Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista

Toiminta – Ajantasainen työsuojelulainsäändäntö

Tälle sivulle on listattu aakkosjärjestyksessä työsuojeluviranomaisen valvomat säädökset. Mikäli haluat tutustua jotakin tiettyä aihetta koskeviin säädöksiin, säädöslinkkejä on koottu myös aihekohtaisten sivujen Lainsäädäntö-osioihin.

Valtioneuvoston päätös työpaikkojen terveys- ja turvallisuusvaatimuksista (kumottu) 728/1999

Valtioneuvoston päätös työpaikkojen terveys- ja turvallisuusvaatimuksista (kumottu) 728/1999

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS NÄYTTÖPÄÄTETYÖSTÄ 1405 / 1993.

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS NÄYTTÖPÄÄTETYÖSTÄ 1405 / 1993.

Työpisteen rakenteet ja käytettävät työvälineet on valittava, mitoitettava ja sijoitettava työn luonne ja työntekijän edellytykset huomioon ottaen ergonomisesti asianmukaisella tavalla. Niiden tulee mahdollisuuksien mukaan olla siten säädettävissä ja järjestettävissä sekä käyttöominaisuuksiltaan sellaisia, että työ voidaan tehdä aiheuttamatta työntekijän terveydelle haitallista tai vaarallista kuormitusta. Lisäksi on otettava huomioon, että:

Työhyvinvointi, työsuojelu ja työelämän kehittäminen

Työhyvinvointi, työsuojelu ja työelämän kehittäminen

Työnantajan velvollisuutena on järjestää sekä työ että fyysinen ja psyykkinen työympäristö työntekijälle turvalliseksi ja terveelliseksi. Toiminnan perustana on riskinarviointi. Se tekee näkyväksi työturvallisuuden kehittämiskohteet ja tärkeysjärjestyksen.

Kansallisen turvallisuusviranomaisen palvelut

Kansallisen turvallisuusviranomaisen palvelut

Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden, jäljempänä terveys, haittoja.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

olen kyllä sitä mieltä että jos kerran muut huumeet on kiellytty, pitäisi kahvikin kieltää tasapuolisuuden vuoksi. monet yöt on sen takia valvottu. ja sitten väsyneenä seuraava päivä oltu. (riittää pari kuppia sen jälkeen kun mulle pakolla syötettiin lääkkeitä)

Lastentarhanopettaja O:n tapaukseen liittyvät korvaukset

Lastentarhanopettaja O:n tapaukseen liittyvät korvaukset

Tilapäisellä tulityöpaikalla työskenneltäessä tulityöntekijällä tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva Tulityökortti. Myös tulityöluvan myöntäjällä tulee olla voimassa oleva Tulityökortti.

Accessing http://cronos.fi/portfolio-item/tulityokortti/ securely…

Jos epäilet, että työpaikallasi on sisäilmaongelma, ilmoita asiasta työnantajallesi ja työsuojeluvaltuutetulle. Työnantajan on kerrottava sinulle ja työsuojeluvaltuutetulle, mihin toimiin asiassa on ryhdytty tai tullaan ryhtymään. Työnantajan on kerrottava myös se, jos ilmoituksesi ei työnantajan arvion mukaan johda toimiin. 

Esitys aiheesta: ”Henkilökohtainen apu – Työsuojelutietoa käytännössä”— Esityksen transkriptio:

Tiedon työntövoimaa, verkoston vipuvoimaa ja vaikuttamisen vetovoimaa. Helsingin seudun kauppakamarin jäsenenä saat tueksesi laajan ja vaikutusvaltaisen elinkeinoelämän verkoston, edunvalvonnan, ajassa kiinni olevat tietopalvelut sekä markkinoiden monipuolisimmat koulutukset. Menesty kanssamme!