Työvoimapoliittinen koulutus etuudet

Työvoimapoliittinen koulutus etuudet

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Kesken olevia korkeakouluopintoja ei ole mahdollista suorittaa loppuun työvoimakoulutuksena. Ne voi kuitenkin olla mahdollista suorittaa loppuun omaehtoisina opintoina työttömyysetuudella. Ehtona silloin muun muassa on, että sovit opinnoista etukäteen työ- ja elinkeinopalveluidesi kanssa sekä se, että aiemmat opinnot ovat olleet todistettavasti kesken yli vuoden.

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

TE-toimistolla on erilaisia palveluja, joihin voit osallistua parantaaksesi CV:täsi tai kehittääksesi muita taitoja tai valmiuksia. Voit myös suorittaa pienimuotoisia tai lyhyitä opintoja työttömyysturvalla. Laajempia kokonaisuuksia varten olisi periaatteessa siirryttävä opintotuelle. Toisaalta jos katsot, että tarvitset opintoja työllistyäksesi, kysy TE-toimistolta, voitko suorittaa ne ns. omaehtoisina opintoina. Tällöin voit saada työttömyysturvaa opintojen ajalle kahden vuoden ajaksi.

Etuus päätoimiselle yrittäjälle työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Etuus päätoimiselle yrittäjälle työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Työpaikoilla ilmenee toisinaan työvoimavajausta, kun työmarkkinoiden kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Tällöin jokin toimiala, tehtävä tai organisaatio ei löydä tarpeeksi päteviä työntekijöitä. Kohtaanto-ongelman paikkaamiseksi tulee työmarkkinoiden osaamista kohdentaa uudelleen. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi koulutuksen keinoin. Tässä astuu kuvaan työvoimakoulutus.

Yrittäjän ei-omistavan perheenjäsenen työssäoloehto

Yrittäjän ei-omistavan perheenjäsenen työssäoloehto

Liikkuvuusavustuskauden lapsikorotus myönnetään liikkuvuusavustuskauden alkamispäivän tilanteen mukaisena koko liikkuvuusavustuskauden ajaksi. Lapsikorotuksen määrä ei siis muutu kesken liikkuvuusavustuskauden, vaikka joku lapsista täyttäisi 18 vuotta tai syntyisi uusi lapsi. Liikkuvuusavustuksen lapsikorotuksen maksaminen eroaa tältä osin ansiopäivärahan lapsikorotuksen maksamisesta.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa

Päätoimisia ovat lukio-opinnot, joiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia eli käytännössä nuorille suunnatut lukio-opinnot sekä sisäoppilaitoksessa järjestetyt lukio-opinnot.

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi

Uuden työssäoloehdon täyttymisestä huolimatta päivärahan perustepalkkaa ei määritellä uudelleen, eikä omavastuuaikaa aseteta, jos omavastuuaika on otettu tai palkanmäärittely tehty viimeisen vuoden aikana. Tällaisessa tilanteessa päivärahan enimmäisaikalaskurit nollataan ja päivärahan maksaminen jatkuu aiemman suuruisella päivärahalla.

Päivärahan hakeminen työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Päivärahan hakeminen työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

TE-toimisto antaa työttömyyskassalle sitovan lausunnon siitä, täyttyvätkö laissa ansiopäivärahan maksamiselle määritellyt työvoimapoliittiset edellytykset kohdallasi. Jos esimerkiksi opiskelet päätoimisesti tai harjoitat päätoimista yritystoimintaa, oikeutta ansiopäivärahaan ei ole. Ilmoittautumisen jälkeen arvioit yhdessä työvoimaviranomaisen kanssa palvelutarpeesi ja laaditte suunnitelman, jossa sovitaan, miten etsit työtä ja miten TE-toimisto voi tukea sinua työnhaussa.

Korotettu päiväraha työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Voit opiskella työttömyyden tai lomautuksen aikana ja saada ansiopäivärahaa, kun olet sopinut opinnoista TE-toimiston kanssa. Kaikista opinnoista työttömyyden aikana on sovittava TE-toimiston kanssa ennen opintojen alkamista.

Osallistu keskusteluihin kirjautumalla palveluun.

Työttömyysetuuteen on oikeus kokoaikatyötä hakevalla työttömällä työnhakijalla. Taiteilijan tulee ilmoittaa TE-toimistolle hakevansa ja olevansa valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä. Työttömyyspäivärahaa voi saada aikaisintaan siitä päivästä lukien, jolloin ilmoitus on saapunut TE-toimistoon, ei takautuvasti aiemmasta ajankohdasta.