Väkivallan uhka hoitotyössä

Väkivallan uhka hoitotyössä

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Joillakin toimialoilla väkivallan uhkatilanteet ovat osa työnkuvaa. Esimerkiksi poliisin, vartijan ja psykiatrisen sairaanhoitajan ammattiin liittyy väkivaltaisesti käyttäytyvien henkilöiden kohtaaminen.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Lievät pahoinpitelyt ovat virallisen syytteen alaisia silloin, kun ne kohdistuvat henkilöön, joka suorittaa työtehtäviään joko työpaikalla tai esimerkiksi hoivatyössä asiakkaan kotona, eikä rikoksentekijä kuulu työpaikan henkilöstöön. Työnantajan tulee huolehtia rikosilmoituksen tekemisestä, kun työntekijä joutuu väkivallan kohteeksi tällaisissa olosuhteissa

Väkivallan uhka on pelottava, äkillinen ja arvaamaton

Väkivallan uhka on pelottava, äkillinen ja arvaamaton

ReadSpeaker on globaali puheteknologian asiantuntija, joka tarjoaa useita kymmeniä kieliä ja luonnollisenkaltaisia ääniä. Yhtiö tuottaa luonnollisimmat synteettiset äänet markkinoilla käyttämällä alan johtavaa ReadSpeaker ja VoiceText -teknologiaa hyödyntäen seuraavan sukupolven syväoppimisteknologiaa (Deep Neural Network). ReadSpeaker on osa HOYAn Memory Disk -jaostoa ja yrityksellä on tuhansia asiakkaita ja miljoonia käyttäjiä 65 maassa.

Työnantajalla vastuu työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä

Työnantajalla vastuu työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä

Hoitoalan ammatit ovat työväkivallan riskiammatteja. Joka neljäs hoitaja kokee työssään potilaiden ja heidän omaistensa taholta hoitajiin kohdistuvaa väkivaltaa. Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy vastustaa väkivaltaa Älä riko hoitajaasi –kampanjalla.

Lisätietoja perhe- ja lähisuhdeväkivallasta

Lisätietoja perhe- ja lähisuhdeväkivallasta

Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden, jäljempänä terveys, haittoja.

Lähihoitajat Anni ja Kati kokevat työssään väkivaltaa jopa joka päivä: ”Kukaan siviilissä ei sietäisi saksilla tai kävelykepillä lyömistä”

Lähihoitajat Anni ja Kati kokevat työssään väkivaltaa jopa joka päivä: ”Kukaan siviilissä ei sietäisi saksilla tai kävelykepillä lyömistä”

Fyysisestä yksintyöskentelystä on kyse silloin, kun työntekijä ei voi saada yhteyttä työpaikan muihin työntekijöihin. Sosiaalisesta yksintyöskentelystä taas puhutaan silloin, kun työntekijä jää ilman työyhteisönsä tukea.

Ota kaltoinkohtelu ja lähisuhdeväkivalta puheeksi

Ota kaltoinkohtelu ja lähisuhdeväkivalta puheeksi

Videolla THL:n tutkimuspäällikkö Minna-Liisa Luoma valottaa ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun erityispiirteitä ja kertoo mitä pitäisi tehdä, jos herää epäilys siitä, että lähimmäinen tai asiakas on kohdannut lähisuhdeväkivaltaa (kesto 2:05, video on tekstitetty).

Väkivallan uhkaan puututtava työpaikoilla tehokkaammin

Pulkkinen on sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja terveystieteiden maisteri. Hän työskentelee Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella terveydenhuollon työpaikkojen työsuojelutarkastajana ja tekee Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa väitöstutkimusta väkivallan uhan hallinnasta sote-alan työssä.

Kiitoksen sijaan auttajat saavat nyrkistä – väkivalta tai sen uhka ovat hoitajien arkea

Kun keskustelua käydään väkivallasta terveydenhuoltoalalla, törmää usein uskomuksiin, kuten, että tapahtumat ovat ulkopuolisten (ei potilas), jotka ovat jonkin päihteen vaikutusten alaisena aiheuttamia. Mielletään myös, että uhka- ja väkivaltatilanteita tapahtuu vain mielenterveyshoitoyksiköissä ja päivystyspoliklinikoilla iltaisin ja öisin.