Työvoimapoliittinen koulutus päiväraha

Työvoimapoliittinen koulutus päiväraha

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Palvelujen ajalta saa työttömyysturvaa ja kulukorvausta. Huom! Työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta ei makseta kulukorvausta (pois lukien kotoutumislain mukainen omaehtoinen opiskelu).

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

TE-toimistolla on erilaisia palveluja, joihin voit osallistua parantaaksesi CV:täsi tai kehittääksesi muita taitoja tai valmiuksia. Voit myös suorittaa pienimuotoisia tai lyhyitä opintoja työttömyysturvalla. Laajempia kokonaisuuksia varten olisi periaatteessa siirryttävä opintotuelle. Toisaalta jos katsot, että tarvitset opintoja työllistyäksesi, kysy TE-toimistolta, voitko suorittaa ne ns. omaehtoisina opintoina. Tällöin voit saada työttömyysturvaa opintojen ajalle kahden vuoden ajaksi.

Korotettu päiväraha työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Korotettu päiväraha työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Jos olet aloittanut työsi aikana itsenäisiä opintoja, voit jatkaa näitä opintoja työttömänä ja saada työttömyyspäivärahaa, jos TE-toimisto katsoo opintojesi olevan sivutoimisia. Sivutoimisiksi opinnoiksi voidaan katsoa myös esim. kansalais- ja työväenopiston kurssit.

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Omaehtoista opiskelua tuetaan työttömyysturvalla enintään 24 kuukautta, vaikka enimmäismaksuaika ei opiskeluaikana täyttyisikään. Jos opintojen tavoitteena on perusopetuksen oppimäärän suorittaminen, opintoja voitaisiin tukea enintään 48 kuukauden ajan.

6.1 Työttömänä töiden välissä, mistä työttömyysturva koostuu

6.1 Työttömänä töiden välissä, mistä työttömyysturva koostuu

Keikkatyöläiselle hiljaiset jaksot, jolloin työtä on joko hyvin vähän tai ei lainkaan, ovat tuttuja. Puhelin ei soi, eikä sähköposti laula, vaikka miten kekseliäästi markkinoisi itseään. Jos olet työtön, sinulla on oikeus saada työttömyyspäivärahaa, jos täytät työssäoloehdon ja ns. jäsenyysehdon (jos haet korvausta työttömyyskassasta). Jos ehdot eivät täyty, voit saada tietyin edellytyksin tarveharkintaista työmarkkinatukea.

Ansiosidonnaista päivärahaa kassan jäsenille

Ansiosidonnaista päivärahaa kassan jäsenille

Sovitellun päivärahan määräytymissääntöjä ehdotetaan muutettavaksi. Sovitellun päivärahan suojaosa eli se kuukauden tai 4 viikon tarkastelujakson aikana saatu ansio, jolla ei ole ollut vaikutusta työttömyyspäivärahan määrään, poistettaisiin. Yhteensovitusprosentti ehdotetaan alennettavaksi nykyisestä 80 %:sta 50 %:iin. Soviteltua päivärahaa koskeviin säännöksiin ehdotetaan lisäksi edellä mainittuihin muutoksiin liittyviä ja eräitä täsmentäviä muutoksia.

Yrittäjän ei-omistavan perheenjäsenen työssäoloehto

Yrittäjän ei-omistavan perheenjäsenen työssäoloehto

Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) antaa työttömyyskassaa sitovan lausunnon hakijan työttömyyspäivärahaoikeuden työvoimapoliittisista edellytyksistä. Lausunnon saamiseksi tulee ilmoittautua TE-toimistoon, jolloin työnhaku alkaa. Työttömyysetuuteen ei ole oikeutta ajalta, jolta työnhaku ei ole voimassa.

Taloudellinen tuki työvoimakoulutuksen aikana – Suomi

Jos olet työtön ja haluat aloittaa opiskelut, kannattaa sinun tutustua työvoimakoulutuksiin, lyhytkestoisten tai sivutoimisten opintojen mahdollisuuteen sekä omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella.

Päivärahan hakeminen työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

TE-toimisto antaa työttömyyskassalle sitovan lausunnon siitä, täyttyvätkö laissa ansiopäivärahan maksamiselle määritellyt työvoimapoliittiset edellytykset kohdallasi. Jos esimerkiksi opiskelet päätoimisesti tai harjoitat päätoimista yritystoimintaa, oikeutta ansiopäivärahaan ei ole. Ilmoittautumisen jälkeen arvioit yhdessä työvoimaviranomaisen kanssa palvelutarpeesi ja laaditte suunnitelman, jossa sovitaan, miten etsit työtä ja miten TE-toimisto voi tukea sinua työnhaussa.