Valaistusvoimakkuus suositus

Valaistusvoimakkuus suositus

Valaistusvoimakkuudet teollisuudessa ja kodin eri tiloissa

Aktiivisissa sisätiloissa keskimääräisen sylinterivalaistusvoimakkuuden tulee olla 1,2 m lattiapinnan yläpuolelta laskettuna vähintään 50 lx tasaisuuden ollessa vähintään 0,1. Tiloissa, joissa visuaalinen kommunikointi on erityisen tärkeää, kuten toimistoissa ja koulutustiloissa, tulee jatkuvan keskimääräisen sylinterivalaistusvoimakkuuden olla vähintään 150 lx tasaisuuden ollessa vähintään 0,1.

Valaistusvoimakkuus, paljonko valoa eri huoneisiin?

Valaistusvoimakkuus, paljonko valoa eri huoneisiin?

Kotien valaistuksen voimakkuuteen ei ole olemassa standardoituja vaatimuksia eikä suosituksia. Alla esitetyt kodin tilojen valaistusvoimakkuusarvot perustuvat työtilojen valaistussuosituksiin sekä näkötehtävien suorittamisen minimivalaistustasoihin yhdistettynä myös energiatehokkuusnäkökulmaan. Luvut ovat lähinnä suuntaa antavia.

Millä valaistusvoimakkuudella valaistus työpaikalla tulisi toteuttaa?

Millä valaistusvoimakkuudella valaistus työpaikalla tulisi toteuttaa?

Hyvä työtilan valaistus on käyttäjälähtöinen ja työtehtävien mukainen. Se myös lisää viihtyvyyttä, terveellisyyttä, turvallisuutta ja tuottavuutta. Silmien rasitusoireet ja terveyshaitat (esim. silmien kuivuminen) vähenevät hyvässä valaistuksessa. Huonosti toimiva valaistus häiritsee keskittymistä ja voi aiheuttaa virheitä ja pahimmillaan vaaratilanteita.

Keittiön välitila: loisteputki vs. led-nauha

Keittiön välitila: loisteputki vs. led-nauha

Jos valaistava pinta on kaukana valonlähteestä, on valaistusvoimakkuuskin pieni. On siis tärkeää, että paikoissa joissa luetaan, valmistetaan ruokaa tai tehdään muuta tarkkuutta vaativaa puuhaa on hyvä valaistusvoimakkuus (suositus lukupisteelle 300–500 luksia, vertailuna siivousvalo lattiatasossa 30 luksia). Valon määrä pinnalla = valaistusvoimakkuusarvo eli luksi (lx).

Valohoito: kirkasvalohoito ja sarastusvalohoito

Valohoito: kirkasvalohoito ja sarastusvalohoito

Asema-alueen ulkovalaistuksen tulee tukea kaupunkivalaistuksen liikenteellistä hierarkiaa heikkonäköisten tarpeet huomioiden. Asema-alueen ja lähiympäristön valaistuksen tulee liittyä toisiinsa ilman jyrkkiä, äkkinäisiä valaistustasojen vaihteluja. Valaistuksen tulee olla häikäisemätön. Pimeitä alueita tai nurkkauksia ei saa olla. Laiturialue katoksineen ja odotustiloineen tulee aina valaista hyvin. Pysäköintialueet valaistaan häikäisemättömästi ja hillitysti.

Ovien ja kulkuteiden turvallisuudesta pitää huolehtia

Ovien ja kulkuteiden turvallisuudesta pitää huolehtia

Hyvässä työtilassa on ikkuna, sopiva lämpötila, toimiva ilmanvaihto ja työn mukainen valaistus. Työhuoneen vähimmäiskorkeus on 2,5 metriä, ja siinä tulee olla tarpeeksi tilaa työntekijän työskentelyä ja liikkumista varten. Lisäksi työhuoneessa on oltava työn laatuun nähden riittävästi ilmatilaa, vähintään kymmenen kuutiometriä kutakin työntekijää kohden.

Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2014

Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2014

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Omakotitalon valaistussuunnittelu auttaa lamppujen valinnassa

Omakotitalon valaistussuunnittelu on tärkeä osa kodin remonttia tai rakentamista, eikä sitä ole järkevää jättää viime hetkeen. Harva onnistuu valaistuksen ostamisessa vain kävelemällä sisään (verkko)kauppaan ja kasaamalla kärryn täyteen lamppuja.

Itsenäisyyspäivän jälkeen ollaan jo lähellä vuoden pimeintä aikaa, joka huipentuu talvipäivän seisaukseen 21. joulukuuta. Kuinka paljon vähemmän joulukuussa on valoa verrattuna esimerkiksi kesäkuuhun? Entä voisiko valon määrää ja voimakkuutta mitata lukseissa, valaistusvoimakkuuden yksikkömäärissä?

Sen lisäksi, mitä rakennusten suunnittelusta, rakentamisesta ja paloturvallisuudesta on muutoin säädetty tai määrätty, tätä asetusta sovelletaan myönnettäessä tukea maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) tai porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) nojalla lypsykarjarakennusten uudisrakentamiseen, siihen verrattavaan laajennukseen tai laajaan peruskorjaukseen.