Vaasan kaupunki työntekijät

Vaasan kaupunki työntekijät

USA:n kotimaan turvallisuusvirasto: Venäjä yrittänyt kylvää epäilyksiä USA:n postiäänestystä kohtaan keväästä lähtien

Työnantajille – kunnille, kaupungeille, kuntayhtymille ja kuntien omistamille yrityksille – tarjoamme rekrytoinnin ohjelmisto- ja asiantuntijapalveluja, jotka sopivat ulkoiseen ja sisäiseen rekrytointiin sekä sijaisuuksien hallintaan.

Lukijoilta: Työntekijöiden pako Vaasan kaupungin palkkalistoilta kiihtyy

Lukijoilta: Työntekijöiden pako Vaasan kaupungin palkkalistoilta kiihtyy

Mutta syytä huoleen on. Tuoreiden tilastojen mukaan irtisanoutumisia omasta pyynnöstä vuonna 2018 (138 henkilöä) oli jopa enemmän kuin 2017 (123 henkilöä). Siis vuonna 2018 erosi omasta pyynnöstä vakituisia kaupungin työntekijöitä vielä 12 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Eläkkeelle jääneet eivät sisälly näihin lukuihin.

Palkka tai esimies eivät ole ainoat tekijät – Kaupungin työntekijät vaihtavat työnantajaa eri syistä

Palkka tai esimies eivät ole ainoat tekijät – Kaupungin työntekijät vaihtavat työnantajaa eri syistä

Kaunismäki myös laati valtuustoaloitteen, että Vaasan kaupunki palkkaa ulkopuolisen konsultin selvittämään vakituisen henkilöstön irtisanoutumisten syitä viiden viime vuoden ajalta. Aloite sai monta kannattajaa.

Tomas HäyryKaupunginjohtaja - Stadsdirektör

Tomas HäyryKaupunginjohtaja – Stadsdirektör

Lomautukset koskevat niitä Vaasan kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita, joille kaupunki ei koronatilanteen aikana voi kohtuudella järjestää muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta.

Vaasa otti kokeilut osaksi arkea – ja pian yksi kaupungin hortonomeista varjosti jo hollantilaisia kollegoitaan

Vaasa otti kokeilut osaksi arkea – ja pian yksi kaupungin hortonomeista varjosti jo hollantilaisia kollegoitaan

Vaasan Aluetyöterveys –liikelaitoksen toiminta on tavoitteena muuttaa osakeyhtiöksi 1.1.2021 alkaen. Nykyiset asiakassuhteet ja sopimukset siirtyvät TT Botnia Oy:n sopimuksiksi entisenlaisina. Tausta Kuntalain (410/2015) 150 §:n nojalla Vaasan kaupungin tulee yhtiöittää kilpailutilanteessa tuotetut työterveyshuollon palvelut. Vaasan kaupunginhallituksen ja sen yleisjaoston päätöksellä Vaasan aluetyöterveys-liikelaitoksen toiminta siirtyy TT Botnia Oy:lle liikkeen luovutuksella. Järjestely on Vaasan kaupunkikonsernin sisäinen eikä

Digitalisaatiostrategia toimi pohjana konsultointiprojektille

Digitalisaatiostrategia toimi pohjana konsultointiprojektille

Vaasassa asuu 68 000 ihmistä ja kaupungilla on noin 5 000 työntekijää. Uudistusten taustalla on kaupungin ja kaupunkilaisten elämän kehittäminen ja kustannusten pitäminen kurissa. Digistrategia onkin sidottu kaupungin strategiaan.

Isot muutokset vaativat sitoutumista kaikilta

Valmennustrion hankkeessa jokaiselle organisaatiolle toteutettiin oma kehittämisohjelma, jossa tuettiin johtoa, esimiehiä sekä työntekijöitä yhteistyössä kohtaamaan muutokset rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti. Lisäksi koulutettiin sisäisiä muutosagentteja, jotka perehtyivät onnistuneen muutoksen toteutukseen myös hankkeen jälkeen. Henkilöstö- ja muutostyöryhmissä luotiin muutosjohtamisen mallit ja työkalut, jotka auttoivat koko organisaatiota toteuttamaan muutokset onnistuneesti.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Kursseille ilmoittaudutaan verkossa Koulutuskalenterin ja Koulutusohjelman avulla, jotka löytyvät Vaasan kaupungin verkkosivuilta. Niistä voi tarkastella ajankohtaisia koulutustapahtumia kuukausittain tai aihealueittain.

Tukipalveluyhtiöt Mico Botnia ja TeeSe Botnia aloittavat toimintansa 1.5.

Pohjanmaan käräjäoikeus katsoo 12.9.2013 antamassaan tuomiossa, että Vaasan kaupungin, Vaasan talotoimen, rakennustyömaan vastaava työn-johtaja ei ollut huolehtinut siitä, että rakennuttajan toimesta pystytetyt teli-neet olivat turvallisia käyttää. Työtä tehtiin noin 10 metrin korkeudessa, suojellun rakennuksen katolla syksyllä 2010. Urakkakilpailun oli voittanut yritys, jonka työntekijä menehtyi pudotessaan telineeltä.

Osaamisen kehittäminen tärkeää sekä organisaation että työntekijän näkökulmasta

Osaamista tulevaisuuteen – jatkuvan oppimisen roadshow käynnistyi viime viikon torstaina 14.11. Vaasasta teemalla työhyvinvointi ja jatkoi matkaansa Seinäjoelle perjantaina teemalla talous ja johtaminen.