Valtion virka-ansiomerkki kantaminen

Valtion virka-ansiomerkki kantaminen

Perustietoa kunniamerkeistä ja niiden käytöstä

Edellytyksenä valtion virka-ansiomerkin saamiselle on, että henkilö on ollut vähintään 30 vuotta valtion palveluksessa. Kyseistä 30 vuoden palvelusaikaa laskettaessa otetaan huomioon vain kokopäivätoimisessa virkasuhteessa palveltu aika. Palvelun ei kuitenkaan tarvitse olla yhdenjaksoista.

Agenda 2030 – kestävän kehityksen tavoitteet

Agenda 2030 – kestävän kehityksen tavoitteet

Ulkomaiset kunniamerkit kannetaan (kotimaisten kunniamerkkien jälkeen) ensin luokittain ja kunkin luokan sisällä maiden ranskankielisen aakkosjärjestyksen mukaan.

 Tasavallan presidentin esittely 1.12.2017

Tasavallan presidentin esittely 1.12.2017

Suomen ortodoksinen kirkkokunta perusti 1935 Pyhän Karitsan ritarikunnan (PKR), jonka suurmestarina on Suomen ortodoksinen arkkipiispa ja jota hoitaa kirkollishallitus. Sen viiteen arvoluokkaan ja kahteen mitaliluokkaan jakautuvia kunniamerkkejä annetaan kirkkokunnan palveluksessa tai sen hyväksi ansioituneille henkilöille.

Puolustusvoimien juhlapuku herättää kunnioitusta

Puolustusvoimien juhlapuku herättää kunnioitusta

SAK:n hallituksen kokouksessa luovutettiin maanantaina 13.1.2019 Tullilliiton pääluottamusmiehelle ja entiselle puheenjohtajalle Markku Kososelle Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan ritarimerkin.

Vuoden ra­ja­mies -pal­kin­to Kai­nuu­seen – katso rajan ylen­nyk­set Poh­jois-Suo­mes­sa

Vuoden ra­ja­mies -pal­kin­to Kai­nuu­seen – katso rajan ylen­nyk­set Poh­jois-Suo­mes­sa

Mikäli kunniamerkkejä on useita, kannattaa niiden kiinnitys kannakkeeseen antaa ajoissa asiantuntijan, kuten Sotainvalidien Veljesliiton kunniamerkkipalvelun tehtäväksi. Silloin niiden ompelu on siisti, järjestys tulee oikein ja saman tahon myöntämistä merkeistä vain korkein on esillä.

Lapin rajavartiosto juhlii ylennysten ja ansiomerkkien merkeissä

Lapin rajavartiosto juhlii ylennysten ja ansiomerkkien merkeissä

Lapin rajavartiosto laskee perjantaina seppeleet sankarivainajien muistomerkille Sallassa ja Muoniossa sekä Luton miesten muistomerkille Ivalossa, talvi- ja jatkosodassa kaatuneiden muistomerkille Rovaniemellä sekä espanjantautiin kuolleiden rajamiesten muistomerkille Rovaniemellä.

 Ministeri Hanna Kosonen: Korona koettelee suomalaista urheilukenttää

Ministeri Hanna Kosonen: Korona koettelee suomalaista urheilukenttää

Toimet koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi ovat osuneet suomalaiseen urheilukenttään nopeasti. Monet kevättalven liikuntatapahtumat ja urheilukisat on peruttu, Suomen mestaruustason sarjat keskeytetty ja kaikki kontaktia sisältävä harjoittelu on kielletty. Uhka kesään venyvistä poikkeusoloista varjostaa urheilutoimijoiden taloutta ja toiminnan tulevaisuutta.

VSVn lausunto Alku-selonteon raportista 25 9 2012 – Valtion…

Ansiomerkki. Tunnetko jonkun, joka ansaitsisi työstään huomionosoituksen? Onko hän paiskinut hommia tunnustuksen arvoisesti kirkon, seurakunnan, järjestön tai muun vastaavan yhteisön palveluksessa virka- tai työsuhteessa vähintään 20 vuotta, tai ollut kasvatuksen työaloilla vapaaehtoistyössä tai luottamustehtävässä vähintään

Valtion virka-ansiomerkin myöntämisperusteiden muuttaminen

Valtion virka-ansiomerkistä annettu asetus ( 166/1961) asettaa valtion palveluksessa olleet epätasa-­arvoiseen asemaan. Asetuksen 4 §:n mukaan virka-ansiomerkki myönnetään vähintään 30 vuotta valtion palveluksessa olleelle tai olevalle, päätoimiseksi katsottavalle vakinaiselle virkamiehelle. Valtion virka-ansiomerkkitoimikunnan omaksuman kannan mukaan ansiomerkkiin oikeuttavaan palvelusaikaan ei ole sisällytetty esimerkiksi työsopimussuhteista palvelus­aikaa eikä aikaa, jonka työntekijä on ollut osa-­aikaeläkkeellä.