Valaistussuunnittelu oulu

Valaistussuunnittelu oulu

Valaistussuunnittelun koulutus käynnistyy Suomessa

Syyskuun alussa käynnistynyt OSAaValo – Valaistusosaaminen pohjoisen vetovoimana -hanke pyrkii omalta osaltaan korjaamaan puutetta. Hankkeen yhtenä päätavoitteena on kehittää ja käynnistää valaistussuunnittelun täydennyskoulutus Oulun yliopistossa ja Savonia-ammattikorkeakoulussa.

Tilaa maksuton opas aluevalaistuksen hankintaan!

Tilaa maksuton opas aluevalaistuksen hankintaan!

Toteutamme aluevalaistuksen lisäksi myös liikenne- ja kulkuväylien sekä erikoisvalaistuskohteiden kuten julkisivujen ja siltojen valaistussuunnittelut. Suunnitelmat on saatavissa halutussa laajuudessa. Valaistussuunnitelmaan voidaan sisällyttää esimerkiksi seuraavia työvaiheita:

Oulun yliopistossa aletaan kouluttaa yhdessä Savonian ammattikorkeakoulun kanssa arkkitehtuuri- ja kaupunkivalaistuksen suunnittelijoita, ensi kertaa Suomessa.

Oulun yliopistossa aletaan kouluttaa yhdessä Savonian ammattikorkeakoulun kanssa arkkitehtuuri- ja kaupunkivalaistuksen suunnittelijoita, ensi kertaa Suomessa.

Koulutus järjestetään Oulun yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja sen voi suorittaa molemmissa korkeakouluissa. Koulutus toteutetaan aikavälillä 24.8.2020–31.5.2021. Koulutuksen voi suorittaa eri laajuuksissa, ensisijaisesti kuitenkin 60 op:n opintokokonaisuutena.

Kokemus ja laaja osaaminen ovat vahvuutemme

Kokemus ja laaja osaaminen ovat vahvuutemme

Koulutus on osa Oulun yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteistä OSAaValo – Valaistusosaaminen pohjoisen vetovoimana -hanketta. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukema ja sitä rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Savon ELY-keskukset. Tästä syystä maksuttoman koulutuksen ensisijainen kohderyhmä on Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon alueilla asuvat ja toimivat henkilöt. Haku koulutukseen on 20.4. –17.5.2020 ja molempiin koulutuspaikkoihin valitaan enintään 25 opiskelijaa.

Valaisimen ominaisuuksilla on väliä valaistussuunnittelussa

Valaisimen ominaisuuksilla on väliä valaistussuunnittelussa

Olipa kyse uudesta tai vanhasta talosta, valaistuksen suunnittelu alkaa tilojen kartoituksella. Uudiskohteissa se tarkoittaa ennen kaikkea valaisimien sijainnista päättämistä. Moni jättää varauksia valopisteille, jos valaistusta on tarvetta muuttaa myöhemmin.

Oulussa voi pian opiskella yliopistotason valaistussuunnittelun opintoja

Oulussa voi pian opiskella yliopistotason valaistussuunnittelun opintoja

Aikaisemmin arkkitehtuuri- ja kaupunkivalaistuksen suunnittelijaksi ei ole ollut mahdollista opiskella Suomessa. Opinnoissa keskitytään sekä ulko- että sisävalaistuksen suunnitteluun. Kuudenkymmenen opintopisteen kokonaisuus on suunniteltu esimerkiksi työssään valaistussuunnittelun ammattitaitoa tarvitseville.

Lappeenrannan kaupungintalon julkisivu saa väriä – juhlavalaistus vaihtelee järjestöjen teemapäivien mukaan

Lappeenrannan kaupungintalon julkisivu saa väriä – juhlavalaistus vaihtelee järjestöjen teemapäivien mukaan

Kaupungit alkoivat uudistamaan katuvalaistustaan muutama vuosi sitten. Esimerkiksi Mikkelin kaupunki tavoittelee uudistuksella noin 300 000 euron säästöjä. Tavoitteena on, että lamppujen uudistuksella energiankulutus putoaa puoleen edellisestä.

Suomessa aloitetaan valaistussuunnittelijoiden koulutus

Täydessä laajuudessaan alan täydennyskoulutus alkaa Oulussa ja Kuopiossa syksyllä 2020. Valaistuskoulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja siinä syvennytään sekä ulko- että sisävalaistuksen suunnitteluun. OSAaValo-hanketta johtavan tutkijatohtori Henrika Pihlajaniemen mukaan koulutuksessa perehdytään esimerkiksi energiaa säästäviin älyvalaistusratkaisuihin, jotka pienentävät valaistuksen hiilijalanjälkeä ja vähentävät valosaastetta.

Älykkäitä valaistusratkaisuja yrityksille ja julkiselle sektorille

Opintokokonaisuuden toteuttavat Savonia-ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston kouluttajat sekä muut valaistusalan asiantuntijat, ja sen voi suorittaa molemmissa korkeakouluissa. Koulutuksen vastuuhenkilö on tutkijatohtori Henrika Pihlajaniemi Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä.