Valaistusstandardi

Valaistusstandardi

Sisätyötilojen valaistusstandardi uudistettu

Aktiivisissa sisätiloissa keskimääräisen sylinterivalaistusvoimakkuuden tulee olla 1,2 m lattiapinnan yläpuolelta laskettuna vähintään 50 lx tasaisuuden ollessa vähintään 0,1. Tiloissa, joissa visuaalinen kommunikointi on erityisen tärkeää, kuten toimistoissa ja koulutustiloissa, tulee jatkuvan keskimääräisen sylinterivalaistusvoimakkuuden olla vähintään 150 lx tasaisuuden ollessa vähintään 0,1.

Sisätilojen työkohteiden valaistusstandardin toinen painos ilmestynyt

Sisätilojen työkohteiden valaistusstandardin toinen painos ilmestynyt

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Eurooppalainen standardi EN 12464-1 lyhyesti

Eurooppalainen standardi EN 12464-1 lyhyesti

Eurooppalainen standardi EN 12464-1 keskittyy siihen, miten työalueiden valaistus tulee suunnitella vähimmäisvaatimusten mukaisesti. Luokituksessa otetaan huomioon häikäisytekijä (UGR), luksiarvo ja värintoisto (Ra). Vaatimukset riippuu paljon tilasta, jossa työ tapahtuu. Esimerkiksi värintoisto (CRI)> 80 on aina vähimmäisarvo työtiloissa.

Valaistustekniset tulokset — miten niitä luetaan

Valaistustekniset tulokset — miten niitä luetaan

Valaistussuunnitelma ei ole vain kauniita 3D-kuvia vaan olennainen osa sitä on valaistustekniset tulokset. Pääpiirtein näistä nähdään kuinka paljon valoa missäkin paikassa on, samalla varmistaen, että valaistus on halutulla tasolla.

Kirkas valaistus tukee aktiivisuutta, kun taas hämärä rauhoittaa

Kirkas valaistus tukee aktiivisuutta, kun taas hämärä rauhoittaa

Valon määrä ja laatu vaikuttavat ihmisen vireyteen. Tämä pätee niin kouluissa kuin työpaikoilla. Valon määrä luokassa ja koululaisten hyvät oppimistulokset ovatkin tutkitusti yhteydessä toisiinsa.

Läsnäolotunnistus mikroaalloilla tai PIR-tunnistimilla

Läsnäolotunnistus mikroaalloilla tai PIR-tunnistimilla

Mahdollinen päivänvalo on yksi tärkeistä kysymyksistä. Minä aikoina ja kuinka kauan henkilöstöä on paikalla eri tiloissa? Onko olemassa tiloja, joita käytetään useammin? Kuinka paljon toimintaa on esim. varastokäytävillä? Nämä kysymykset ovat välttämättömiä, jotta valonohjausjärjestelmästä saadaan paras hyöty.

Valosuunnittelija Kai Piippo: Asuntojen valaistusstandardit uudistuksen tarpeessa

Valosuunnittelija Kai Piippo: Asuntojen valaistusstandardit uudistuksen tarpeessa

Kun moottoriajoneuvosuojan epäpuhtauskuormitusta ei tunneta, tulisi moottoriajoneuvosuojan koneellinen poistoilmavirta mitoittaa neliöpohjaisilla vähimmäisarvoilla, taulukko 11.1. Taulukon poistoilmavirtojen vähimmäisarvot on tarkoitettu moottoriajoneuvosuojiin, joissa oleskelu on tilapäistä ja lyhytkestoista (alle 15 minuuttia).

BETA200 F.O. Otoskooppisarja BETA4-USB-ladattavalla kahvalla, jossa on USB-johto ja pistoke

Otoskooppi on suunniteltu metallisella kotelolla ja naarmuuntumattomilla lasilinsseillä, jotka takaavat eliniän huoltovapaan käytön. LED käytännöllisesti katsoen rajoittamattomalla työajalla (tyyppi 100 000 tuntia). Polttimoita ei tarvitse koskaan vaihtaa. Huoltovapaa koko elämän ajan.

Pienten varastotilojen CoreLine -pakettiratkaisu

Asema-alueen ulkovalaistuksen tulee tukea kaupunkivalaistuksen liikenteellistä hierarkiaa heikkonäköisten tarpeet huomioiden. Asema-alueen ja lähiympäristön valaistuksen tulee liittyä toisiinsa ilman jyrkkiä, äkkinäisiä valaistustasojen vaihteluja. Valaistuksen tulee olla häikäisemätön. Pimeitä alueita tai nurkkauksia ei saa olla. Laiturialue katoksineen ja odotustiloineen tulee aina valaista hyvin. Pysäköintialueet valaistaan häikäisemättömästi ja hillitysti.