Työvoimakoulutus tuki

Työvoimakoulutus tuki

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Kesken olevia korkeakouluopintoja ei ole mahdollista suorittaa loppuun työvoimakoulutuksena. Ne voi kuitenkin olla mahdollista suorittaa loppuun omaehtoisina opintoina työttömyysetuudella. Ehtona silloin muun muassa on, että sovit opinnoista etukäteen työ- ja elinkeinopalveluidesi kanssa sekä se, että aiemmat opinnot ovat olleet todistettavasti kesken yli vuoden.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto työvoimakoulutuksena

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto työvoimakoulutuksena

Työvoimakoulutuksen aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä. Jos olet sopinut työvoimakoulutuksesta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voit saada työttömyysetuuden korotettuna. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela.

Taloudellinen tuki työvoimakoulutuksen aikana – Suomi

Taloudellinen tuki työvoimakoulutuksen aikana – Suomi

kyseessä on työttömyysturvan kannalta päätoiminen opiskelu siitä huolimatta, kuinka laajaa tai sitovaa opiskelu on. Jos TE-toimisto on antanut lausunnon päätoimisesta opiskelusta, kassa ei voi maksaa sinulle päivärahaa. TE-toimisto voi katsoa päätoimiset opinnot tietyin edellytyksin myös sivutoimisiksi.

TAIssa on mahdollisuus suorittaa seuraavien alojen tutkintoja: 

TAIssa on mahdollisuus suorittaa seuraavien alojen tutkintoja: 

Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen. Työnantaja maksaa opiskelijalle työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla annettavasta ohjauksesta. Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää palkkatukea työttömän henkilön oppisopimuskoulutukseen.

Ammatillisen koulutuksen hallinto ja rahoitus

Ammatillisen koulutuksen hallinto ja rahoitus

Omaehtoinen opiskelu voi parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuttasi saada työtä tai säilyttää työpaikka. Koulutuspalvelut tuottaa oppilaitos ja etuuden maksaa Kansaneläkelaitos tai työttömyyskassa.

Työttömäksi jääneelle tai lomautetulle löytyy vaihtoehtoja

Työttömäksi jääneelle tai lomautetulle löytyy vaihtoehtoja

Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa perus- tai ammattitutkinto tai tutkinnon osia. Eri ammattialoilla järjestetään lisäksi jatko- tai täydennyskoulutusta. Koulutukset ja valmennukset voivat olla myös hyvin lyhyitä ja tähän aikaan sopivasti ne voidaan pääosin suorittaa etänä verkkokoulutuksina. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto sekä Sedu, Suomen Yrittäjäopisto ja Jami kokosivat tämänhetkistä yhteenvetoa siitä, millaista työvoimakoulutusta ja valmennusta juuri nyt tai lähitulevaisuudessa on tarjolla alueellamme.

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Noin puolella perhevapaalaisista ei ole työpaikkaa, johon palata perhevapaan päättyessä. Jos olet yksi heistä, älä vaivu epätoivoon. TE-toimistojen palveluvalikoimassa on runsaasti erilaisia vaihtoehtoja, jotka auttavat sinua pääsemään työelämään. Apua saat mm. opiskeluihin, työnhakuun tai yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä. Muistathan, että palveluihin päästäksesi sinun tulee ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi heti perhevapaasi päättyessä.

Tutkimus paljastaa: Palkkatuki vaikuttaa heikosti työllistymiseen julkisella sektorilla, koulutuksen lisääminenkin menee hukkaan

TE-toimisto voi ohjata työnhakijan työllistymistä edistäviin palveluihin, joiden ajalta maksetaan ansiopäivärahaa. Työttömyyskassa maksaa työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvalle sitä ansiopäivärahaa, johon hänellä olisi oikeus työttömänä ollessaan. Lisäksi työllistämistä edistävän palvelun ajalta voi olla oikeus korotettuun ansio-osaan ja kulukorvaukseen.

Katsaus: Työvoimapalvelujen vaikuttavuuden arviointi tulisi sisällyttää työllisyystavoitteiden toteutumisen seurantaan

Omaehtoisessa, perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa opiskelevana olet oikeutettu lähiopintopäivinä yhteen maksuttomaan ateriaan. Tarvitset maksutonta ateriaa varten viivakoodillisen henkilökortin, esim. Kela-kortti tai ajokortti. Työpaikalla tapahtuvan opiskelun aikana sinun on mahdollista saada ateriakorvausta, mikäli työpaikalla ei ole mahdollisuutta ilmaiseen ruokailuun.