Työympäristö koulutus

Työympäristö koulutus

Työympäristö- ja toimitilajohtaminen 2020

Toimitila- ja työympäristöjohtamisen ammattilaiset sekä muut kiinteistöalan osaajat, jotka haluavat syventää ymmärrystään työympäristöjen kehittämisen mahdollisuuksista tuottaa lisäarvoa organisaation ydintoiminnalle, henkilöstön hyvinvoinnille ja työn tuottavuudelle.

Digitaalisen työympäristön teknologiat ja alustat – Mihin kannattaa panostaa juuri nyt?

Digitaalisen työympäristön teknologiat ja alustat – Mihin kannattaa panostaa juuri nyt?

Tarvitaanko jatkossa toimistoja, missä asiakkaita kohdataan? Miten tehdään innovaatiotöitä, osaamisen kehittämistä? Työ ja tavat muuttuvat, ja se muuttaa myös työympäristöä. Työympäristöratkaisut ovat aina virtuaalisia, sosiaalisia ja fyysisiä.

Miten osallistun ja suoritan ammattipätevyyden valvotun verkkokoulutuksen?

Miten osallistun ja suoritan ammattipätevyyden valvotun verkkokoulutuksen?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Kehitä koulutuksilla omaa tai työyhteisön ammattitaitoa ja osaamista

Kehitä koulutuksilla omaa tai työyhteisön ammattitaitoa ja osaamista

Turvalliset, terveelliset ja tarkoitukseen sopivat työtilat edistävät työn sujuvaa tekemistä ja ehkäisevät tapaturmia ja sairastumisia. Työympäristö on suunniteltava ja rakennettava huolellisesti, ja sen lisäksi tiloja ja siellä olevia laitteita on huollettava säännöllisesti. Työpaikalla havaitut viat ja puutteellisuudet on myös korjattava mahdollisimman nopeasti.

Työtilojen suunnittelun tavoitteena on hyvinvointia edistävä työtila

Työtilojen suunnittelun tavoitteena on hyvinvointia edistävä työtila

Toimiva työtila vaikuttaa merkittävästi ihmisen terveyteen, hyvinvointiin ja työsuoritukseen. Hyvä työtilojen suunnittelu on käyttäjälähtöistä ja osallistavaa. Työtilojen pitää vastata työn nykyisiin ja muuttuviin vaatimuksiin.

Työsuojelun toimintojen organisointi ja johtaminen

Työsuojelun toimintojen organisointi ja johtaminen

Korjaava toiminta on havaittujen ongelmien ja vaaratekijöiden aktiivista poistamista. Korjaavaa toimintaa tarvitaan viipymättä, kun on tapahtunut henkilövahinko tai aineellinen vahinko tai tapahtuman on aiheuttanut häiriötä työssä / opiskelussa. Korjaavaan toimintaan ryhdytään myös, kun olosuhteissa tai tiloissa todetaan puutteita, ongelmia tai uudistustarpeita. Korjaava toiminta voi käynnistyä työpaikkatarkastuksesta tai – selvityksestä. Jokaisen toimintayksikössä olevan henkilön velvollisuuteen kuuluva ongelmista ilmoittaminen ja aloitteen tekeminen voi johtaa korvaavaan toimintaan.

Miten työympäristön riskejä lähdetään korjaamaan?

Miten työympäristön riskejä lähdetään korjaamaan?

Työympäristö tulee suunnitella niin, että se on mahdollisimman turvallinen, vaikka ihminen tekisi inhimillisiä virheitä. Vaaratekijät tulee poistaa tai minimoida siten, että työntekijän terveys ei vaarannu. Vaaroja arvioidaan työpaikalla tehtävällä riskien arvioinnilla.

Ja paljon lisää somessa – katso ja seuraa meitä!

Live Palvelut on valmennus- ja asiantuntijatalo, jonka toiminta on keskittynyt erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen, työssä jaksamiseen ja takaisin työelämään palaamiseen. Live Palveluiden tarjontaan kuuluu muun muassa ammatillista kuntoutusta, kuntouttavaa työtoimintaa, työhönvalmennusta sekä erilaisia asiantuntijakoulutuksia.

Työkyvyn arviointi – Työroolin arvioinnin (WRI-FI) ja Työympäristön arvioinnin (WEIS-FI) käyttäjäkoulutus

WRI-FI ja WEIS-FI käsikirjojen hinta koulutuksen yhteydessä hankittuna on 180 € / kirja sisältäen lomakkeet. Muutoin kirjojen hinta on 200 € / kirja. Ilmoita käsikirjahankinnat ja niiden määrä ilmoittautumisen yhteydessä. Osallistumismaksu ja käsikirjat laskutetaan erikseen.