Työvoimakoulutus tuen määrä

Työvoimakoulutus tuen määrä

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Palvelujen ajalta saa työttömyysturvaa ja kulukorvausta. Huom! Työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta ei makseta kulukorvausta (pois lukien kotoutumislain mukainen omaehtoinen opiskelu).

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Omaehtoinen opiskelu voi parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuttasi saada työtä tai säilyttää työpaikka. Koulutuspalvelut tuottaa oppilaitos ja etuuden maksaa Kansaneläkelaitos tai työttömyyskassa.

Korotettu päiväraha työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Korotettu päiväraha työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Millaista tukea aikuisopiskelija voi saada? Mikä tuki soveltuu juuri sinulle? Keräsimme infopaketin siitä, millaisia tukimahdollisuuksia on tarjolla. Oman toimeentulon voi rahoittaa opintojen aikana monella eri tavalla. Tuen saamiseen vaikuttaa mm. se, oletko työtön vai työsuhteessa ja aiotko opiskella päätoimisesti. Tutustu vaihtoehtoihin alla.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Työttömyyskassa tai Kela maksaa sinulle tuettavien opintojen ajalta työttömyysetuutta TE-toimistolta saatavan lausunnon perusteella. Jos suunnittelet omaehtoista opiskelua, TE-toimisto arvioi koulutustarpeesi ja suunniteltujen opintojen työllistävyysvaikutuksen. Opintojasi voidaan tukea työttömyysetuudella vain, jos sinulla arvioidaan olevan koulutustarve, ja jos suunniteltujen opintojen arvioidaan parantavan merkittävästi työllistymismahdollisuuksiasi ja olevan paras tapa edistää työllistymistäsi. Lisäksi opintoja koskevien kriteerien tulee täyttyä.

14.6 Opiskelu ammatillisena kuntoutuksena

14.6 Opiskelu ammatillisena kuntoutuksena

Työllisyysrahasto myöntää omaehtoiseen koulutukseen osallistuville aikuisopiskelijoille aikuiskoulutustukea joko tutkintoon johtavaan opiskeluun tai ammatilliseen lisä- ja jatkokoulutukseen. Entinen Koulutusrahasto muuttui Työllisyysrahastoksi 1.1.2019 yhdistyessään Työttömyysvakuutusrahaston kanssa. Uusin aikuiskoulutustukilaki tuli voimaan 1.1.2017.

Asiakasta tuetaan koko ajan matkalla kohti palkkatyösuhdetta

Asiakasta tuetaan koko ajan matkalla kohti palkkatyösuhdetta

Opintojesi tulee edistää työllistymistä, eikä esimerkiksi selkeästi harrastusluonteisiin opintoihin tai yli kuusi kuukautta kestäviin opintoihin. Jos haluat jatkaa aiemmin keskeytyneitä opintojasi loppuun, opintojen keskeyttämisestä on oltava vähintään vuosi.

Katsaus: Työvoimapalvelujen vaikuttavuuden arviointi tulisi sisällyttää työllisyystavoitteiden toteutumisen seurantaan

Katsaus: Työvoimapalvelujen vaikuttavuuden arviointi tulisi sisällyttää työllisyystavoitteiden toteutumisen seurantaan

TE-toimisto etsii asiakkailleen soveltuvia palkkatukipaikkoja, mutta myös sinä itse voit olla tässä aktiivinen ja markkinoida itseäsi työnantajille palkkatuella, mikäli täytät tuen myöntämisen ehdot. Huomioi, että työsuhde ei koskaan saa alkaa ennen kuin päätös tuen myöntämisestä on tehty.

Lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut 1.8.2020 alkaen

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011

Kun aloitat päätoimiset opinnot, voit hakea Kelan opintotukea.  Opintotukea maksetaan kuukausilta, joissa on vähintään 18 opintotukeen oikeuttavaa kalenteripäivää. Opintorahan oppimateriaalilisää voit saada jo alle 17-vuotiaana.