Valaistus työpaikalla

Valaistus työpaikalla

Millä valaistusvoimakkuudella valaistus työpaikalla tulisi toteuttaa?

Työnantaja voi arvioida ulkovalaistuksen riittävyyttä vertaamalla tilannetta ohjearvoihin, jotka on esitetty standardissa SFS-EN 12464-2, Light and lighting. Lighting of work places. Part 2: Outdoor work places. Suositus ulkotyöalueiden yleisvalaistuksen voimakkuudelle on 20–50 luksia.

Ohjeet hyvään valaistukseen yritystiloissa

Ohjeet hyvään valaistukseen yritystiloissa

Hyvässä työtilassa valaistusvoimakkuus on riittävä ja säädettävä sekä valaistus tasainen ja häikäisemätön. Valolähde tulee olla riittävän laadukas: valon värintoisto hyvä ja värisävy miellyttävä, valon värinä mahdollisimman vähäistä ja valolähteen hyötysuhde hyvä. Tällöin valon lähde ei osu suoraan näkökenttään, valaisin ei heijastu kuvaruudusta tai työtason pinnasta eikä katseen kohteen ja katselijan välillä ole heijastavia pintoja.

Ammattikeittiön oikea valaistus lisää hyvinvointia työpaikalla

Ammattikeittiön oikea valaistus lisää hyvinvointia työpaikalla

”Valaistus on tullut aiempaa energiatehokkaammaksi. Toisaalta valaistusta pystytään ohjaamaan entistä monipuolisemmin”, sanoo valaistusratkaisuja kehittävän ja markkinoivan Helvar Oy:n CFI (Chief Future Illuminator), tekn.tri Henri Juslén.

Oikeanlainen valaistus hyödyttää yrityksiä monin tavoin

Oikeanlainen valaistus hyödyttää yrityksiä monin tavoin

Ota hyötykäyttöön kaikki mahdollinen huoneeseen tuleva päivänvalo. Luonnonvalolla ja näkymällä ulos on mahdollista vaikuttaa hyvinvointiin yllättävän paljon. Suomessa luonnonvalon määrä vaihtelee vuodenajasta riippuen. Riittääkö työhuoneen valaistus myös talvella?

Keskity näihin kohtiin työtilojen valaistuksessa

Keskity näihin kohtiin työtilojen valaistuksessa

– Kolme neljännestä toimistojen valaistuksesta perustuu vanhentuneeseen energiaa tuhlaavaan tekniikkaan. Uudistumistahti on hidas, sillä vain noin seitsemän prosenttia toimistovalaistuksesta uudistetaan vuosittain, kertoo Philips Oy:n kehitysjohtaja tekniikan tohtori Henri Juslén.

Ukkosta vai aurinkoa? Puhetyyli luo työpaikan fiiliksen

Ukkosta vai aurinkoa? Puhetyyli luo työpaikan fiiliksen

Kotien valaistuksen voimakkuuteen ei ole olemassa standardoituja vaatimuksia eikä suosituksia. Alla esitetyt kodin tilojen valaistusvoimakkuusarvot perustuvat työtilojen valaistussuosituksiin sekä näkötehtävien suorittamisen minimivalaistustasoihin yhdistettynä myös energiatehokkuusnäkökulmaan. Luvut ovat lähinnä suuntaa antavia.

Artikkelin aiheeseen liittyviä yrityksiä:

Työpaikalla vietetään päivittäin noin kahdeksan tuntia, joten energiankäyttöön kannattaa kiinnittää huomiota sielläkin. Ongelmana energiatehokkuudessa on useimmiten se, että ei tiedetä, mitä pitäisi tai saisi tehdä. Työpaikan energiankäytön ABC tarjoaa tietoa ja vinkkejä.

LSJH:n poistotekstiilimyymälän vetäjäksi tekstiilialan ammattilainen

Työpaikalla tulee olla työn edellyttämä ja työntekijöiden edellytysten mukainen, sopiva ja riittävän tehokas valaistus. Valaistusta järjestettäessä tulee ottaa huomioon myös luonnollisen valon vaikutukset ja esim. pöytäpintojen kontrastit. Valaistus ei kuitenkaan saa häikäistä tai muutoin aiheuttaa vaaraa työssä.

Laadukas valaistussuunnittelu on osa tehokasta työympäristöä

Ennen ensimmäistä lähiopetusjaksoa osallistujille lähetetään ennakkomateriaali sisältäen esitehtävän. Alustavasti suunnitellut lähiopetuspäivät syksyllä 2020 ovat: pe 11.9. – la 12.9., pe 2.10. – la 3.10., pe 30.10. – la 31.10., to 19.11. – pe 20.11. ja la 12.12.