Valtioneuvoston päätös näyttöpäätetyöstä

Valtioneuvoston päätös näyttöpäätetyöstä

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Käytettäviä laitteita, työympäristön tilavaatimuksia, valaistus-, melu- ja säteilytasoa sekä muita olennaisesti terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä koskevat vähimmäisvaatimukset annetaan tämän päätöksen liitteessä.

Erityis- ja suojalaseja koskeva lainsäädäntö

Erityis- ja suojalaseja koskeva lainsäädäntö

Suojalasit kuuluvat henkilösuojaimiin. Suo­mes­sa markkinoitavien suojainten on täytettävä valtioneuvoston päätöksen 1406/1993 vaa­ti­muk­set ja oltava direktiivin 89/686/EEC:n mu­kaisesti CE-merkittyjä.

Mitä ovat näyttöpäätelasit ja erityistyölasit?

Mitä ovat näyttöpäätelasit ja erityistyölasit?

Erityistyölasit on työnantajan korvausvelvollisuuden piiriin kuuluvat näyttöpäätetyöntekijälle päätetyötä varten tehdyt silmälasit. Tällaisia laseja kutsutaan usein myös näyttöpäätelaseiksi. Erityistyölasit sovitetaan työntekijän työpisteen yksilöllisten mittojen ja näkötarpeiden mukaan.

Näyttöpäätelasit, korvaako työnantaja vai ei? Saako yrittäjä omat silmälasit yrityksen verotukseen?

Näyttöpäätelasit, korvaako työnantaja vai ei? Saako yrittäjä omat silmälasit yrityksen verotukseen?

Monet asiakkaat ovat uskovat, että kun he tekevät näyttöpäätetyötä, maksaa työnantaja näyttöpäätelasit. Välillä myös työterveyshuolto saattaa antaa aiheesta väärää tietoa. Tämän takia asiakas voi uskoa työnantajan maksavan automaattisesti silmälasit näyttöpäätetyötä tehdessä.

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Edilex ympäristön avulla yritys voi ajantasaisesti seurata lainsäädännön muutoksia ja siten täyttää ympäristöjärjestelmissä, kuten ISO 14 001, olevat vaatimukset säädösten seuraamisesta. HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilla on pitkä kokemus säädösten seurannasta eri yrityksille osana ympäristöjohtamisjärjestelmien ylläpitoa.

Teatteri-arvio: Cabaret potkaisee katsojat komeasti hereille korona-ajan horroksesta – Seremoniamestaria esittävän Miiko Toiviaisen nimi kannattaa painaa mieleen

Teatteri-arvio: Cabaret potkaisee katsojat komeasti hereille korona-ajan horroksesta – Seremoniamestaria esittävän Miiko Toiviaisen nimi kannattaa painaa mieleen

Mikäli työntekijä haluaa että työnantaja korvaa silmälasit, niin on parasta tulostaa k.o. päätös paperille ja toimia sen mukaan. Useilla näyttöpäätetyöntekijöillä on mahdollisuus hakea valtioneuvoston päätös internetistä, muut voivat kysellä sitä työterveyshuollosta. Erityisesti nuoren työntekijän on oltava tiukkana, sillä työnantajat, työterveyshuolto ja myöskään silmälääkärit eivät ole tottuneet nuoren työntekijän tarvitsemiin näyttöpäätelaseihin.

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS NÄYTTÖPÄÄTETYÖSTÄ 1405 / 1993.

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS NÄYTTÖPÄÄTETYÖSTÄ 1405 / 1993.

Työpisteen rakenteet ja käytettävät työvälineet on valittava, mitoitettava ja sijoitettava työn luonne ja työntekijän edellytykset huomioon ottaen ergonomisesti asianmukaisella tavalla. Niiden tulee mahdollisuuksien mukaan olla siten säädettävissä ja järjestettävissä sekä käyttöominaisuuksiltaan sellaisia, että työ voidaan tehdä aiheuttamatta työntekijän terveydelle haitallista tai vaarallista kuormitusta. Lisäksi on otettava huomioon, että:

Terveyttä, tehoa ja tuottavuutta työlaseista

Työntekijän tulee ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon, mikäli työ aiheuttaa näkemiseen liittyviä ongelmia. Työterveyshoitaja/-fysioterapeutti arvioi työympäristön yleiset kuormittavuustekijät sekä tarkistaa työpisteen ergonomian. Jos työntekijällä on ongelmia nähdä näytölle vielä työpisteen ergonomisten korjausten jälkeen, työterveyshuolto antaa työntekijälle lähetteen työnäköoptikon tai silmälääkärin tutkimukseen.

NÄYTTÖPÄÄTETYÖ. VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSEN 1405/1993 SOVELTAMINEN JA VAIKUTUKSET TYÖPAIKOILLA.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.