Työvoimapoliittinen koulutus ansiosidonnainen

Työvoimapoliittinen koulutus ansiosidonnainen

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus, toiselta nimeltään työvoimakoulutus, on työ- ja elinkeinohallinnon ulkopuolelta ostamaa koulutuspalvelua. Se on tarkoitettu vähintään 20-vuotiaille työttömille työnhakijoille ja työttömyyden uhkaamille henkilöille.

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Palvelujen ajalta saa työttömyysturvaa ja kulukorvausta. Huom! Työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta ei makseta kulukorvausta (pois lukien kotoutumislain mukainen omaehtoinen opiskelu).

Oikeus omaehtoiseen opiskeluun ja rajoitukset

Oikeus omaehtoiseen opiskeluun ja rajoitukset

kyseessä on työttömyysturvan kannalta päätoiminen opiskelu siitä huolimatta, kuinka laajaa tai sitovaa opiskelu on. Jos TE-toimisto on antanut lausunnon päätoimisesta opiskelusta, kassa ei voi maksaa sinulle päivärahaa. TE-toimisto voi katsoa päätoimiset opinnot tietyin edellytyksin myös sivutoimisiksi.

Työnhakija voi nyt kouluttautua tukia menettämättä

Työnhakija voi nyt kouluttautua tukia menettämättä

Tämän vuoden alusta alkaen on tietyin edellytyksin voinut opiskella päätoimisesti menettämättä työttömyysetuutta. Moni työttömäksi jäänyt kouluttaakin itseään uudelle alalle tai täydentää vanhaa osaamistaan. Kotkan TE-toimistossa lakimuutos otetaan tervetulleena vastaan.

VAROKAA TE-TOIMISTOJA JA OMAEHTOISTA KOULUTUSTA

VAROKAA TE-TOIMISTOJA JA OMAEHTOISTA KOULUTUSTA

Koulutuksen antaja ilmoitti pidemmän ajan, jotta saisi sinusta korvaukset siltä ajalta. Sitten hups, järjestelmävika, koulutus onkin lyhyempi, sinä ulos mutta rahat jäävät koulutusorganisaatiolle. Ja loppu onkin varmaan niin kuin kirjoitit.

Korotettu päiväraha työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Korotettu päiväraha työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Voit opiskella työttömyyden tai lomautuksen aikana ja saada ansiopäivärahaa, kun olet sopinut opinnoista TE-toimiston kanssa. Kaikista opinnoista työttömyyden aikana on sovittava TE-toimiston kanssa ennen opintojen alkamista.

Ansiosidonnaista päivärahaa kassan jäsenille

Ansiosidonnaista päivärahaa kassan jäsenille

Työttömyyden aikaista toimeentuloa turvataan joko työttömyyspäivärahalla tai työmarkkinatuella. Työttömyyspäiväraha voi olla ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa. Kansaneläkelaitos huolehtii perusturvan eli peruspäivärahan ja työmarkkinatuen maksamisesta. Työttömyyskassassa vakuutettuna olevalle työttömyyspäiväraha maksetaan ansiopäivärahana.

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

TE-toimistoon on hyvä ilmoittautua heti työttömyyden alkaessa, vaikka päivärahaa ei esimerkiksi työnantajan maksaman tukipaketin takia voitaisi heti maksaa. Henkilö menettää oikeuden ansioturvaan, jos hän on ollut yli kuusi kuukautta poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä. Pitkän työhistorian perusteella maksettavaa korotettua ansio-osaa (90 pv) voidaan muiden edellytysten täyttyessä maksaa vain silloin, kun TE-toimistoon on ilmoittauduttu työttömäksi työnhakijaksi 60 päivän kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Nyt kun aloitin työvoimakoulutuksen ansiosidonnainen

Aikuiskoulutus toteutetaan usein joustavasti opiskelijoiden ehdoilla, mikä mahdollistaa opintojen suorittamisen myös kokopäivätyön ohessa. Joihinkin aikuiskoulutuksiin on mahdollista hakea opintotukea, aikuiskoulutustukea tai muita opintoetuuksia kuten työmarkkinatukea. Aikuiskoulutuksessa rahoituksen järjestää usein myös opiskelija itse.