Väkivaltatilanne työpaikalla

Väkivaltatilanne työpaikalla

Fyysinen ja henkinen väkivalta uhka monella työpaikalla

Joillakin toimialoilla väkivallan uhkatilanteet ovat osa työnkuvaa. Esimerkiksi poliisin, vartijan ja psykiatrisen sairaanhoitajan ammattiin liittyy väkivaltaisesti käyttäytyvien henkilöiden kohtaaminen.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Lievät pahoinpitelyt ovat virallisen syytteen alaisia silloin, kun ne kohdistuvat henkilöön, joka suorittaa työtehtäviään joko työpaikalla tai esimerkiksi hoivatyössä asiakkaan kotona, eikä rikoksentekijä kuulu työpaikan henkilöstöön. Työnantajan tulee huolehtia rikosilmoituksen tekemisestä, kun työntekijä joutuu väkivallan kohteeksi tällaisissa olosuhteissa

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Turvallisuusohjeissa on oleellista kiinnittää huomiota poistumisteiden turvallisuuteen, näkyvyyden varmistamiseen ja henkilöstön yhteisiin toimintatapoihin sekä mahdollisten pakoreittien varmistamiseen.

Väkivallan uhka on pelottava, äkillinen ja arvaamaton

Väkivallan uhka on pelottava, äkillinen ja arvaamaton

ReadSpeaker on globaali puheteknologian asiantuntija, joka tarjoaa useita kymmeniä kieliä ja luonnollisenkaltaisia ääniä. Yhtiö tuottaa luonnollisimmat synteettiset äänet markkinoilla käyttämällä alan johtavaa ReadSpeaker ja VoiceText -teknologiaa hyödyntäen seuraavan sukupolven syväoppimisteknologiaa (Deep Neural Network). ReadSpeaker on osa HOYAn Memory Disk -jaostoa ja yrityksellä on tuhansia asiakkaita ja miljoonia käyttäjiä 65 maassa.

Häirintää työpaikalla ei voi selittää luonteella

Häirintää työpaikalla ei voi selittää luonteella

Työ­paik­ka­val­ta voi ol­la työ­pai­kan si­säis­tä (te­ki­jä­nä esim. työ­to­ve­ri) tai työ­pai­kan ul­ko­puo­lel­ta tu­le­vaa (te­ki­jä asia­kas, po­ti­las, op­pi­las tai ul­ko­puo­li­nen, tun­te­ma­ton hen­ki­lö). Työ­vä­ki­val­ta on työ­paik­ka­vä­ki­val­taa ylei­sem­pi kä­si­te, sii­hen kuu­luu myös työ­mat­kal­la koh­dat­tu vä­ki­val­ta.

Asiakas uhkailee, missä luuraa pomo? Hälyttävän moni kohtaa sote-työssä väkivaltaa: ”Mihinkään työhön ei kuulu velvollisuus ottaa kuonoon”

Asiakas uhkailee, missä luuraa pomo? Hälyttävän moni kohtaa sote-työssä väkivaltaa: ”Mihinkään työhön ei kuulu velvollisuus ottaa kuonoon”

Työturvallisuuslaki edellyttää, että väkivalta työssä pyritään estämään ennakolta. Väkivalta ja sen uhka vaikuttavat työntekijän työhyvinvointiin, vaikka vain pieni osa tilanteista aiheuttaa työntekijälle fyysisiä tai henkisiä vammoja. Väkivallan uhka voi aiheuttaa myös haitallista työkuormitusta, vaikka työpaikalla ei olisikaan sattunut väkivaltatilanteita. Ilmeiseen väkivallan uhkaan pitää puuttua ennalta.

Väkivalta ja sen uhka työpaikoilla hälyttävän yleistä – enemmistö on kokenut väkivaltaa asiakkaiden taholta

Väkivalta ja sen uhka työpaikoilla hälyttävän yleistä – enemmistö on kokenut väkivaltaa asiakkaiden taholta

Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden, jäljempänä terveys, haittoja.

Nollatoleranssi sosiaalialan työväkivallalle

Mustel­mia, ruh­jeita, veri­siä naar­muja ja kipuja. Teini-ikäi­nen tyttö pahoin­pi­teli ohjaa­jia kou­lu­ko­dissa Itä-Suo­messa keväällä 2019. Tyttö potki, raapi, löi nyr­killä pää­hän ja uhkasi tap­paa. Yksi ohjaaja menetti tukun hiuk­sia.

Väkivalta sote-alalla – naiset kohteina tuplasti miehiä useammin

Väkivalta on esimerkiksi huutamista tai haukkumista, fyysisellä väkivallalla uhkailua tai väkivallantekoja, tiedon pimittämistä ja väärien tietojen levittämistä sekä osaamisen vähättelyä.