Työympäristö

Työympäristö

Miten työympäristön riskejä lähdetään korjaamaan?

Työpaikalla on varauduttava myös hätätilanteisiin. Työntekijöille on annettava suojelu- ja pelastautumisohjeet. Lisäksi työnantajan on varmistettava riittävä ensiapuvalmius ja varattava tarvittaessa tila ensiavun antamiseen sekä huolehdittava paloturvallisuudesta ja pelastautumisesta hätätilanteessa.

Tiedätkö, miten työympäristö vaikuttaa työkykyysi ja hyvinvointiisi?

Tiedätkö, miten työympäristö vaikuttaa työkykyysi ja hyvinvointiisi?

Flunssa ja nuhakuumeet saattavat levitä kulovalkean tavoin varsinkin avokonttoreissa, mikä vie työntekijöitä vuoteen omiksi ja heikentää tuottavuutta. Vaikka lämpötila laskee nollan alle, sen ei välttämättä tarvitse olla merkki nuhanenien invaasiosta toimistossa.

TYÖYMPÄRISTÖ: Lähdetään työmatkallekin ihan nollilta!

TYÖYMPÄRISTÖ: Lähdetään työmatkallekin ihan nollilta!

Työmatkatapaturmista suurin osa, yli 70 prosenttia, on liukastumisia, kaatumisia ja kompastumisia. Vuonna 2015 sattui 14 807 näihin liittyvää työmatkatapaturmaa. Toiseksi yleisin työmatkatapaturman sattumistapa on yhteentörmäys auton kanssa (yli 10 prosenttia).

TYÖYMPÄRISTÖ: Lähdetään työmatkallekin ihan nollilta!
Työ 2020 - mitä työympäristöissä on hyvä huomioida poikkeustilanteen jälkeen?

Työ 2020 – mitä työympäristöissä on hyvä huomioida poikkeustilanteen jälkeen?

Henkilökohtainen apu on saajalleen maksutonta. Avun järjestäminen on kunnan vastuulla, mutta siinä huomioidaan aina avustettavan oma mielipide, toivomukset, elämäntilanne ja yksilöllinen avun tarve.

Digitaalinen työympäristö on avain tehokkuuteen ja työn mielekkyyteen

Digitaalinen työympäristö on avain tehokkuuteen ja työn mielekkyyteen

Digitaalinen työympäristö on yhtä kuin intranet ja muut digitaaliset työkalut ja järjestelmät. Erilaisten työkalujen ekosysteemi, jossa työn tekeminen on mielekästä, asiat löytyvät helposti ja vuorovaikutus organisaation sisällä on vaivatonta. Kuulostaako utopistiselta? Sitä se ei ole.

Turvallinen työympäristö edellyttää useiden asioiden huomioimista

Turvallinen työympäristö edellyttää useiden asioiden huomioimista

Kiinnitä huomiota muun muassa työpisteiden säädettävyyteen, oikeanlaisiin työvälineisiin sekä työn tauottamismahdollisuuksiin, niin vähennät fyysistä kuormitusta. Fyysisen kuormittumisen lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota myös psykososiaaliseen kuormitukseen, jota aiheuttavat esimerkiksi useat samaan aikaan tehtävät työt, kiireen tunne, töiden huono organisointi ja väkivallan uhka. Ryhdy toimiin sekä fyysisen että henkisen kuormituksen vähentämiseksi, niin työntekijäsi pysyvät terveinä ja työskentely on mahdollisimman tehokasta.

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 mennessä

Kielo Office Solutionsin seuraavan toimistokiinteistön Innova 3:n suunnittelu on käynnissä ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa tänä vuonna. Kielolle on tärkeää, että uudet toimistotilat Jyväskylän Lutakossa suunnitellaan palvelemaan nykyajan yritysten ja työntekijöiden tarpeita. Myös vastuullisuus on olennainen osa tätä yhtälöä, sillä vastuullinen työympäristö antaa niin yrityksille kuin työntekijöillekin monia etuja.

Digitaalinen työympäristö tehokkaaseen liiketoimintaan

Mikäli IT-johdolla ei ole näkyvyyttä laitteiden terveydentilaan ja käytettyihin sovelluksiin niin ongelmien havaitseminen on hankalaa. Tämä johtaa siihen, että samoihin asioihin liittyen tulee toistuvia avunpyyntöjä palveluntarjoajalle ja kulut kasvavat ilman, että juurisyitä ratkaistaan.

Lue lisää hyvän työympäristön hyödyistä yritykselle!

Technopoliksen Työympäristöratkaisut on palvelu kaikille yrityksille, jotka haluavat investoida yrityksen menestykseen ja työntekijöiden viihtyvyyteen – ja säästää samalla toimitilakustannuksissa.