Valaistussuunnittelija

Valaistussuunnittelija

Kokemus ja laaja osaaminen ovat vahvuutemme

Tämän luettuasi tiedät millaisella aikataululla valaistussuunnitelma etenee ja millaisia työvaiheita se sisältää. Opit mitä sen tekeminen teiltä vaatii, jotta lopputuloksesta tulee juuri teidän näköinen.

Ero parhaan ja hyvän valaistuksen välillä on suunnittelu

Ero parhaan ja hyvän valaistuksen välillä on suunnittelu

Valaistusta suunniteltaessa on tärkeää huomioida miten paljon luonnonvaloa on saatavilla, Suomessa kun on paljon myös pimeää aikaa, jolloin joudumme turvautumaan täysin keinovaloon. On syytä pohtia millaista visuaalista ilmettä valaistuksella haetaan ja kuinka valaistus toimii tunnelman luojana. Valaistusratkaisut ovat myös osa kodin sähköjärjestelmää. Lisäksi huomioitavaa on taloudellinen näkökulma, eli paljonko valaistus kuluttaa energiaa.

Valaisimen ominaisuuksilla on väliä valaistussuunnittelussa

Valaisimen ominaisuuksilla on väliä valaistussuunnittelussa

Olipa kyse uudesta tai vanhasta talosta, valaistuksen suunnittelu alkaa tilojen kartoituksella. Uudiskohteissa se tarkoittaa ennen kaikkea valaisimien sijainnista päättämistä. Moni jättää varauksia valopisteille, jos valaistusta on tarvetta muuttaa myöhemmin.

Valaistussuunnittelussa lähdetään liikkeelle valaistustarpeista

Valaistussuunnittelussa lähdetään liikkeelle valaistustarpeista

Valaistussuunnittelu kannattaa kaikissa uudis- ja korjausrakennushankkeissa sekä silloin, kun tilan käyttäjät kokevat valaistuksen puutteelliseksi tai häiritseväksi. Suunnittelulla voidaan myös parantaa valaistuksen kustannustehokkuutta. Hyvin suunniteltu ja nykyaikainen valaistus tukee erilaisia kiinteistösertifiointeja. Valaistussuunnittelu voidaan helposti toteuttaa myös yksittäisenä toimenpiteenä, joka maksaa itsensä takaisin säästettyinä energia- ja huoltokustannuksina nopeasti.

Valaistussuunnittelu sisä- ja ulkotiloihin

Valaistussuunnittelu sisä- ja ulkotiloihin

Valaistuksella on huomattavan suuri merkitys tilan käyttäjille. Ammattilaisen tekemän suunnitelman avulla kodista tulee entistä viihtyisämpi, toimiston työteho kasvaa ja liiketilan brändiviestintä vahvistuu. Doventus Oy:n valaistus- ja sisustussuunnittelija kartoittaa huolellisesti tavoitteesi ja varmistaa näin mieleisesi, viimeistellyn lopputuloksen.

Valaistussuunnittelun koulutus käynnistyy Suomessa

Valaistussuunnittelun koulutus käynnistyy Suomessa

Pihassa on syytä aina valaista pääkulkuväylät ja sisääntulot rakennuksiin, esimerkiksi portaissa pitää nähdä kulkea. Myös pihan käytön kannalta tärkeät paikat, kuten huoltorakennuksiin yhteydet on syytä valaista.

Valaistussuunnitteluun suosittelemme yhteistyökumppaniamme:

Valaistussuunnitteluun suosittelemme yhteistyökumppaniamme:

Ideavalon osaamisen takana on pitkään kotivalaistussuunnittelua tehnyt valaistussuunnittelija, jolla on hyvin monipuolinen koulutustausta,  sekä erittäin laaja kokemus satojen erilaisten asuntojen ja rakennusten valaistussuunnittelusta. 

Valaistussuunnittelun koulutus käynnistyy Suomessa

Syyskuun alussa käynnistynyt OSAaValo – Valaistusosaaminen pohjoisen vetovoimana -hanke pyrkii omalta osaltaan korjaamaan puutetta. Hankkeen yhtenä päätavoitteena on kehittää ja käynnistää valaistussuunnittelun täydennyskoulutus Oulun yliopistossa ja Savonia-ammattikorkeakoulussa.

Lappeenrannan kaupungintalon julkisivu saa väriä – juhlavalaistus vaihtelee järjestöjen teemapäivien mukaan

Kaupungit alkoivat uudistamaan katuvalaistustaan muutama vuosi sitten. Esimerkiksi Mikkelin kaupunki tavoittelee uudistuksella noin 300 000 euron säästöjä. Tavoitteena on, että lamppujen uudistuksella energiankulutus putoaa puoleen edellisestä.