjestön säännöt

Kunnallisjärjestön kokousten paikan toimialueella ja tarkemman ajan määrää hallitus. Kokouskutsu on julkaistava sanomalehdessä ja lähetettävä kirjallisesti vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta kunnallisjärjestön jäsenille.